Skip to main content

(R)evolusjonsmedisin: Bevegelsen som kan omskape helsevesenet

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Bloggernes hjørne»]I denne spalta får ulike bloggere og skribenter ordet om noe de har på hjertet. Denne gangen slipper vi til personlig trener og bachelor i samfunnsernæring Eirik Garnås, som driver nettsiden www.Darwinian-Medicine.com.[/gdlr_box_icon]

De fleste leger, ernæringsfysiologer og annet helsepersonell vet svært lite om evolusjonsteori og darwinistiske medisinske prinsipper. Dette er ikke overraskende, med tanke på at de fleste utdanningsinstitusjoner – både her til lands og i utlandet – ikke har åpnet dørene for Charles Robert Darwin (1809–1882) og hans evolusjonære bagasje. Nesten 160 år har gått siden Darwin i 1859 publiserte On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life; ei bok som revolusjonerte vår forståelse av livet på jorda. Antallet personer som har forstått at Darwins teorier har medisinsk nytteverdi, har siden økt progressivt, og bankingen på dørene til det medisinske etablissementet er blitt mer og mer høylytt. Likevel har kun et fåtall medisinske og ernæringsfaglige institusjoner åpnet seg og sluppet den darwinistiske medisinske bevegelsen inn i varmen; de fleste har holdt dørene lukket.

Gjør det noe at medisinstudenter, leger, ernæringsfysiologer, sykepleiere og annet helsepersonell ikke vet noe særlig om evolusjon?

LES OGSÅ  Ny teori for behandling av kreft: Tenk smart – tenk evolusjon

Hvis du stiller et tilfeldig utvalg personer på gata dette spørsmålet, vil du antakelig få mange vage og usikre svar. Du vil antakeligvis også bli møtt av en del tomme, spørrende blikk. De fleste av oss har som barn lært litt om Darwin, naturlig seleksjon, osv., i biologitimene på skolen, men denne kunnskapen svinner typisk med årene. De fleste voksne kan lite evolusjonsteori og har nok aldri tenkt over nytteverdien av evolusjonære prinsipper i medisinsk sammenheng. De har derfor liten kompetanse til å svare på det ovenstående spørsmålet og stiller seg uvitende til hva helsesystemet kan oppnå ved å åpne dørene for Darwin og hans evolusjonsteori. Svært mange godtar bare status quo og lever i troen om at helsevesenet fungerer bra slik det er i dag.

Heldigvis flyter ikke alle ukritisk med denne strømmen. En voksende gruppe forskere, evolusjonsbiologer, klinikere og også en del lekfolk har innsett at paradigmet som i dag dominerer den medisinske verdenen, ikke har en stødig og sikker forankring. Det mangler et evolusjonsbiologisk grunnlag. Hvis du stiller noen av disse personene spørsmålet ovenfor, vil du nok få veldig annerledes svar enn det du ville fått i scenarioet beskrevet tidligere. Denne gangen vil svarene snnsynligvis være gjennomtenkte og sikre, og du vil antakelig få høre påstander som at ”evolusjonsbiologien kan revolusjonere helsevesenet” og ”ingenting innenfor medisin og helse gir mening i fravær av evolusjonens lys”.

Helsevesenet står ustøtt

Fra Ola Nordmanns perspektiv kan muligens disse påstandene virke ganske ekstreme. Med utgangspunkt i perspektivet til de av oss som er involvert i det voksende feltet darwinistisk medisin derimot, fremstår ikke disse uttalelsene som ville eller radikale i det hele tatt. Etter min mening er det ingen tvil om at en innarbeiding av evolusjonære prinsipper i medisinsk utdanning og praksis, vil kunne omdanne helsevesenet. Vårt nåværende helsevesen er svakt i knærne og står ustøtt. Ved å bygge evolusjonære grunnprinsipper inn i helsevesenets fundament vil dets beinbygning styrkes betraktelig og risikoen for brudd reduseres kraftig.

LES OGSÅ  Evolusjonært perspektiv på trening og mosjon

Det er nesten ufattelig at evolusjonsbiologien enda ikke har blitt tatt ordentlig inn i varmen i den medisinske verden, med tanke på at denne disiplinen vil kunne løfte det medisinske samfunnet til et nytt og bedre nivå. Darwin og hans likesinnede har samlet kunnskaper som er helt uvurderlige for leger, ernæringsfysiologer og annet helsepersonell. Den darwinistiske medisinske bevegelsen bærer også på en rekke rammeverk og modeller som kan løfte vår forståelse av helse og sykdom.

Evolusjonstanke-gangen gir mulighet for gode svar

De evolusjonære verktøyene gir oss muligheten til å svare på spørsmål som: Hva slags kosthold er vi mennesker best tilpasset å spise? Hvordan og hvorfor utvikler og sprer kreftceller seg? Hva kan vi gjøre for å rekonstituere det humane mikrobiomet? Hvorfor har den globale forekomsten av en rekke kroniske sykdommer økt betraktelig de siste tiårene? Hvordan kan vi best behandle akutte, smittsomme sykdommer? Hva kan vi gjøre for å bekjempe spredningen av antibiotikaresistente mikroorganismer? Disse og en lang rekke andre medisinske spørsmål kan ikke besvares tilfredsstillende hvis man ikke har på seg evolusjonære briller.

Dette er kanskje den aller viktigste medisinske forandringen som evolusjonsbiologien kan produsere: Ved å bruke evolusjonære verktøy kan vi komme fram til gode svar på dype spørsmål og hamre oss ut av vanskelige situasjoner. Det er derimot viktig å påpeke at de evolusjonære redskapene ikke kun er nyttige i en teoretisk/vitenskapelig sammenheng; de er også uvurderlige å ha i klinisk/praktisk sammenheng. Med andre ord kan de både brukes til å forstå medisin og til å praktisere medisin. En god lege eller ernæringsfysiolog baserer ikke sine kunnskaper og praksis kun på klinisk forskning og erfaring, men på en kombinasjon av forskning, erfaring og evolusjonære prinsipper. Dessverre har de fleste som jobber innenfor helsesektoren aldri skaffet seg en verktøykasse fylt med evolusjonære redskaper. Dette er en av hovedårsakene til at det i dag er så mye konflikt og kaos innenfor den medisinske verdenen og at det moderne mennesket har så dårlig helse.

LES OGSÅ  Storverk om makt og undertrykket informasjon 

På min nettside www.Darwinian-Medicine.com utforsker jeg hva som kan gjøres for å forandre dette og hvordan vi kan bringe orden og balanse inn i helsesystemet. Jeg kombinerer min erfaring med forskning og evolusjonsteori og deler tanker om ernæring, helse og medisin. Ta gjerne turen innom hvis du vil lære mer om darwinistisk medisin – en fremadstormende og spennende disiplin.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om artikkelforfatteren»]Eirik Garnås (f. 1989) har i flere år jobbet innenfor helsebransjen. Han er utdannet personlig trener fra NIH (2011), har en bachelorgrad i samfunnsernæring fra HiOA (2015) og er på den avsluttende delen av en mastergrad i klinisk ernæring ved Københavns Universitet. Han driver nettstedet www.Darwinian-Medicine.com og har skrevet for en rekke andre nettsider og publikasjoner, deriblant RobbWolf.com, Paleo Magazine og The Personal Trainer Development Center. I løpet av de siste 6 åra har han som veileder hjulpet en rekke klienter til å bygge en sterkere, sunnere kropp. E-post: eirik_garnaas@hotmail.com[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner