Skip to main content

Rund form, sirkel eller oval …?

Begrepsundervisning er viktig når vi hjelper elever til å bygge det riktige grunnlaget for læring. Et viktig begrep å jobbe med, er ”form”. 

Undervisning i begreper lærer du mer om på Hjernefabrikkens nettkurs og i bøker.

Her om dagen fikk vi et spørsmål fra en lærer og kursdeltaker om begrepet ”rund form”, et spørsmål som kanskje flere kan ha glede av å få et svar på: Når Elin Natås viser hvordan begrepsundervisningen foregår, bruker hun kun begrepet rund form. Når kan man bruke begrepene sirkelformet og oval form?

Her er forklaring fra Elin:

  • Forklar først eleven hva rund form er: En form med ingen rette linjer og heller ingen spisser (vinkelformer). 
  • Vis så fram og la eleven ta på forskjellige runde former, både sirkler, ovaler og uregelmessige, runde former.
  • Vis videre en rund form og en annen form, for eksempel en firkantet form. Be eleven peke på den runde formen og spør: ”Hvorfor pekte du på denne?”
  • Eleven skal da svare: ”Fordi den har rund form.”
  • Skryt av eleven din!
  • Gjør dette så mange ganger du synes det er nødvendig. La eleven være med på dette. Jobber du med flere elever samtidig, kan de godt svare i kor.
LES OGSÅ  Kan kosttilskudd motvirke aggresjoner hos barn?

Videre forslag:

  • Samle på alle de forskjellige runde formene dere har gått gjennom, og spør så eleven hva alle de formene du har samlet er like i.
  • Eleven skal da svare at ”de er like i at de har rund form”.
  • Eleven kan også tegne eller finne forskjellige runde former rundt seg.

Så kan du forklare at de runde formene ikke er helt like. De kan ha forskjellig størrelse, farge, osv. Hvordan du forklarer dette, avhenger av hvilke grunnleggende begreper eleven har lært. Det finnes flere forskjellige runde former: sirkler (som betyr ring), oval (som betyr egg) og uregelmessige runde former, men alle er like i at de har rund form.

Begrepslære er helt avgjørende for å kunne lære fag som matematikk, norsk og mye annet. En metode for å lære barna om dette på kalles begrepsundervisningsmodellen, som er utviklet av professor Magne Nyborg. Dette kan du starte med allerede lenge før barna begynner på skolen. Alle Elins elever mangler grunnleggende begrepsforståelse i en eller annen grad, og da blir det også vanskelig å lære.  

Rund form, sirkel eller oval ...? / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om artikkelforfatteren

Anne Lene Johnsen (f. 1968) driver Hjernefabrikken og Alven Books AS. Hun har gitt ut tolv bøker om læring og god hjernefunksjon på Kagge og Panta forlag, inkludert Hvordan fatte matte (Panta, 2017) og Møkkalekser! (Alven, 2020) som hun har skrevet sammen med spesialpedagog Elin Natås. Forfatteren er Handelsøkonom/MBM fra OHH/BI (1993) med en BA i psykologi (Argosy universitet, 2007), og har studert kognitiv psykologi (masternivå) og sosialpsykologi (PhD-nivå). 

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner