Skip to main content

Perfekte, utbrente foreldre

Ifølge en studie med over 17 000 deltakere fra 42 land opplever foreldre i rike, vestlige land mest utbrenthet. Presset om å være perfekte foreldre kombinert med en individorientert kultur, gjør at barnas omsorgspersoner oftere blir utslitt enn i fattigere land. Et annet kjennetegn på mange utbrente foreldre er blant annet at de synes det er slitsomt å være sammen med barna fordi de ikke klarer å gi dem nok kjærlighet. Mange føler derfor at de er dårlige foreldre.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Professor Isabelle Roskam og medarbeidere mener at den vestlige kulturen har skylden: ”Individualistiske land dyrker fram en kultur med fokus på prestasjon og perfeksjonisme. Barneoppdragelse i disse landene er mer opp til hver enkelt forelder, i motsetning til i for eksempel afrikanske land, hvor hele landsbyen er involvert”, sier hun.


Ifølge forskerne kan en løsning på problemet være å knytte seg til et mer kollektivistisk miljø å oppdra barna i, i tillegg til å gi slipp på tanken om at man må være en perfekt forelder. I tillegg må foreldre først være bevisste på å ta vare på seg selv og sine egne behov, for derved  bedre å kunne ta vare på barna. 

LES OGSÅ  Logikken med pedagogikken: Hva er galt med læreplanene?

Kilde:


Roskam I, Aguiar J, Mikolajczak M.  Parental burnout around the globe: a 42-country study. Affective Science 2021; 2: 58–79. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33758826/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner