Skip to main content

Prisbelønt lege med helhetlig fokus på tungmetaller, stråling og kroniske infeksjoner

Dr.med. Dietrich Klinghardt hjelper mange pasienter som det offentlige helsevesenet ikke klarer å helbrede. Hva kan vi lære av denne helhetsorienterte legen?

Tekst Iver Mysterud  

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Klinghardt,-Dietrich3

Klinghardt er født i Vest-Berlin (1950) og bor nå i staten Washington, USA, hvor han driver en klinikk for helhetsmedisin. Hans pasienter sliter typisk med utmattelse, søvnproblemer, har lite energi og et vidt spekter av symptomer i nerve- og immunsystemet. Mange sliter også med psykologiske problemer. Det finnes et stort antall pasienter med slike delvis ”diffuse” symptomer i alle vestlige land, inkludert i Norge. De får sjelden den hjelpen de har behov for og som ville gjort dem friskere. I stedet blir de kasteballer i helsevesenet, hvor den eneste hjelpen mange får, er symptomdempende medikamenter.

Klinghardt kan imidlertid vise til gode resultater med slike pasienter. Hva er det han har skjønt, men som leger og helsevesenet i vestlige land ikke har? Vi kan få en viss pekepinn ved å se nærmere på hans karriere.

Klinghardt studerte medisin (1969-75) og psykologi (1975-79) i Freiburg i Tyskland. Hans doktoravhandling handlet om det autonome nervesystemets betydning i autoimmune sykdommer. Etter dette publiserte han en rekke fagartikler. Tidlig i karrieren ble han interessert i virkningene av kronisk forgiftning, særlig med bly, kvikksølv og en rekke miljøgifter og elektromagnetisk stråling. Da han arbeidet i India som en ung lege, ble han påvirket av østlige begreper for sykdomsårsaker. Disse innarbeidet han i sin vestlige tankegang, noe som la grunnlag for hans tilnærming til integrert medisin i fem nærmere definerte nivåer.


[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Dietrich Klinghardt«]Legen Dietrich Klinghardt, PhD, er grunnlegger av Det amerikanske akademiet for nevralterapi (American Academy of Neural Therapy), medisinsk direktør ved Institutt for nevrobiologi og overlege ved Comprehensive Medical Centre, som alle ligger i Bellevue, Washington. Han er også grunnlegger og styreformann i Klinghardt Academy (USA), Institutt for nevrobiologi (USA) og Cynik (USA) samt Institut for Neurobiologie nach Klinghardt i Freiburg (Tyskland). I 1996-2005 var han førsteamanuensis ved Institutt for anvendt nevrobiologi ved Capital universitet i Ohio, USA. Nettsider: ink.ag, klinghardtacademy.com[/gdlr_box_icon]

Behandlingsprinsipper

Vi spør Klinghardt om hvilke generelle retningslinjer og prinsipper han følger på sin klinikk.
– Jeg er opptatt av ulike nivåer for helbredelse. Enhver sykdom kan oppstå på ett av fem nivåer, svarer han, – den fysiske kroppen, energilegemet, det mentale feltet, det intuitive (transpersonlige) og det åndelige nivået. – Vi forsøker å lokalisere på hvilket av disse nivåene sykdom oppstår og iverksetter spesifikk behandling på dette nivået. Dette er mye bedre enn å behandle symptomer, som alltid befinner seg på første nivå, altså i den fysiske kroppen. Første nivå fungerer som et ”utstillingsvindu” for alle de fem nivåene, forklarer Klinghardt.

Nye pasienter

Klinghardt følger vanlig prosedyre i møtet med nye pasienter: først går han gjennom deres sykdomsforløp (epikrisen). Han skiller seg fra tradisjonelle leger ved at pasientene ofte har forsøkt ”alt mulig” uten å ha fått hjelp for sine plager. – I gjennomsnitt har mine pasienter gått til 23 behandlere før de kommer til meg, forteller Klinghardt. – Jeg vurderer laboratorie- og bildeprøver av pasientene, noterer pasientenes symptomer og spør dem om hva som har fungert tidligere. Deretter gjør jeg en tradisjonell fysisk undersøkelse før jeg undersøker dem med min egen teknikk kalt ART, forklarer legen. ART (autonom responstesting) er en fysisk undersøkelse basert på tilbakemelding (biofeedback) fra musklene. Metoden er en form for kinesiologisk muskeltest der terapeuten stiller spørsmål og pasientens muskler ”gir svar”. Hensikten er å teste kroppens selvreguleringsevne og den grunnleggende balansen i det autonome (ikke viljestyrte) nervesystemet.

LES OGSÅ  Viktig bok om bekjempelse av infeksjoner

Behandling

På det fysiske nivået bruker Klinghardt et vidt spektrum av fysiske hjelpemidler inkludert for eksempel osteopati, laboratorieanalyser, infusjoner, urter og vitaminer. – Alt blir grundig testet med ART, poengterer han.

– Når det gjelder energilegemet, sender vi en ekspert på innemiljøet (byggbiolog) til pasientens hjem for å måle elektromagnetiske felter, mikrobølgestråling fra mobiltelefoner og radaranlegg og forekomsten av muggsopp, miljøgifter, radon og jordstråling, forteller Klinghardt. – På klinikken bruker vi nevralterapi,1 akupunktur og tappeteknikker (svake slag med fingrene på gitt punkter) for å balansere chakraer, meridianer og nervesystemet, fortsetter han.

For behandling av pasientens mentale felt bruker Klinghardt en egenutviklet mentalfeltterapi2 som er en videreutvikling av tankefeltterapi (TFT), og psykokinesiologi3 (en kombinasjon av kroppsterapi og psykoterapi) for å behandle traumer og uløste følelsesmessige konflikter.

– På det intuitive nivået bruker jeg både mentalfeltterapi og psykokinesiologi for å gjøre systemisk og sjamanistisk arbeid, forteller Klinghardt. – Hensikten er å løse opp traumer på tvers av generasjonene og andre aspekter av feltforstyrrelser.

Pasientenes åndelige plan bearbeides ved bønn samtidig som de oppmuntres til å finne og helbrede sitt forhold til sine åndelige sider. – Dette skjer uavhengig av om de tilhører en religion og eventuelt hvilken det dreier seg om, presiserer Klinghardt.

Klinghardt-metoden i Norge

Tannlege Rolf Stemland i Oslo har tatt kurs i Klinghardt ART-testing og avgifting. Nettside: stemlandklinikken.no.
Terapeut og homøopat Ingelin Sevåg Vestly og forsker og healer Renzo Celani tilbyr testing og behandling etter Klinghardt-metoden. De to samarbeider tett med Klinghardt og har spesialisert seg på alle sykdommer som kan relateres til tungmetaller, stråling og kroniske infeksjoner, ikke minst også for barn. Nettside: renzocelani.com

Tungmetaller

Den entusiastiske legen har lenge vært opptatt av negative helsepåvirkninger av tungmetaller.4 – I dag har alle mennesker 400 til 1000 ganger mer bly i lårbeina (femur) enn for 300 år siden. Vi har alle kvikksølv, kadmium, aluminium og uran festet til vårt arvestoff (DNA), og dette forårsaker alvorlige blokkeringer i kroppen, sier Klinghardt. – En rekke forskere støtter oss når vi antar at tungmetaller påvirker eller forårsaker enhver kronisk sykdom vi står overfor, fortsetter legen. Klinghardt mener at kvikksølv er det farligste giftstoffet for nervesystemet. Derfor undersøker han kvikksølv spesielt grundig ved nevrologiske lidelser. Han påpeker videre at bly konkurrerer med kalsium om opptak i tarmen og deponering i skjelettet og derfor er den vanligste, men likevel ikke anerkjente, årsaken til beinskjørhet.

– Selv om bly er fjernet fra bensin og maling de siste tiårene, er miljøet fortsatt forurenset med dette tungmetallet, som brukes i en rekke produkter. De siste årene er dessuten flybensin tilsatt barium og aluminium i nanostørrelse. Disse stoffene inntas direkte av oss og via matvarer, opplyser Klinghardt. – Nanopartikler utgjør en særlig fare fordi de forgifter cellene og særlig mitokondriene, sier han. Klinghardt forteller at ”utarmet uran”,5 som ble brukt i krigene på Balkan, Irak og Afghanistan, fortsatt blir påvist i hans pasienter. Uran undertrykker immunsystemet og forårsaker kreft. Han trekker fram at bly senker intelligensnivået til barn. Kadmium finnes i de fleste grønnsaker og inhaleres med sigaretter. Dette tungmetallet forsterker giftvirkningene av bly ved siden av at det direkte forårsaker utmattelse og gir vage, nevrologiske symptomer. – Til en viss grad skjer dette med oss alle, sier han.

LES OGSÅ  Infisert blod i framtida?

På klinikken bruker Klinghardt en rekke avgiftningsstrategier for å motvirke tungmetallbelastningen.

Vaksiner

– Generelt anbefaler jeg ikke vaksinering av barn, men under forutsetning av at foreldrene er intelligente og ansvarlige nok til å kunne håndtere et sykt barn, sier Klinghardt. – Hvis en forelder bestemmer seg for å vaksinere, anbefaler vi dem om mulig å vente til barnet er blitt to år. Gutter kan få kusmavaksine når de er rundt 12 år, og jenter kan ta vaksine mot røde hunder like før puberteten, fortsetter legen.

Ifølge Klinghardt bør man ikke gi vaksiner til barn hvis det foreligger nevrologiske lidelser i familien. Han mener også man bør være forsiktig med vaksiner hvis en avgiftningstest har vist svekket avgiftningsevne, for eksempel at man har mangel på enzymet glutation-S-transferase.6 Barn bør holde seg unna vaksiner hvis de ikke er helt friske, slik som ved influensa, dersom de har utviklingsproblemer, generelt er svake eller har svekket immunsystem.


Dersom man velger å la seg vaksinere, anbefaler legen å ta store doser av paraklorella (Chlorenergy; et Chlorella-produkt) tre timer i forveien. Rett etter vaksineringa bør man få 3000 mg glutation intravenøst (voksen dose, som justeres i forhold til kroppsvekta). Deretter anbefaler han 600 mg intravenøs glutation to ganger i uka i tre måneder og homøopatisk tuja C6 daglig i seks uker.

Kronisk borreliose

Helsevesenet har lite effektivt å tilby mot kronisk borreliose. Derfor er det interessant å høre hvordan Klinghardt hjelper denne pasientgruppa. – Vi diagnostiserer basert på historikk, fysisk undersøkelse og testing med ART. Deretter behandler vi med en egenutviklet blanding for borreliose (Klinghardt Lyme cocktail) eller andre remedier som dukker opp under testinga, forteller han. – Pasientene får også en TFT-liknende bankeprotokoll, og dessuten blir de instruert i å identifisere miljøbelastninger i hjemmet, sier han.

Klinghardt opplyser at de ofte må gi behandling mot parasitter og andre opportunistiske infeksjoner. Etter seks uker rekvirerer han konvensjonelle laboratorietester og fortsetter behandling basert på hva som dukker opp. – Jeg møter borreliosepasienter en gang hver fjerde måned. Mine assisterende leger har etter behov telefonkonsultasjoner med pasientene mellom de ordinære konsultasjonene.

Kronisk utmattelse

Akkurat som ved kronisk borreliose får ofte ikke personer med ME eller kronisk utmattelsessyndrom den hjelpen de har behov for i helsevesenet. Klinghardt har derimot meget gode resultater med denne pasientgruppa. – De fleste har kroniske infeksjoner av bakterier, for eksempel mykoplasma eller borreliose, eller virus, for eksempel Epstein Barr-virus eller XMRV. Noen er også belastet med muggsopp, for eksempel fra fuktige vegger i hjemmet. I nyere tid ser det ut til at eksponering for høyfrekvent elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoni, både basestasjoner og telefoner, er en viktig drivkraft som gjør at mikroorganismene vokser og gjør folk syke, forklarer Klinghardt. Han bruker egne protokoller basert på urter og homøopatiske remedier for å behandle de ulike typene mikroorganismer som holder ME-pasienter syke.

Baldron

Baldron Akademiet (baldron.org) organiserer kurs og utdanning i de teknikkene Dietrich Klinghardt bruker: ART, psykokinesiologi og mentalfeltterapi.
Et utvalg av de produktene Klinghardt bruker i behandlinga, kan fås fra Baldron Helseforhandleren (baldron.no) og Uno Vita AS (unovita.com).

LES OGSÅ  Planter kan beskytte nerver mot strålingsskader

Eloverfølsomhet

Klinghardt har også gode erfaringer med å hjelpe dem som sliter med eloverfølsomhet. Behandlinga består i en radikal sanering av miljøet. Han fraråder å ha trådløs teknologi hjemme og anbefaler i stedet kablete løsninger. Pasientene anbefales ikke bare å kutte ut mobiltelefon og trådløs telefon, men å fjerne trådløse alarmsystemer og babysendere (babycall). Om natta anbefaler han å koble ut alle sikringer. Både soverommet og hele hjemmet kan på ulike måter skjermes for stråling, og det finnes klær som beskytter. I tillegg trekker Klinghardt fram jordingsteknologi, for eksempel jordingslaken, for å hjelpe folk med eloverfølsomhet.

Kritikk

Klinghardt bruker en rekke metoder som ikke er vanlig i hovedsporet av medisinen, verken i USA eller i Norge. Betyr det at han er gjenstand for mye kritikk?

– Jeg mottar sjelden uvennlige brev, parerer Klinghardt. – Det vanligste er når en mor bringer et autistisk barn til meg og mannen skiller seg fra kona og ønsker å straffe henne. Hvis han ikke forstår hvorfor hun bruker penger på barnet, kan det være han vender sitt sinne mot legen for å få hevn over henne, svarer Klinghardt. – Imidlertid oppfatter de fleste min behandling som vanlig, sunn fornuft. Den virker til og med fornuftig på de mest anerkjente forskerne, fortsetter han. Klinghardt trekker fram at mange i USA, særlig pasienter, er så skuffet over manglende resultater i det konvensjonelle helsevesenet at de ikke bryr seg om hans behandling ikke er basert på massevis av dobbeltblinde, randomiserte studier, men på hans personlige erfaring alene. De fleste er meget takknemlige over den hjelpen han gir dem.

Utmerkelse

I 2007 fikk Klinghardt prisen ”Årets lege” av Den globale stiftelsen for integrert medisin (The Global Foundation for Integrative Medicine). Hva var bakgrunnen for dette? – Mitt arbeid er anerkjent i store deler av verden særlig på grunn av takknemlige pasienter og terapeuter som har glede av å delta i helbredelsen av sine pasienter, svarer prisvinneren.

Personlig helse

Hva gjør så Klinghardt selv for å holde seg frisk? – Jeg drikker min blanding mot borreliose tre ganger i uka og tar et spesielt Chlorella-preparat som avgiftning to ganger hver dag. I tillegg får jeg regelmessig behandling med psykokinesiologi fra en av mine kolleger. Jeg trener 20 minutter hver dag og spiser godt. Dessuten elsker jeg å være ute i naturen, avslutter den ukonvensjonelle legen Dietrich Klinghardt. 

Les også:

Trenger vi å avgiftes?

Effektiv avgiftning med mineraler

Kilder:

1.  Huneke F. Das Sekunden-Phänomen. Testatment eies Artztes. 4. opplag. Ulm/Donau: Karl F. Haug Verlag, 1961.

2.  Klinghardt D, Schmeer-Maurer A. Handbuch der Mentalfeld-Techniken: Bilder, Klopfakupressur und heilende Sätze in der Praxis. VAK Verlag, 2009.

3.  Klinghardt D. Lehrbuch der Psycho-Kinesiologie. Ein neuer Weg in der psychosomatischen Medizin. Freiburg: Bauer Verlag, 1996.

4.  Mercola J, Klinghardt D. Mercury toxicity and systemic elimination agents. Journal of Nutritional & Environmental Medicine 2001; 11: 53-62.

5.  Utarmet uran er et restprodukt fra anrikingsprosessen av uran.

6.  Chasseaud LF. The role of glutathione S-transferase in the metabolism of chemical carcinogens and other electrophilic agents. Advanced Cancer Research 1979; 29: 175-264.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner