Skip to main content

Produkter for jordkontakt

De færreste moderne mennesker har anledning til å være i kontakt med jorda døgnet rundt ved å gå og sove på bakken. Av den grunn kan man vurdere produkter som gjenoppretter jordkontakt, for eksempel når man sover, arbeider eller kjører bil.

Målet med denne teknologien er å gjenopprette og vedlikeholde menneskekroppen i sin mest naturlige elektriske tilstand. Dette vil igjen bidra til optimal helse og funksjonalitet.2, s. xi

Å sove jordet

Det er utviklet en rekke produkter som gir fysisk kontakt med jord når man sover. Dette dreier seg om laken man legger oppå senga og en tynn ”lakenpose” (terapibag) man ligger inni. Alle disse produktene er koblet til en ledning man enten putter inn i en jordet stikkontakt eller fører ut gjennom et vindu og fester i jorda. Å bruke en jordet stikkontakt er selvsagt mye enklere enn å føre en ledning ut av huset og ned i bakken. Problemet er at det ofte er jordingsfeil i det elektriske systemet. I mange hus går det en del strøm i jordingen, og det er i tillegg støysignaler på flere frekvensområder. Da er det ikke tilrådelig å koble ledende soveutstyr til jordete stikkontakter.19

Å føre en ledning ut av vinduet og ned i bakken er også problematisk for alle de som bor i blokk. I slike tilfeller bør man bruke en elektriker for å undersøke jordingen i leiligheten og eventuelt koble om der spenningen ikke er nær null volt. Mer informasjon om hva og hvordan man bør måle kan fås fra importøren av utstyret.

Det er også et praktisk problem knyttet til den jordede ”lakenposen” dersom man er på reisefot og skal sove jordet på et hotell i en høy bygning. Ledning ut av vinduet er uaktuelt, men det finnes enkelt utstyr for å undersøke om stikkontaktene har effektiv jordtilkobling. Dette kalles en jordingstester for stikkontakt. Denne tester imidlertid bare at det er god jordtilkobling, og tester ikke om det er strøm eller støysignaler i jordingspunktet. Når man sover, er man mer følsom, og da er det fordel å bruke jordspyd framfor å koble til i stikkontakten. Men uansett er det jording om natta som for de fleste vil gi best helsegevinst, for da bedres restitueringsprosessene som pågår mens man sover.

Jordet på arbeidsplassen

Det finnes to typer produkter som kan brukes dersom man ønsker å være jordet på dagtid mens man sitter ved en kontorpult. Den ene er en fotmatte til å ha beina på (barbeint), og den andre er en polstret matte som kan plasseres på pulten. På sistnevnte skjer ledningen via underarmene og vristene. Fotmatta gir for de fleste best effekt fordi man får kontakt med K1-punktet under føttene, men den andre løsningen er bedre ved lokale problemer i arm og håndledd. Kontorproduktene kan uten problem tilkobles jordet stikkontakt.2, kap. 8

LES OGSÅ  Produkttips nr. 2 2017

Elektrodelapper og kroppsbånd

Flere av de utførte vitenskapelige studiene har brukt elektrodelapper som likner på det man bruker når leger tar EKG, EEG og annen teknologi for å diagnostisere elektrisk aktivitet. De ledende lappene kan festes nær et sår, skade eller område med akutt smerte for å akselerere helbredelsesprosessen og redusere lokal inflammasjon og ubehag. Idrettsutøvere synes denne typen teknologi er spesielt effektiv mot vanlige skader og belastninger. Elektrodelapper er mest aktuelt for bruk i forskning og av helsepersonell. For hjemmebruk anbefales jordede Velcro kroppsbånd som kan vikles rundt livet, vristen eller kneet ved lokale behov, mens fotmatte er anbefalt ved generelle behov. Det er mer praktisk enn å bruke en elektrodelapp.2, kap. 8

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Tilgjengelige jordingsprodukter i Norge«]Firmaet HealthTech Sciences i Bergen er importør av jordingsproduktene i Norge. En oversikt over de lagerførte produktene finnes på forhandleren Helsepakkens nettbutikk (helsepakken.no). Produktene selges også via en rekke andre forhandlere, som først og fremst er klinikker. Om din lokale klinikk ikke har dem, kan du kontakte importøren på 55 62 95 95 eller post@htsnorge.no for å få vite hvor nærmeste forhandler er. Du kan også kontakte importøren dersom du har tekniske spørsmål om produktene eller tilkobling av dem. Per i dag finnes følgende produkter:
– Jordingslaken, komplett med jordspyd, sikring og kabler (kr 1790). Jordingslakenet leveres primært med jordingsspyd grunnet utbredte jordingsproblemer i norske hus, men det er mulig å få byttet ut jordingsspydet med veggplugg dersom man ønsker det, forutsatt at jordingen i huset først er testet tilstrekkelig.
-”Lakenpose” (terapibag), komplett med jordspyd, sikring og kabler (kr 3490)
– Fotmatte, komplett med ledning og sikret tilkoblingsstøpsel til jordet stikkontakt (kr 790)
– Bilsetematte, komplett med ledning og sikret tilkobling (kr 590)
– Kjæledyrmatte, komplett med jordspyd, sikring og kabler (kr 1790)
– Ekstrautstyr (jordingstester for stikkontakt, ekstra tilkoblinger, forlengelseskabler og jordspyd)
Helsepakken tilbyr også boka Earthing: The most important health discovery ever? til kr 149.
– Firmaet Uno Vita AS (unovita.com) er også i ferd med å bli importør av jordingsproduktene.[/gdlr_box_icon]

Jording av dyr

Det er utviklet en prototype for å jorde dyr når de hviler eller sover (kjæledyrmatte). Den er testet og ser ut til å bedre smerter, energinivå, utholdenhet og fleksibilitet, og dempe stress og gamle skader.2, kap. 8 En rekke dyreeiere har prøvd denne teknologien på sine dyr, særlig hunder, og erfaringene er gode. Skader og flenger hos dyr som lever utendørs, ser ut til å gro fortere enn hos mennesker og inneboende dyr. Dette vil kunne forklares ved at de har jordkontakt hele tiden. Mange dyr ser ut til å jorde seg intuitivt når de har fått en skade. De legger seg ned på bakken med den smertefulle delen ned, og dette tilfører elektroner. Med den utviklede teknologien er det altså mulig å gi innelevende dyr et helsemessig løft på linje med om de hadde hatt jordkontakt ute.2, kap. 15

LES OGSÅ  Norskutviklete supersko for bedre folkehelse

Jording når man kjører

Det er utviklet en bilsetematte til bruk når man kjører. Målet er å redusere den spenningen og trøttheten man kan oppleve som sjåfør. Matta er koblet til metallrammen på kjøretøyet, noe som gir en viss grad av jordingseffekt.2, kap. 8 Blant annet blir oppbygning av statisk elektrisitet på sjåføren redusert.2, kap. 14

Clinton Ober og to samarbeidspartnere har gjort en liten pilotstudie med denne teknologien. De fikk tillatelse til å kontakte en rekke yrkessjåfører på et sted de pleier å stoppe. Flere personer sa ja til å prøve teknologien, og installeringen tok mindre enn fem minutter. I ettertid returnerte 27 av disse langtransportsjåførene et spørreskjema. Samtlige følte seg mer avslappet og hadde mindre smerter og stivhet i kroppen. Rundt 70 prosent av dem rapporterte at de ble mindre slitne og følte seg mer opplagt mens de kjørte, og vel 60 prosent fortalte at nattsynet var blitt bedre. Senere har en rekke yrkessjåfører i USA brukt en setematte med godt resultat.2, kap. 14 

Jordede sko

Siden moderne, isolerte sko er deler av problemet som hindrer jordkontakt i vårt samfunn, er det logisk å utvikle en sko som jorder når den brukes utendørs. Det finnes spesialutviklede sko for å hindre oppbygning av statisk elektrisitet i kroppen, noe som ville kunne skade følsomme elektroniske deler og brikker. Slike spesialsko er mindre interessant for folk flest. Forskerne tenker seg i stedet enkle sko av typen flip-flopper og sandaler som kan brukes der det er farlig å gå barbeint. Slike sko kan utstyres med ledende materialer, slik at foten blir jordet når man bruker skoene på egnet underlag. Til bruk i kalde strøk kan det utvikles mer robuste sko eller støvler med ledende egenskaper. Enkle sko av typen sandaler eller mer forseggjorte sko eller støvler er så langt ikke tilgjengelig, men det er enkelt å lage slikt fottøy.2, kap. 8 

 

Les også:

Jordkontakt – en manglende faktor i helselikningen

Oppdagelsen til en iherdig lekperson

Forskning på jording

Suksess i Tour de France

 

 

Kilder:

1.  Oschman JL. Can electrons act as antioxidants? A review and commentary. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2007; 13: 955-67.

LES OGSÅ  For mye nytt, for lite av det vi er vant til

2.  Ober C, Sinatra ST, Zucker M. Earthing: The most important health discovery ever? Laguna Beach, CA: Basic Health Publications, 2010.

3.  Oschman JL. Perspective: Assume a sperical cow: The role of free or mobile electrons in bodywork, energetic and movement therapies. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2008; 12: 40-57.

4.  Oschman JL. Charge transfer in the living matrix. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2009; 13: 215-28.

5.  Oschman JL, Spencer J. Best cases in biological medicine series #6. Explore! 2004; 13 (6): 1-4.

6.  Oschman JL. Barefoot story. Revised 23 November 2010. Upublisert powerpointforedrag.

7.  Ober CA. Grounding the human body to neutralize bioelectrical stress from static electricity and EMSs. ESD Journal 2000; januar (esdjournal.com/articles/cober/ground.htm).

8.  Ober CA. Grounding the human body to earth reduces chronic inflammation and related chronic pain. ESD Journal 2003; juli (esdjournal.com/articles/cober/earth.htm).

9.  Ghaly M, Teplitz D. The biologic effects of grounding the human body during sleep as measured by cortisol levels and subjective reporting of sleep, pain, and stress. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004; 10: 767-76.

10.  Huxley TH. Evidence as to man’s place in nature. New York: D. Appleton, 1863 (sitert etter Oschman 2004).

11.  Oschman JL. Our place in nature: reconnecting with the earth for better sleep. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004; 10: 735-6.

12.  Applewhite R. The effectiveness of a conductive patch and a conductive bed pad in reducing induced human body voltage via the application of earth ground. European Biology and Bioelectromagnetics 2005; 1: 23-40.

13.  Chevalier G, Mori K, Oschman JL. The effect of earthing (grounding) on human physiology. European Biology and Bioelectromagnetics 2006; nr. 1: 600-21.

14.  Chevalier G, Mori K. The effect of earthing on human physiology part 2: electrodermal measurements. Subtle Energies & Energy Medicine 2007; 18 (3): 11-33.

15.  Oschman JL. Our place in nature: reconnecting with the earth. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2010; 16: 225-6.

16.  Chevalier G. Changes in pulse rate, respiratory rate, blood oxygenation, perfusion index, skin conductance, and their variability induced during and after grounding human subjects for 40 minutes. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2010; 16: 81-7.

17.  Brown D, Chevalier G, Hill M. Pilot study on the effect of grounding on delayed-onset muscle soreness. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2010; 16: 265-73.

18.  Amalu W. Medical termography. Case studies. 2004 (earthinginstitute.net/studies/thermographic_histories_2004.pdf).

19.  E-post fra Thomas Aksnes, fagansvarlig i HealthTech Sciences AS, 8. november 2010.

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner