Skip to main content

Radikal ny forståelse av brystkreftutvikling

 

Fem ledende kreftforskere presenterte i 2010 en kritikk av eget fagfelts grunnleggende forståelse av hvordan kreft utvikler seg. Helt tilbake til 1890-tallet har forskerne trodd at kreftutvikling skjer kontinuerlig. Forskergruppa påpeker at det ikke er faglig hold i denne modellen. I stedet kan en kreftsvulst ligger i dvale i lange perioder, for så å gå over i en vekstfase. Det nedslående er at medisinsk behandling faktisk kan få en svulst over fra dvale til vekstfase. Dette gjelder særlig kirurgiske inngrep for å fjerne den primære svulsten.

Fokus for artikkelen er brystkreft, og forskerne foreslår her en ny tilnærming for å behandle denne sykdommen: Strategien bør være å opprettholde dvalefasen i stedet for å forsøke å drepe alle kreftceller, som er dagens strategi. IM

Kilde: Retsky M, Demicheli R, Hrushesky W mfl. Surgery triggers outgrowth of latent distant disease in breast cancer: an inconvenient truth. Cancers 2010; 2: 305-337.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


LES OGSÅ  ”Mange kreftmedikamenter fungerer ikke”
Del gjerne med dine venner