Skip to main content

Personlighetstrekk hos eldre som lar seg svindle

[wcm_restrict]
Hvem av oss har størst risiko for å bli lurt av selgere som lover gull og grønne skoger eller løfter om kjærlighet fra friere på nett? En gruppe kanadiere i alderen 60 til 90 år deltok i en undersøkelse hvor forskerne var ute etter å se om det var en bestemt psykologisk profil hos dem som oftest ble ofre for andres svindel. De fant spesielt tre mønstre:
Det første var at de hadde lavere kognitiv kapasitet enn de som ikke ble lurt, det vil si dårligere hukommelse, redusert evne til informasjonsbearbeiding og problemløsning, og også dårligere språklige og matematiske ferdigheter.
Det andre mønsteret var at de skåret lavere på ærlighet og ydmykhet. De som er ærlige, er også mer oppmerksomme på andres uærlighet og merker om det er noe som ikke er helt som det burde være. Derfor nøler de mer med å bli med på avtaler som kan høres lønnsomme ut, men hvor noe skurrer.
Det tredje personlighetstrekket hos ofrene for svindel var at de ikke var like pliktoppfyllende og ikke tenkte seg godt om, men handlet mer på impuls. De skåret lavere på det personlighetstrekket som kalles ansvarsbevissthet. Personer med høy skåre på dette personlighetstrekket er litt mer opptatt av detaljer. De liker å planlegge og undersøke nøyere og lar seg ikke så lett rive med av løfter om raske gevinster.
Når det er sagt: At man velger å stole på andre, er også et vanlig trekk hos veldig intelligente mennesker. Så om du har latt deg lure en gang, er det altså slett ikke sikkert du har disse tre beskrevne mønstrene. Kanskje du bare er veldig smart? ALJ
Kilde:
Judges RA, Gallant SN, Yang L mfl: The role of cognition, personality, and trust in fraud victimization in older adults. Frontiers in Psychology 2017; 8: 588. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5390488/
/wcm_restrict]

LES OGSÅ  Dårlige helse av å føle seg mindre aktiv enn vennene

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner