Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Reiki mot smerter

Reiki er en type healing der behandleren forsøker å balansere energiflyten i pasienten ved å sende (videreføre) energi som mottas fra universet. Ifølge data fra Senteret for reikiforskning i USA (http://www.centerforreikiresearch.org/) er reiki en effektiv tilnærming for å redusere graden av smerter, depresjon og angst. En tyrkisk forsker har i en oversiktsanalyse undersøkt effekten av reiki på smertenivået. Ved hjelp av søk i medisinske databaser fant han fire studier som oppfylte inklusjonskriteriene der det ble trukket lodd om hvem som skulle få behandling, og en kontrollgruppe ikke fikk behandling (randomiserte, kontrollerte, kliniske forsøk). I alt ble vel 200 deltakere med i analysen. De som fikk reiki, hadde mindre smerter enn de som ikke fikk det. Forskeren konkluderer at reiki var et effektivt tiltak for å redusere smerter.IM

Kilde:

Demir Dogan M. The effect of reiki on pain: A meta-analysis. Complementary Therapies in Clinical Practice 2018; 31: 384–7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29551623

Legg igjen et svar