Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Personlighet koblet til hva lavtlønte bruker penger på

Personlighet koblet til hva lavtlønte bruker penger på

 

Hvis du har lav inntekt, må du trolig tenke mer nøye over hva du bruker penger på. Ifølge en artikkel i Psychological Science påvirkes innkjøpsvalgene dine av hvorvidt du er introvert eller ekstrovert. Forskere ved Universitetshøgskolen i London undersøkte om det var variasjoner i handlevanene blant mennesker som hadde noenlunde samme, lave inntekt. De fant ut at ekstroverte kjøper flere produkter som signaliserer status, som dyrere feriereiser, elektronikk og tekniske saker eller kunst. Dette kan være en måte å forsøke å kompensere for negative, følelsesmessige konsekvenser av å ikke tjene så mye. Denne forskjellen i handlevaner mellom ekstroverte og introverte minsket etter hvert som inntektene økte.

Kilde:

Landis B, Gladstone JJ. Personality, income, and compensatory consumption: Low-income extraverts spend more on status. Psychological Science 2017; 1–3. Publisert på nett 23.8.2017.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28832252

Legg igjen et svar