Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Probiotika og antibiotika

Probiotika og antibiotika

Det er et utbredt mål i samfunnet å redusere bruken av antibiotika. Gitt at inntak av probiotika (gunstige tarmbakterier) reduserer forekomsten, varigheten og/eller alvorlighetsgraden av visse typer vanlige, akutte infeksjoner, ønsket en gruppe forskere å teste hvorvidt bruk av probiotika i forbindelse med en infeksjon gjorde det mulig å redusere bruken av antibiotika i etterkant. De søkte i medisinske databaser for å finne randomiserte, kontrollerte studier som testet effekten av probiotika sammenliknet med et uvirksomt preparat (placebo) på bruk av antibiotika ved vanlige, akutte infeksjoner hos ellers friske mennesker i alle aldre. De inkluderte 17 studier i en samleanalyse, alle utført på spedbarn og/eller barn for å forebygge akutte luftveisinfeksjoner, akutte infeksjoner i tykktarmen eller akutt ørebetennelse. Samleanalysen viste at det for spedbarn og barn som hadde fått probiotika for å forebygge akutt sykdom, ble utskrevet mindre antibiotika enn de som hadde fått placebo. Konklusjonen var at bruk av probiotika ved vanlige, akutte infeksjoner reduserte sannsynligheten for etterfølgende bruk av antibiotika. Forskerne mener at dette funnet bør etterprøves i nye studier og analysen også bør inkludere andre aldersgrupper. IM

Kilde:

King S, Tancredi D, Lenoir-Wijnkoop I mfl. Does probiotic consumption reduce antibiotic utilization for common acute infections? A systematic review and meta-analysis. European Journal of Public Health 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30219897

Legg igjen et svar