Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2010 > Sansemessig overstimulering av lite omega-3-fettsyrer

Sansemessig overstimulering av lite omega-3-fettsyrer

Hvis resultatene av en dyrestudie kan overføres til mennesker, ser det ut til at et rikelig inntak av omega-3-fettsyrer i kostholdet kan hjelpe mennesker til å unngå sansemessig overstimulering. Manglende evne til å bearbeide innkommende sanseinformasjon på effektivt vis er tilfellet ved en rekke typer tilstander i nervesystemet, som AD/HD, bipolar lidelse, tvangslidelser og schizofreni. 

I den aktuelle dyrestudien ble gravide mus fôret med én av fire forskjellige testdietter, og deres avkom fikk samme type diett som sin mor. En av diettene var uten omega-3-fettsyrer, en annen inneholdt lite og en tredje mye av omega-3-fettsyra alfalinolensyre, mens en fjerde diett inneholdt mye av omega-3-fettsyrene EPA og DHA samt litt alfalinolensyre. Museavkom ble undersøkt i noen standardiserte testsituasjoner. Det viste seg at de tre gruppene som enten ikke ble gitt noen fettsyrer eller kun fikk alfalinolensyre, reagerte på måter som tyder på at de lett ble overveldet av sansestimuliene. Derimot tålte de som hadde fått både EPA og DHA, stimuliene godt. IM

Kilde:

Fedorova I, Alvheim AR, Hussein H mfl. Deficit in prepulse inhibition in mice caused by dietary n-3 fatty acid deficiency. Behavioral Neuroscience 2009; 123: 1218-25.

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Myseprotein
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar