Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Røykerelaterte dødsfall

Røykerelaterte dødsfall

Forskere har fulgt vel 200 000 mennesker fra allmennbefolkningen i Australia i 3–6 år. De var alle eldre enn 45 år da studien startet. Forskerne ønsket å finne ut i hvilken grad røyking kan være den viktigste dødsårsaken. Da studien startet, røykte rundt åtte prosent av deltakerne, mens vel 30 prosent hadde røykt tidligere. Nåværende røykere hadde omtrent tre ganger høyere dødelighet enn ikke-røykere (relativ risiko  2,96). Jo mer personene røykte, desto større var risikoen for å dø i løpet av observasjonsperioden. Blant tidligere røykere ble dødeligheten redusert med økende tid siden de sluttet å røyke, og dødeligheten var like stor for dem som hadde sluttet før de var 45 år, som for ikke-røykere. Det ble beregnet at røykere dør rundt ti år tidligere enn ikke-røykere. Hos denne australske gruppa kunne to tredeler av dødsårsakene tilskrives røyking. Røykekutt reduserer dødsrisikoen, og jo tidligere i livet man slutter, desto mindre er risikoen for en tidlig død. IM

Kilde:

Banks E, Joshy G, Weber MF mfl. Tobacco smoking and all-cause mortality in a large Australian cohort study: findings from a mature epidemic with current low smoking prevalence. BMC Medicine 2015; 13: 38. http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/38

Legg igjen et svar