Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Pengeproblemer kan gi fysiske smerter

Pengeproblemer kan gi fysiske smerter

Bekymrer du deg for økonomien? Da kan det tenkes du har mer smerter i kroppen enn dem som har bedre økonomi. Amerikanske forskere har observert og sammenliknet to trender: den økende økonomiske usikkerheten mange opplever, og tendensen til at stadig flere klager over fysiske smerter. Funnene deres indikerer at disse to kan henge sammen. Årsaken, mener de, er at mange føler at de mister en viktig kontroll i livet hvis de er utrygge på om de kommer til å klare seg økonomisk. Dette vil igjen føre til økt stress, frykt og uro. Dette er psykologiske prosesser som deler mange av de samme nervebanene som smerte gjør. Dermed kan altså uro grunnet følelsen av manglende kontroll gi fysiske smerter i kroppen. At smertene kommer av pengemangelen, og ikke av andre ting, gir oss kanskje i det minste en bekymring mindre? ALJ

Kilde:

Chou EY, Parmar BL, Galinsky AD. Economic insecurity increases physical pain. Psychological Science. 2016; 27: 443–54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chou+ey+and+parmar+bl

You may also like
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Det ene, lille som avgjør hvor gode forhold du får

Legg igjen et svar