Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Probiotika mot fødselsdepresjon

Probiotika mot fødselsdepresjon

Forskere fra New Zealand har testet effekten av tilskudd med probiotika i svangerskapet samt seks måneder etter fødselen hvis kvinnene ammet. Det viste seg at probiotikagruppa hadde lavere skåre for depresjon og angst enn kvinner som kun hadde fått placebo.

Depresjon og angst i svangerskapet og etter fødselen antas å ramme 10–15 prosent av alle kvinner i industrialiserte land, selv om mange verken får diagnose eller behandling. I den newzealandske studien testet forskerne effekten av én type probiotika, Lactobacillus rhamnosus HN001, på depresjon og angst i perioden etter fødselen hos 423 friske kvinner. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart som fikk tarmbakterier og hvilken halvpart som fikk probiotika. 380 (89 %) av kvinnene returnerte skjemaet om psykologisk tilstand, om lag halvparten fra hver gruppe. Denne studien underbygger at tarmfloraen er viktig for psykisk helse og gir holdepunkter for at tilskudd i svangerskapet og etter fødselen kan motvirke psykiske problemer. Hvorvidt også andre typer probiotika enn Lactobacillus rhamnosus HN001kan ha liknende effekter, er opp til framtidig forskning å avklare. IM

Kilde:
Slykerman RF, Hood F, Wickens K mfl. Effect of Lactobacillus rhamnosus HN001 in pregnancy on postpartum symptoms of depression and anxiety: a randomised double-blind placebo-controlled trial. EBioMedicine 2017; 24: 159–65. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28943228

You may also like
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Det ene, lille som avgjør hvor gode forhold du får
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Legg igjen et svar