Skip to main content

Redd lyset!

Søndag 13. mai møttes sentrale bidragsytere på og arrangører av den første, nordiske lyskonferansen for å grunnlegge Nordisk Lysforening.

Tekst Iver Mysterud

Den nye foreningen ble etablert i samarbeid med Den internasjonale lysforeningen (ILA1), en profesjonell organisasjon for mennesker som arbeider med lys som terapeutisk redskap. Den ble grunnlagt i 2003. ILA er nå representert med medlemmer i 23 land. Nordisk Lysforening skal sette fokus på en dypere forståelse av lys og lyskvalitet og hvordan lys kan brukes for å gi god helse.

Det ble også utarbeidet et opprop mot lysforurensning. Alle underskriverne var enige i følgende:

? Informasjon om lys og helse trenger å bli spredd til leger og andre helseprofesjonelle, rikspolitikere, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner samt til allmennheten.

? Det mest påtrengende temaet om lys og helse i dag handler om den pågående utfasinga av tradisjonelle glødepærer og påtvungen innføring av sparepærer. Forskning indikerer at disse såkalte energisparepærene har en rekke negative virkninger (lite fordelaktig lysspektrum, flimring, “skitten” elektrisitet/elektromagnetiske felter24 og spesielt tilstedeværelse av kvikksølv). Denne forskingen bør verdsettes og vurderes, etterfulgt av handling.

? Når det gjelder amalgam, har Norge vært en pioner ved å erkjenne helseskader ved kvikksølv. Tilsvarende handling bør nå tas til fordel for bedre lysteknologi. Siden Norge ikke er del av EU, har landet mulighet til igjen å bli en internasjonal foregangsfigur.

LES OGSÅ  Infrarødt lys mot tinnitus

? Det er sterkt behov for mer forskning på helsepåvirkninger av belysningsteknologi.

? Betraktninger om allmennhetens helse og personlig velvære bør spille en sentral rolle i alle avgjørelser om nye teknologier.

Oppropet ble undertegnet av representanter fra Norge (6), Sverige (1), Tyskland (4), Italia (1) og England (1). Det ligger på baldron.org og kan undertegnes på opprop.no.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Norsk Forening for Lysstimulering«]Pioneren i Norge når det gjelder farget lysstimulering i terapeutisk øyemed, er Phyllis Nyquist, som brakte teknikken til vårt land for over 20 år siden. Etter initiativ fra psykiatrisk sykepleier Randi Marie Eide var Norge det første landet i verden som i 1999 fikk en egen forening for lysterapeuter, Norsk Forening for Lysstimulering (NFL25). NFL er en sammenslutning av terapeuter, forskere og andre som ønsker å utbre kunnskap om biologiske rytmer og bruk av lys som behandlingsmetode, både hvitt og farget lys.
Foreningens formål skal fremmes ved hjelp av kurs, debattmøter, etterutdanning, forskning og opplysningsvirksomhet, samt ved å styrke utdanningstilbudet for lys og lysbehandling. Foreningen jobber blant annet for å få en utdanning i lysterapi godkjent av myndighetene. Den har i dag rundt 20 medlemmer. Norske lysterapeuter var blant initiativtagerne til å stifte Den internasjonale lysforeningen (ILA1) i 2003. NFLs årsmøte vil neste år ta stilling til hva slags forhold NFL skal ha til den nyopprettede nordiske lysforeningen.26 [/gdlr_box_icon]

Les også:

Lyskvalitet i fare

Ultrasvakt lys fra levende celler

Kilder:

1.  www.international-light-association.org

2.  Ryberg K. Living light: On the origin of colours. Gøteborg: Typografia förlag, 2010.

3.  www.monocrom.se

4.  Polarisert lys er lys der svingningene, representert ved den elektriske vektor (svingningsvektoren), går langs en bestemt retning eller i to på hverandre vinkelrette retninger slik at det alltid er en bestemt faseforskjell mellom svingningene i de to retningene. Kilde: http://snl.no/polarisert_lys [16.5.2012]

LES OGSÅ  Betydningen av lys for alt som lever

5.  Burton FD. Fire: The spark that ignited human evolution. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2009.

6.  Wrangham R. Catching fire. New York: Basic Books, 2009.

7.  Algvere PV, Marshall J, Seregard S. Age-related maculopathy and the impact of blue light hazard. Acta Ophthalmologica Scandinavica 2006; 84: 4-15.

8.  www.helseforhandleren.no/straling/skjerming-emf/briller.html, www.helseforhandleren.no/helse/briller-innovative-eyewear.html.

9.  www.innovative-eyewear.de/.

10.  http://baldron.org.

11.  http://helseforhandleren.no.

12.  www.stemlandklinikken.no.

13.  www.kommunikologi.no, www.stemlandklinikken.no/kommunikologi/om-kommunikologi.

14.  www.helseforhandleren.no/straling/maleinstrumenter-for-lys.html.

15.  www.marcobischof.com/en/person/index.html.

16.  Bischof M. Biophotonen: Das Licht in unseren Zellen. Frankfurt: Zweitausendeins Publisher, 1995.

17.  Bischof M. Biophotons – the light in our cells. Journal of Optometric Phototherapy 2005; mars: 1-5.

18.  Biofotonene ble den gang omtalt som ”mitogen stråling”.

19.   http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz-Albert_Popp [16.5.2012].

20.  Van Wijk R. Bio-photons and bio-communication. Journal of Scientific Exploration 2001; 15: 187-97.

21.  Chang JJ, Fisch J, Popp F-A, red. Biophotons. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998.

22.  Popp F-A, Beloussov LV, red. Integrative biophysics, biophotonics. Dordrect: Kluwer Academic Publishers, 2003.

23.  McTaggart L. The field: the quest for the secret force of the universe. London: HarperCollins, 2001.

24.  Dette handler om at selve strømmen av elektroner i ledningsnettet er forurenset av høyfrekvent spenning/energi. Den forurensede strømmen flyter langs ledninger og stråler ut fra dem. Dette er altså en form for støy på strømnettet, altså på de vanlige 50/60 Hz strømledningene som omgir oss. Strømnettet i Norge og andre europeiske land har 50 Hz og USA 60 Hz. Denne høyfrekvente forurensningen genereres av elektrisk utstyr som er koblet til strømnettet, for eksempel plasmafjernsyn, energisparende belysning og dempere.

25.  http://lysstimulering.no/.

26.  E-post fra Randi Marie Eide til IM 26. mai 2012.

LES OGSÅ  Hva er energimedisin?

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner