Forside > Arkiv > 2010 > Røntgen og skjoldkjertelkreft

Røntgen og skjoldkjertelkreft

Folk som er blitt bestrålt med røntgen på tannlegekontoret (røntgenbilde) 10 eller flere ganger, har økt risiko for å få kreft i skjoldkjertelen. Det kommer fram i ny forskning utført i Kuwait. Der ble vel 300 personer med skjoldkjertelkreft intervjuet og sammenliknet med en like stor kontrollgruppe.

Det er kjent at skjoldkjertelen er meget sårbar for å utvikle kreft pga. ioniserende stråling, og den nye studien indikerer at dosene man får hos tannlegen, faktisk kan være store nok til å gi signifikant økt risiko. Det er derfor viktig med mer forskning for å avklare nærmere hvilke doser som kan være skadelige og hvordan man bedre kan beskytte seg. Den nye studien tyder på at tannleger bør minimalisere bruken av røntgen så mye som mulig og bare ta røntgenbilder når det strengt tatt er nødvendig. IM

Kilde: Memon A, Godward S, Williams D, mfl. Dental x-rays and the risk of thyroid cancer: a case-control study. Acta Oncologica 2010; 49: 447-53.

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar