Skip to main content

Prinsippene bak ernæringsterapi

I boka Andre boller på suppen redegjøres for hvordan og hvorfor en bredt orientert ernæringsterapi kan bidra til å forebygge og behandle et vidt spekter av dagens kroniske lidelser.

Tekst Iver Mysterud

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Forfatter: Mia Damhus
Tittel: Andre boller på suppen: Om functional medicine og et troværdigt behandlingsparadigme
Forlag: CET Forlag
Utgivelsesår: 2013
ISBN: 978-87-990784-3-1
Pris: DK 289 (www.cetcenter.dk, www.andrebollerpaasuppen.dk)[/gdlr_box_icon]

Denne omhandler aktiv bruk av kosthold og kosttilskudd for å forebygge og behandle kroniske plager og sykdommer slik ernæringsterapi defineres av foreningen Danske ErnæringsTerapeuter (DET).1 Kjernen i tilnærmingen er ordinering av tilskudd av næringsstoffer basert på individuelle behov, en terapiform som kalles ortomolekylær medisin. I tillegg omhandler boka bruk av kosthold og livsstil for å normalisere fysiologiske prosesser i kroppen, noe som ofte omtales som funksjonell medisin. I tillegg vektlegges også betydningen av følelsesmessige og spirituelle aspekter.

Forfatteren Mia Damhus (f. 1961) er i tillegg til å være ernæringsterapeut og styremedlem i DET, både utdannet farmasøyt og bryggemester. Etter 10 år som produksjonsleder i bryggeriindustrien der hun samtidig utdannet seg til ernæringsterapeut, har hun siden 1996 arbeidet full tid med ernæringsterapi som utdannelsesleder, foredragsholder, behandler og forfatter av flere bøker.

LES OGSÅ  Redd kloden litt og ha det moro underveis

Hennes mål med boka er å gjøre ernæringsterapi kjent for helsevesenet, slik at helsearbeidere, administratorer og pasienter selv kan vurdere prinsippene og forskning som ligger bak. Bokas primære målgruppe er leger, sykepleiere, farmasøyter og andre aktører i helsevesenet som ut fra en tradisjonell tenkemåte overveier å ta i bruk nye verktøy som supplement til det de allerede driver med. I tillegg er boka relevant for alle som vil ha bakgrunnskunnskap om bruk av kosttilskudd og hvordan man kan legge om kostholdet og livsstilen slik at de bedre kan forebygge eller håndtere kronisk sykdom. Dermed er den også av interesse for mange av våre lesere. Siden den inneholder en del biokjemi, krever deler av boka en viss bakgrunnskunnskap for å få fullt utbytte.

Innhold

Boka består av to korte innledningskapitler, åtte ordinære kapitler fordelt på fire deler og et etterord. I tillegg kommer en kort presentasjon og avgrensning av ulike behandlingsretninger og organisasjoner innenfor bokas tema og en liste med 328 sluttnoter som viser til sitert faglitteratur i teksten. Her er også nyttige oversikter over forkortelser og bokas 33 fargefigurer. Det eneste jeg savner, er et stikkordsregister.

Del 1 handler om kosthold som bakgrunn for helse. Kapittel 1 beskriver gjennomsnittsdanskens kosthold og dets ernæringsmessige mangler, som over tid kan være sykdomsframkallende. Kapitlet gir også en introduksjon til hva vitaminer og mineraler gjør i kroppen og begrunner hvorfor forfatteren mener at et stort antall mennesker kan ha behov for tilskudd. I kapittel 2 gis en kort innføring i genetiske faktorer og deres plass i årsaksforståelsen av kroniske lidelser. Damhus diskuterer også miljøfaktorers påvirkning på arvematerialet (epigenetikk) og betydningen av arvematerialet (metagenomet) til den såkalte mikrobiotaen, det vil si mikroorganismer og virus vi har i tarmen og på en rekke andre overflater i kroppen.

LES OGSÅ  Mesterverk om banebrytende vannforskning

I del 2 gir Damhus et innblikk i normal- og feilfunksjoner i kroppen. Ernæringsterapeuter tar utgangspunkt i de fysiologiske og biokjemiske prosessene som er involvert i en sykdom og hvordan man med endringer i kostholdet og livsstilen kan endre feilfunksjon i retning av normalitet. Med utgangspunkt i en forståelse av cellenes livsbetingelser og prosesser (kap. 3) viser hun at for eksempel uspesifikke symptombilder som det ikke umiddelbart finnes en god medisinsk behandling for, kan ha biokjemiske årsaker som kan påvirkes av kostholdet og tilskudd av næringsstoffer. Kapittel 4 omhandler forstyrrete funksjoner og er bokas lengste. Her tar Damhus opp fordøyelse og opptak av næringsstoffer, allergiske reaksjoner og intoleranse mot gluten, melk- og melkeprodukter, tarmfloraens viktige rolle og ulike problemer som en ubalansert tarmflora kan føre til. Videre fokuserer hun på stoffomsetning, avgiftning og utskillelse av giftstoffer, immunfunksjon, hvordan hormoner og signalstoffer i nervesystemet reguleres og betydningen for helse av psykologiske, sosiale og spirituelle forhold.

Del 3 handler om å vise ernæringsterapien i praksis. Dette skjer i kapittel 5 ved hjelp av eksemplene leddgikt, lavt stoffskifte og beinskjørhet (osteoporose). I kapittel 6 presenteres noen verktøy til funksjonsregulering.

Del 4 handler om veier til sannhet og korrekte oppfatninger. I kapittel 7 problematiseres den delvis omstridte diskusjonen av begrepet evidens (holdepunkter, ”bevis”), og i kapittel 8 presenteres et praktisk program for å påvirke livsstilen i en retning som ifølge forskning har vist seg å fungere.

Vurdering

Andre boller på suppen er et viktig bidrag for å vise berettigelsen av ernæringsterapi. Den er gjennomarbeidet, har gode figurer og mange interessante eksempler. Boka er både en fagbok og et debattinnlegg om en rekke temaer vi regelmessig tar opp i VOF blant annet i vår spalte om ortomolekylær medisin. Vi antar derfor at mange av våre lesere kan ha interesse og nytte av å lese denne presentasjonen av ernæringsterapi fra en godt kvalifisert fagperson som Mia Damhus.

LES OGSÅ  Frisk av bipolar lidelse med vitaminterapi

Kilde:

1.  Damhus M. Ernæringsterapi med individet i sentrum. VOF 2012; 3 (7): 10-2.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner