Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Roche saksøkt om Tamiflu

Roche saksøkt om Tamiflu

En britisk forsker tilknyttet forskernettverket Cochrane, Tom Jefferson, har saksøkt legemiddelfirmaet Roche i USA. Han påstår at Roche bedro føderale og statlige myndigheter ved feilaktig å påstå at dets antivirale middel oseltamivir, bedre kjent som Tamiflu, kunne være et effektivt virkemiddel for å dempe en influensapandemi. Jefferson saksøker som en privat varsler (”whistleblower”) for 1,5 milliarder dollar (omkring 13,5 millioner kroner), et beløp som tilsvarer det USAs helsemyndigheter brukte på å bygge opp sitt lager av Tamiflu. Lageret opprettholdes fortsatt, selv om nylige kjøp gjelder generiske versjoner av oseltamivir. Det viktigste patentet på Tamiflu gikk nemlig ut i 2016. Skulle Jefferson vinne, ville han bli tildelt 30 prosent av beløpet som myndighetene får tilbake fra Roche. 

Jefferson og kollegene har i mange år forsket på effekten av Tamiflu og har i fire år drevet kampanje for å få tilgang til upubliserte data om dette medikamentet fra Roche og Det europeiske legemiddelverket (EMA). De fikk tilgang til dataene i 2013 og publiserte en artikkel om temaet i 2014. Der viser de at Tamiflu kunne redusere varigheten av influensasymptomer, men ikke forhindre spredning eller komplikasjoner i nedre luftveier. Det var derfor feilaktig av Roche å påstå at Tamiflu kunne stoppe spredning av influensa, noe som var bakgrunnen for at USA kjøpte inn store nasjonale lagre som kriseberedskap for å motvirke influensapandemier. Tamiflu kan ifølge Jefferson gi alvorlige bivirkninger hos mange som bruker medikamentet. Men saksøkingen gjelder altså villedende påstander om at Tamiflu er nyttig som kriseberedskap for å motvirke influensapandemier. IM

Kilde:

Dyer O. Cochrane reviewer sues Roche for claiming Tamiflu could slow flu pandemic. BMJ 2020; 368: m314. https://www.bmj.com/content/368/bmj.m314

Legg igjen et svar