Skip to main content

Røykerelaterte dødsfall

Forskere har fulgt vel 200 000 mennesker fra allmennbefolkningen i Australia i 3–6 år. De var alle eldre enn 45 år da studien startet. Forskerne ønsket å finne ut i hvilken grad røyking kan være den viktigste dødsårsaken. Da studien startet, røykte rundt åtte prosent av deltakerne, mens vel 30 prosent hadde røykt tidligere. Nåværende røykere hadde omtrent tre ganger høyere dødelighet enn ikke-røykere (relativ risiko  2,96). Jo mer personene røykte, desto større var risikoen for å dø i løpet av observasjonsperioden. Blant tidligere røykere ble dødeligheten redusert med økende tid siden de sluttet å røyke, og dødeligheten var like stor for dem som hadde sluttet før de var 45 år, som for ikke-røykere. Det ble beregnet at røykere dør rundt ti år tidligere enn ikke-røykere. Hos denne australske gruppa kunne to tredeler av dødsårsakene tilskrives røyking. Røykekutt reduserer dødsrisikoen, og jo tidligere i livet man slutter, desto mindre er risikoen for en tidlig død. IM

Kilde:

Banks E, Joshy G, Weber MF mfl. Tobacco smoking and all-cause mortality in a large Australian cohort study: findings from a mature epidemic with current low smoking prevalence. BMC Medicine 2015; 13: 38. http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/38

LES OGSÅ  Korrelasjon mellom antall vaksiner og spedbarnsdødelighet

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner