Skip to main content

Posturologi og øreakupunktur mot hodesmerter

[wcm_restrict]

Rudi er 40 år og har i 20 år hatt spenningshodepine daglig og migreneanfall ukentlig. Han har forsøkt forskjellige behandlingstiltak uten tilfredsstillende utfall, men føler at medikamenter gir litt lindring. Rudi blir verre ved stress, ved inntak av alkohol og etter kiropraktisk behandling, men føler seg bedre etter lett trening og massasje. Han er godt utdannet, har sikker jobb og god økonomi og familie, men sliter i hverdagen på grunn av smertene.

Naturlig helbredelse
I denne spalten får ulike terapeuter ordet for å fortelle om resultater fra deres praksis. Denne gangen slipper vi til posturolog Håvard Kristiansen fra Heliosklinikken i Sandefjord.

Ved førstegangskonsultasjon er Rudi smertepreget, lyssky og har lite energi. Etter en samtale velger jeg ved inspeksjon å vurdere det (posturale) systemet som har med kroppsholdningen å gjøre. Ett eller flere problemer her vil kunne gi funksjonsforstyrrelser med varierende smertetilstander som resultat. Den posturologiske undersøkelsen viser tydelig holdningsfeil i og med at skuldrene, som tilnærmet skal være i vater i forhold til hverandre, er i forskjellig høyde. Den høyre skulderen er 6,5 cm lavere enn venstre, og kroppen står skjevt.

Han gjennomfører en kjevetest der man biter i et stykke papir mellom jekslene. Da endrer holdningen seg ved at venstre skulder faller til å bli 6 cm lavere enn på høyre side, og smertebildet endrer seg. Det viser seg at han har ”1. ribbesyndrom” på venstre side, det vil si at en nerve ligger i klem mellom første ribbein og kragebeinet. Et fastlåst første ribbein er vanligst etter fall eller løftetraume og kan gi betydelige smerter både lokalt i armen og nakken, men ofte også i hodet og nedre del av ryggen. Rudi har i tillegg kraftige spenninger i kjeven. Som behandling får han fransk øreakupunktur rettet mot kjeveproblemet samt manipulasjon av venstre første ribbein og løsning av tilhørende spent muskulatur. Han står da posturologisk korrekt. Ved kontroll etter tre uker har Rudi knapt hatt hodepine og i hvert fall ikke noe som kan beskrives som migrene.

LES OGSÅ  Akupunktur mot kvalme etter operasjoner

Hva er posturologi?

Posturologi er den medisinske terminologien som beskriver menneskets ubevisste kroppsholdning, dens regulatoriske funksjon med sansefortolkning og utøvende styring. Vår kroppsholdning kan forklare hvordan vårt belastningssystem fungerer. Feil kroppsholdning kan føre til belastningssmerter og lidelser. Man må finne ut hvorfor en belastningssmerte oppstår, og dersom lidelsens årsak avdekkes, kan den ofte reverseres. 

Den posturologiske holdningen må ikke forveksles med at vi viljemessig kan sette kroppen i forskjellige posisjoner. Dersom kroppsholdningen ikke skal overbelaste kroppen, må det posturale systemet fungere korrekt. Belastningssmerter er indikasjoner på at det posturale systemet ikke fungerer optimalt. Slike smerter er ofte kroniske og behandlingsresistente. De kan gi ”uforklarlige” symptomer som svimmelhet, merkelig indre uro, at ryggen, skuldrene eller nakken slår seg vrang i tillegg til slitasjesymptomer, men først og fremst kroppslige smerter. Man kan også oppleve øyeslitenhet, bilsyke og innlæringsproblemer. 

Det posturale systemet er relativt nyutviklet i evolusjonær sammenheng og er derfor også meget følsomt for feilfunksjoner. Systemet styres dypt nede i hjernestammen og kan sammenliknes med et slags indre GPS-system som ikke er viljemessig styrt, men som opererer etter reflekser som bygger på informasjon fra de posturale sansene. Dette er av natur ikke særlig trenbart, men har sin hovedoppgave å holde oss i en oppreist stilling mot tyngdekraften og våre omgivelser.

Om forfatteren

Håvard Kristiansen (f. 1958) er utdannet fysioterapeut ved Statens Fysioterapihøyskole i Oslo i 1986. Han har vært idrettsfysioterapeut for Sandefjord Fotball og Sandefjord Ballklubb i til sammen 11 sesonger og har siden 1989 drevet eget institutt – Heliosklinikken i Sandefjord. Kristiansen har siden 2000 tatt tilleggsutdanning i Frankrike og Danmark i posturologi, nevrologi og fransk øreakupunktur hos lege Raphaël Nogier og professor dr.med. Michel Marignan. 

E-post haavkri@mac.com, telefon 33 46 90 15.

LES OGSÅ  Akupunktur og Alexanderteknikk mot nakkesmerter

/wcm_restrict]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner