Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Periodontitt og hjerteinfarkt

Periodontitt og hjerteinfarkt

Det er godt dokumentert at det finnes en kobling mellom periodontitt og hjerteinfarkt. Periodontitt er betennelse i vevet som omgir tennene. Spanske forskere ønsket å finne ut om det var sammenheng mellom hvor sterkt man er angrepet av periodontitt og hvor alvorlig hjerteinfarkt man har tendens til å bli rammet av. De samlet inn data om 112 pasienter med hjerteinfarkt. Tannvevet til pasientene ble undersøkt av en ekspert på periodontitt noen dager etter at de ble utskrevet fra intensivavdelinga. Utbredelsen av periodontitt ble bestemt ut fra en standardisert metode som forskerne utviklet, og alvorlighetsgraden av hjerteinfarkt ble bestemt ut fra måling av nivået av visse proteiner i blodserum (troponin 1 og myoglobin). Det viste seg at jo sterkere angrepet personene var av periodontitt, desto større hjerteinfarkt hadde de hatt. Mer forskning må til for å avklare om det er et årsaksforhold mellom periodontitt og risiko for hjerteinfarkt. IM

Kilde:

Marfil-Álvarez R, Mesa F, Arrebola-Moreno A mfl. Acute myocardial infarct size is related to periodontitis extent and severity. Journal of Dental Research 2014; 93: 993-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25139359

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar