Skip to main content

Sansemessig overstimulering av lite omega-3-fettsyrer

Hvis resultatene av en dyrestudie kan overføres til mennesker, ser det ut til at et rikelig inntak av omega-3-fettsyrer i kostholdet kan hjelpe mennesker til å unngå sansemessig overstimulering. Manglende evne til å bearbeide innkommende sanseinformasjon på effektivt vis er tilfellet ved en rekke typer tilstander i nervesystemet, som AD/HD, bipolar lidelse, tvangslidelser og schizofreni. 

I den aktuelle dyrestudien ble gravide mus fôret med én av fire forskjellige testdietter, og deres avkom fikk samme type diett som sin mor. En av diettene var uten omega-3-fettsyrer, en annen inneholdt lite og en tredje mye av omega-3-fettsyra alfalinolensyre, mens en fjerde diett inneholdt mye av omega-3-fettsyrene EPA og DHA samt litt alfalinolensyre. Museavkom ble undersøkt i noen standardiserte testsituasjoner. Det viste seg at de tre gruppene som enten ikke ble gitt noen fettsyrer eller kun fikk alfalinolensyre, reagerte på måter som tyder på at de lett ble overveldet av sansestimuliene. Derimot tålte de som hadde fått både EPA og DHA, stimuliene godt. IM

Kilde:

Fedorova I, Alvheim AR, Hussein H mfl. Deficit in prepulse inhibition in mice caused by dietary n-3 fatty acid deficiency. Behavioral Neuroscience 2009; 123: 1218-25.

LES OGSÅ  Ufruktbar mann? Tenk fettsyrer!

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner