Skip to main content

San-av-Son

For noen år siden leste spesialpedagog Vegard Holum (50) en artikkel om fettsyrer på forskning.no. Det har reddet helsa og skolegangen for hundrevis av barn, unge og voksne.

Tekst Anne Lene Johnsen     Foto Anne Lene Johnsen, San Helse AS, Shutterstock

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Som lærer i en alternativ skoleavdeling fikk Vegard mange teorileie og trøtte elever inn i klasserommet. Som utdanna tømrer og bygningsingeniør var han skrudd sammen for å finne løsninger som funker i praksis. Skjebnen i form av blant andre noen kloke rektorer og samarbeidsvillige foreldre, ga ham muligheten til å utforske hvordan kostholdsendringer kunne bedre skolehverdagen til noen av de mest utsatte ungdommene. Ett viktig grep var å hamre inn fettsyrer i ungene. I dag selger Vegard sin egen fettsyretest og fiskeolje som er utvikla etter råd og erfaringer fra de ypperste fagfolka innen forskning og klinisk praksis.

Optimal fettsyrebalanse som i steinalderen

Mennesker som levde i steinalderen, antas å ha hatt en omega-6/3-balanse på 1-2:1. I dag er snittet i Norge beregnet til omkring 15:1. Ernæringsmyndighetene anbefaler å ligge under 5:1, mens fagfolk innen fettforskning anbefaler et nivå på under 3 (1-2,5:1). Et forhold på mer enn 2:1 antas å starte betennelsesreaksjoner i kroppen og kan føre til ulike symptomer og plager.

Historien starta for over tjue år siden, i 1990, da Vegard begynte å undervise på tømrerlinja på Rud videregående skole i Bærum. Her underviste han både spesialklasse og vanlig klasse i to år og fikk et godt innblikk i hvordan ungdommer mestret skolearbeidet. På Rud traff Vegard naturligvis flest normalt fungerende ungdommer, men også mange med et lavere funksjonsnivå. Og med et lavt funksjonsnivå følger det ofte med en atferd som kan være vanskelig å håndtere for læreren. – Jeg hadde klasserommet fullt av urolige unger, forteller han selv.


I 1999 begynte Vegard i praksis på Sollerudstranda skole hos daværende rektor Tor Hammer, som i flere tiår har jobbet med svake elever. Her var kosthold en viktig del av skoledagen. Blant annet lagde en av elevgruppene mat til de andre hver dag. Vegard fikk inspirasjon og erfaring herfra. Han fikk så tilbud fra Enebakk kommune om å starte opp fra grunnen et alternativt skoletilbud for ungdomsskoleelever som sto i fare for å droppe ut av ungdomsskolen. Hvert år ble 4-5 elever bare borte fra skolen, og disse barna ønsket kommunen å fange opp. Vegard startet å bygge opp denne avdelinga i 2001.

Oppdaga matvanene

– Noe av det første jeg merka meg, var at matvanene til disse elevene var litt dårlige. Han legger trykk på ordet «litt», og det hele sies med et smil. – Ingen hadde med matpakke, men alle hadde med femti spenn, og da butikkene åpna klokka ti, strøk elevene på dør og kom tilbake med en pose hveteboller og halvannen liter cola.  Da var det nærliggende å komme dem i forkjøpet med et organisert lunsjmåltid. Siden jeg ikke hadde noen inngående kunnskaper om ernæring den gangen, ble det vanlig lunsj med melk og brød, men minus søtt pålegg. Dette fungerte relativt greit. Men det som var med disse elevene var at de hadde jo heller ikke spist frokost, så etter en stund fant jeg ut at jeg like gjerne kunne gi dem frokost når de kom og deretter en lunsj seinere på dagen. Da ble det mye enklere for elevene å lære noe, og mye enklere for omgivelsene siden ungene ble roligere. – De ble roligere av denne maten, altså?

– Ja, disse ungene var på nederste behovsdekningsnivå når det gjaldt ernæring, så «alt» hjalp.  Hvis det hadde vært i dag, hadde det havnet helt annen mat på bordet …

LES OGSÅ  Kunst med tall og kort

Oppdaga forskninga

– Slik holdt vi på fram til 2005. Da fant jeg en artikkel på forskning.no om at Oxford-universitetet hadde publisert en studie som kalles «the Durham trial» hvor kosttilskuddet EyeQ ble brukt for å dempe AD/HD-symptomer på barn. Jeg kontakta mine overordnede og ba om tillatelse til å prøve ut dette tilskuddet. Både rektor og skolesjef, kommunelege og helsesøstre ble involvert, og jeg fikk klarsignal. I samarbeid med foreldrene prøvde vi dette på ungene. Spesielt hos de ungene hvor vi så symptomer på oppmerksomhetssvikt og konsentrasjonsproblematikk og mye impulsivitet, fikk vi tilbakemeldinger fra foreldre på at søvnmønsteret var bedret. Dette er stort sett barn som sovner seint selv om de legger seg tidlig, og har oppvåkninger i løpet av natta. Når de så skal opp og på skolen, er det vanskelig for dem.

Oppdaga doseringa

Parallelt jobba Vegard i en barnevernsinstitusjon og på en rusklinikk som tilkallingsvikar. Begge steder fikk han anledning til å anbefale og å prøve EyeQ, og så at tilskuddet ga positiv virkning på flere. Men hvorfor ikke på alle?  – En dag jeg kom på jobb på rusklinikken, kunne en av pasientene gledesstrålende fortelle at hvis man dobla dosen, ble virkninga vesentlig bedre! De hadde til da fått dosen som ble brukt i studiene: 6 kapsler daglig, tilsammen 800 mg omega-3-fettsyrer.  Jeg ble jo litt redd og tok kontakt med daværende produktsjef Terje Myrvold for EyeQ i Norge. Da fikk jeg kontakt med fagfolk som kunne fortelle at vi fortsatt var på den trygge siden. Etter det ga vi 3-gramsdoser som standard (3 gram er grensen for å betrakte omega-3-tilskudd som kosttilskudd, over dette anses det som legemiddel, red. anm.).

EPA/DHA, AA og eikosanoider

Ved fettsyremangel bør vi først og fremst tilføre fettsyrene EPA (eikosapentaensyre) og DHA (dokosaheksaensyre). Eikosanoider er signalmolekyler som dannes fra fettsyrer og har ulik funksjon avhengig av hvilke fettsyrer de er dannet av. Eikosanoider dannet fra EPA motvirker betennelser i kroppen, mens eikosanoider fra omega-6-fettsyrer gjør kroppen mer disponert for betennelser.

DHA er den vanligste flerumettede fettsyren i hjernen. Forskning på blant annet depresjon, schizofreni, AD/HD og dysleksi viser imidlertid at det ikke er effektivt å tilføre DHA ved mangel, men at man må tilføre EPA. Dette er blitt kalt «hjernens fettsyreparadoks».

EPA forhindrer at DHA og AA (omega-6-syra arakidonsyre) løsner fra cellemembranen, samtidig som EPA omvandles til DHA. EPA ligger før DHA i videreomdanningsforløpet av omega-3-fettsyrer, hvilket betyr at EPA lett kan omdannes til DHA når behovet oppstår for dem med normal enzymfunksjon. Videre er det viktig at rikelig nærvær av EPA forhindrer enzymet PLA2 (fosfolipase A2) å frigjøre DHA og AA fra fosfolipidene (fettsyrer koblet til glyserol og en fosfatgruppe), noe som ellers regelmessig finner sted og er vanskelig å forhindre.

Ved å bruke en olje som har mye EPA og lite DHA oppnår man på kort tid en god balanse mellom AA (arakidonsyre) og EPA.  For å oppnå en gunstig AA/EPA-balanse er det også viktig å unngå bruk av omega-6-holdige planteoljer og plantemargariner.

 Ikke alle vil oppdage?

I årene 2008-2009 jobba Vegard som spesialpedagogikk-koordinator på en barneskole i Vestby. Her prøvde han også å få bruke fettsyrer som tiltak, men møtte her masse motstand fra kolleger. Selv om tilbakemeldingene var gode for de fleste av barna de prøvde tilskuddet på, er det tydelig at ernæringstiltak lett kan bli omstridt.

– På rusklinikken skjedde noe av det samme, men motsatt: Der var virkninga så god for ganske mange av dem vi prøvde dette på, at de lurte på om de ikke kunne få omega-3-fettsyrer istedenfor medikamenter. Dette ble diskutert på høyere hold utenfor klinikken. Resultatet var at jeg ble bedt om ikke å snakke noe mer om omega-3, fordi den behandlinga som ble tilbudt, var legemiddelassistert rusbehandling (LAR).

Tilbake på barneskolen i Vestby fikk Vegard i 2008 arrangert et seminar for lærerne i Vestby kommune og alle helsesøstrene med fettsyreforskeren dr.med. Olle Haglund som foredragsholder1. Oppmøtet var dårlig, det kom 30 stykker, selv om han hadde invitert hundrevis. Men i etterkant var temaet blitt snappet opp av spesialpedagog Elin Natås i Son.

– Det ringte ei dame! Hun ville vite mer om dette og kom og besøkte meg på skolen. Vegard setter seg ytterst på stolen og gliser og logrer, og jeg lurer omtrent på om han skal be om få et bein å tygge på. De to hadde en lang og hyggelig prat hvor Elin fortalte om hvordan hun jobbet med blant annet kostholdsendringer for sine elever, og hadde lyst til å forsøke fettsyrer, men trengte litt informasjon for å komme i gang. På den måten fikk Vegard kontakt med et stort nettverk som var engasjert i kostholdets betydning for barns læring og atferd.

LES OGSÅ  AD/HD, kosthold og eliminasjonsdiett

Omega-3-fettsyrer øker behovet for antioksidanter

Omega-3-fettsyrene er kjemisk ustabile og svært utsatt for oksidering eller harskning. Derfor må de beskyttes av antioksidanter. Spesielt ved store inntak av omega-3-fettsyrer, slik vi bruker for å komme i fettsyrebalanse, vil kroppen kunne ”tømmes” for antioksidanter. Det medfører at en del av omega-3-fettsyrene blir ødelagt før de får anledning til å virke inne i kroppen. Da vil det ikke hjelpe å øke dosen; vi får motsatt effekt, nemlig uheldig virkning fra harske fettsyrer. Derfor må vi finne gode antioksidanter og balansere inntaket av dem i forhold til inntaket av omega-3-fettsyrer.


 Fasiten først

Med alle erfaringene de hadde fått på disse årene, trodde Vegard og kollegene at de hadde god peiling på hva de drev med, helt til de fikk tilgang på blodprøver.

– Da testet vi blodprøver fra Oil4Life for første gang. Jeg tok den på meg selv først. Siden jeg selv spiste EyeQ i store doser (12 kapsler, altså rundt 1,5 gram pr dag), var jeg helt sikker på at jeg var i balanse på steinaldernivå og vel så det: Jeg var sikker på at jeg hadde nærmere 1:1 enn 2:1 i forholdet mellom omega-6- og omega-3-fettsyrer. Men jeg ble sørgelig skuffa.  Da den første målinga mi viste 4,2:1, skjønte jeg at vi hadde ganske mye å gå på vedrørende dosene. Jeg begynte å øke doseringa på meg selv til 16 kapsler. Jeg begynte å anbefale alle som tok kontakt, til å måle på seg selv, og begynte også å se hvilke doser som faktisk skulle til for å komme i en fettsyrebalanse som regnes for optimal. – Så fikk jeg en invitasjon til et seminar med Oil4Life og kom i kontakt med mange som jobbet innen feltet. Da lærte jeg noe viktig: At for å komme i optimal balanse, måtte vi ta olja på skje, ikke i kapsler, for å få i oss nok! Sommeren 2011 fikk Vegard en invitasjon til å samarbeide med Oil4Life. De leide ham inn i seks måneder for å skrive fagtekster, holde foredrag og selge. Han prøvde da deres oljer. Denne olja har 2:1 i forholdet EPA:DHA (se boks.)

– Ved å ta tilskudd og måle med blodprøver fant jeg nå fram til de dosene som skulle til for å komme i optimal balanse: Rundt 25 ml (2 store spiseskjeer).

Palmitolsyre (PS, 16:1Ω7)

Fettsyretesten San Analyse måler blant annet den interessante palmitolsyra. Palmitolsyre er en enumettet fettsyre som kroppen kan lage fra glukose via syntesen av palmitinsyre (C16:0), men den kan også tilføres via mat. PS beskytter, styrker og fornyer slimhinnenes celler. Friske slimhinner slipper igjennom næringsstoffer uten at bakterier og virus får passere.

Andre enumettede fettsyrer er for eksempel kaprolsyre (10:1) og oljesyre (18:1) – sistnevnte er det mye av i olivenolje, avokado og animalsk fett.

Markør for karbohydratintoleranse
PS settes i forbindelse med insulinfunksjon og har vist seg å være en viktig indikator ved insulinresistens, det vil si at muskel- og fettceller opptar mindre glukose slik at insulinnivået øker. PS øker raskt når kroppen omdanner glukose til fettsyrer. Ifølge Volek og Phinney er et høyt nivå av PS i blodet en indikasjon på et for høyt inntak av karbohydrater og overvekt.

To årsaker til høye PS-verdier:
• For stor andel karbohydrater i dietten.
• Metabolsk endring i kroppen: Forekomsten av insulinresistens og dermed mindre toleranse for karbohydrater øker med alderen.

Optimale verdier
Det finnes ingen optimalverdi for PS. Nivået varierer sterkt fra person til person, men målinger viser verdier på 1-10 % av de totale fettsyrene i kroppen for personer med samme diett. I følge Stephen Phinney ligger verdien for blodsukkerstabile personer i området fra 0,5 % og nedover.

PS gir viktig informasjon når samme person måles regelmessig. Økning i POA-nivået betyr som regel at kroppen håndterer sukker (glukose) på en dårlig måte, noe som kan indikere at det er gunstig å redusere mengden karbohydrater i kosten.

LES OGSÅ  Omega-3-fettsyrer og AD/HD

 Best når man gjør det selv?

Det Vegard imidlertid savna med Oil4Life-olja, var den umiddelbare og gode effekten som han var vant til fra EyeQ, for eksempel at søvnen kom raskt og at kroniske betennelser raskt blir borte. På slutten av 2011 ble han forespurt av daglig leder Joakim Graff i Itogha Norge AS, som distribuerte Oil4Life i Norge, om han selv kunne komponere en olje.

– Da hadde jeg gjort meg noen tanker om hvordan den kunne bli så god om mulig i betydningen: Gi best behandlingsmessig effekt. Jeg ville bruke en fiskeolje med høyt EPA-innhold og lavt DHA-innhold slik vi finner i EyeQ. Så ville jeg fjerne nattlysolja som EyeQ bruker, siden nattlysolje kan ha negative effekter i høye doser. Nattlysolje tilsettes i mange omega-3-produkter, men blodprøvene viser oss at det kanskje er én av tre som har et behov for det. Det skyldes ulik funksjon hos folk av det enzymet som omdanner LA (linolsyre) til GLA (gammalinolensyre). Jeg beholdt prinsippet om å bruke polyfenoler (en gruppe antioksidanter i planter) fra olivenolje som antioksidant fordi olivenolje har egenskaper som er spesielt godt egna til å beskytte omega-3-fettsyrene inni kroppen. (Stort inntak av flerumetta fettsyrer øker behovet for antioksidanter i kroppen).

Denne nye olja ble kalt San Omega-3 Total, og tilbakemeldingene fra kundene sto i forhold til de forventningene produsentene hadde: At olja virker raskt på betennelser og søvn og de tilstandene som har med steroidhormonbalansen og smerter i kroppen å gjøre. Kunder rapporterer om rask og god virkning: «Hjernetåka» skrus av, de som sliter med søvn, sovner, og de som har kroniske betennelser, blir kvitt dem.

– Det er viktig å få fram at dette er virkninger som kommer i tillegg til alle de tilstandene hvor omega-3-fettsyrer er viktige!

Men vær forsiktig med dosene: 2 spiseskjeer (over lovlig anbefaling for kosttilskudd) bidrar umiddelbart til at man kommer i hormonell balanse.

…og så kom testen.

Det siste skuddet på stammen var å finne en egnet metode for å ta blodprøver. Dette gjorde Vegard og Joakim i samarbeid med fettsyrelaboratoriet Omegametrix i München. I tillegg til fettsyrebalanse og omega-3-indeks (mengden omega-3 av total mengde fettsyrer i blodet), måler denne testen også transfettsyrer og en omega-7-fettsyre som indikerer insulinnivået i kroppen.

– Det som har gjort at jeg mener at min oppskrift er relativt brukbar, er erfaringene med EyeQ og som er dokumentert i fem studier. I tillegg er det gjort flere studier på andre høy-EPA-oljer. Men mange av studiene er gjort på såkalte EPA-etylester, hvor man har fjernet DHA-komponenten fullstendig (hvilket gjør at man klart ser hvilken virkning EPA har i kroppen). Dette er blant annet gjort av forskerne David Horrobin og Malcolm Peet. Da de utviklet og patenterte sin Kirunal-olje, en fiskeolje med mye EPA og lite DHA (iblandet GLA fra nattlysolje), var det for å finne den naturlige olja som ga best behandlingseffekt spesielt på det tankemessige (kognitive) området.

Det som ytterligere skiller San-olja fra andre fettsyreprodukter: – Den er dyr å lage fordi jeg kjøper de dyreste råvarene. Men den er billigere på markedet fordi det ikke er noen avanserte ledd eller fancy markedsføring mellom fiskeolja fra Stillehavet og lageret i Son.

Snekkere er ikke så opptatt av slike snobbete ting. Snekkere vil finne noe som virker.

Vegard Holum

Vegard Holum (f. 1962): Utdannet yrkesfaglærer i byggfag og er cand. mag. med spesialpedagogikk i fagkretsen. Tok PPU (praktisk pedagogisk utdannelse) på Stabekk i 1999-2000, fortsatte med spesialpedagogikk i 2000-2001. Han har jobbet som lærer i byggfag, vært leder for Prosjekthuset – et alternativt skoletiltak i Enebakk kommune, spesialpedagogisk koordinator på en barneskole i Vestby kommune, OT-koordinator i Oppfølgingstjenesten og har vært tilkallingsvikar i ulike barnevernsinstitusjoner og på Åsenheten, en institusjon i rusomsorgen. Han jobber nå i voksenpsykiatrien som miljøterapeut. Han driver ved sida av firmaet San Helse AS, som selger fettsyretesten San Analyse og fiskeolja San Omega-3.

 Kilder:

1.  Se hans bok Omega-3-revolutionen, Medhag AB, 2012.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner