Skip to main content

Sarkasme gjør oss mer kreative

Sarkasme er kjent for å være den formen for verbal ironi som på mest finurlig måte kommuniserer en nedlatende holdning til personen det gjelder. Bruk av sarkasme gjør at tilbakemeldinger høres mer kritiske ut, og sarkasme kan også lett bli misforstått med enda mer negative konsekvenser. Det er også vanskelig å formidle og oppfatte sarkasme gjennom skriftlige medier, men til tross for sitt dårlige rykte: Sarkasme ser også ut til å henge sammen med økt evne til kreativitet.

I en studie ble tre grupper engasjert i ulike kommunikasjonsformer, enten sarkastisk, oppriktig eller nøytrale dialoger. De som deltok i den ”sarkastiske” gruppa, rapporterte flere konflikter seg imellom enn de andre, men de samme personene skåret også bedre på kreativitetsoppgaver. Hjernen må tenke ganske kreativt for at man skal kunne avgi og også forstå sarkastiske kommentarer. Man må for eksempel se forbi de bokstavelige betydningene av et budskap og oppfatte de mer subtile hentydningene. Deltakelse i sarkastiske dialoger ser ut til å stimulere slike funksjoner og gjøre oss mer kreative. Ensidig bruk av sarkasmer i en ellers saklig, offentlig debatt er imidlertid noe annet – det regnes som dårlig folkeskikk! ALJ

LES OGSÅ  Tai chi bedrer livskvaliteten

Kilde:

Huang L, Gino F, Galinsky AD. The highest form of intelligence: Sarcasm increases creativity for both expressers and recipients. Organizational Behavior and Human Decision Processes 2015; 131: 162–177. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074959781500076X


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner