Skip to main content

SCENAR versus COSMODIC – første og annen generasjons teknologi

COSMODIC er basert på en videreutvikling av SCENAR. De to typene teknologi har en rekke likheter, men skiller seg også på vesentlige punkter.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud     Foto Paul Lowe (www.scenartherapist.co.uk)

Mannen som utviklet SCENAR på 1970-tallet, Alexander Karasev, hadde følgende tanker om teknologiens framtid på en konferanse i 2010: Dagens SCENAR representerer første generasjons teknologi. Andre generasjon – COSMODIC – er en teknologi for regenerering. Den fokuserer på å stimulere og øke  kroppens selvregulerende evne på cellenivå, men uten å forsterke  patologiske signaler slik SCENAR gjør. Slik ”forteller”  SCENAR  kroppen at noe trengs å bli helbredet. Tredjegenerasjons teknologi blir en videreutvikling av de to teknologiene.5

Poenget med COSMODIC er ikke bare å helbrede, men å gjøre kroppen sterkere enn den var før man ble syk eller skadet. Også COSMODIC er enkel å bruke. Den angis å være mye bedre til å fange opp kroppens signaler enn SCENAR; den har 46 kanaler for tilbakemelding, mot bare én hos SCENAR. Dette tillater koordinering av aktive impulser  med et vidt spekter av kroppens reaksjoner,  ikke bare den elektriske hudmotstanden.20


COSMODICs evne til å motta og bearbeide store mengder informasjon fra kroppen skiller den fra førstegenerasjons SCENAR, og den fungerer nå  mer regulerende enn stimulerende. Signalene fra COSMODIC er flerdimensjonale og kommer i bunter – kalt adaptive regulativer, som både er i stand til å stimulere og å roe ned kroppsprosessene. På den måten etterlikner den funksjonene til sentralnervesystemet.20

LES OGSÅ  Godartet forstørret prostata

I stedet for å utfordre kroppen til å respondere, som SCENAR gjør, “lytter” COSMODIC mer grundig til kroppen og bruker mikroresonanser til å stille inn på (”tune into”) og forsterke kroppens helbredende prosesser. Ulikt SCENAR, som hjelper kroppen til helbredelse gjennom å utfordre den, forsterker COSMODIC kroppens helbredelsesprosess direkte.20

COSMODIC-teknologien er representert av en serie med energimedisinske behandlingsapparater som produseres av LET medisinske forskningslaboratorium i Russland, ledet av Alexander Karasev. Det finnes både små personlige apparater og større halvprofesjonelle og profesjonelle modeller. Den mest avanserte modellen kombinerer både SCENAR- og COSMODIC-teknologi i samme doble prosessorenhet.20

SCENAR- og COSMODIC-teknologi slik produsenten av COSMODIC framstiller det.20

Hovedtrekk

SCENAR-teknologi

COSMODIC-teknologi

Viktigste virkeprinsipp

Adaptiv elektrisk stimulering (regulering)

Adaptiv elektrisk stimulering (regulering)

Effekt på kroppen

Utfordrer kroppen

Forsterker og øver opp
helbredelsesreaksjoner

Effekt på helbredelse

Øker hastigheten på tilpasningen

Øker hastigheten på tilpasningen og fremmer fornyelse

Kliniske effekter

Rask og dramatisk, kan utløse
helbredelseskrise (midlertidig forverring)

Mild og mer gradvis,
ingen helbredelseskrise

Egnet for egenbehandling

Til en viss grad

I stor grad

Mulighet for full tilfriskning ved kroniske lidelser

Lav

Høy

Tekniske data for  SCENAR- og COSMODIC-teknologi ifølge produsenten av COSMODIC.20

Hovedtrekk

SCENAR

COSMODIC

Form

Høy amplitude, to faser

Lavere amplitude, to faser

Frekvens

10–360 Hz, kan  reguleres

Bærefrekvens på 60 Hz, harmonier puttet oppå (spektral metning)

Hovedkomponent

Energi

Informasjon

Tilbakekobling (feedback)

Enkel tilbakekoblingssløyfe

46 tilbakekoblingssløyfer

Impulser


Enkeltimpulser eller forhåndsinnstilte programmer

Adaptive regulerende bunter

Dynamikk

Forandrer form

Forandrer form og spektrum

Effekt

Stimulerende

Dobbel – stimulerende og beroligende

Effekt på sentralnervesystemet

Indirekte – gjennom sentralnervesystemet

Direkte – etterlikner dens doble funksjoner

LES OGSÅ  Modig dame forsøker energimedisinsk kreftbehandling

Tennant BioModulator

Den amerikanske legen Jerry Tennant (f. 1940) har utviklet det håndholdte behandlingsapparatet ”Tennant BioModulator” på basis av SCENAR-teknologien.

Den finnes i to modeller, ”PLUS” og ”Pro” (profesjonell). Akkurat som SCENAR er det et apparat som behandler med svake strømmer.

Det markedsføres primært for smertelindring, avslapning og muskelstimulering1,2,3 og  er godkjent av Mat- og medikamentdirektoratet (FDA) i USA. Apparatet skal ikke brukes på personer med pacemakere, og man skal være forsiktig med å stimulere øynene direkte eller  området nederst ved halspulsårene (carotid sinus).2

I Norge har terapeut Jan Fredrik Poleszynski (f. 1960) på Klinikk for Integrert Medisin i Moss erfaring med bruk av Tennant BioModulator, som  han importerer til UnoVita AS. PLUS-versjonen koster kr 29 0004 og PRO-versjonen kr 63 900.5 Poleszynski angir at Tennant BioModulator både kan måle elektrisk potensial i organer, meridiansystemet, samt levere målrettede frekvenser for å øke cellenes elektriske potensial. Den brukes også ofte  for å aktivere den  ”kraniosakrale pumpen” og for direkte ladning av områder med elektronunderskudd,5 der man ofte kan føle ubehag eller smerte.

På YouTube ligger en ti minutters omtale om Jerry Tennant og Tennant BioModulator.6 Et søk via Google på ”Jerry Tennant” gir også et stort antall treff om hans elektromedisinske tilnærming til medisin og helbredelse.


Kilder:

1.  http://senergy.us/biomodulator-plus.html (20.9.2016).

2.  http://www.naturalworldhealing.com/biomodulator.htm#Biomodulator (20.9.2016).

3.  http://www.tennantinstitute.us/biomodulator (20.9.2016)

4.  https://shop.unovita.com/tennant-biomodulator-plus.html (20.9.2016).

5.  https://shop.unovita.com/tennant-biomodulatorr-pro-2-1.html (20.9.2016).

6.  Healing Quest – Tennant Biomodulator. https://www.youtube.com/watch?v=N2mwv4cYntw (20.9.2016).

Kilder:

1.  Lathrop PH. The science of SCENAR: Using modern electromedicine to stop pain, repair illness, and regenerate spinal cords. La Jolla, CA: Neuroadaptive Institute, 2015.

2.  Lowe P. Scenar – a new aproach to pain. http://scenartherapist.co.uk/

(12.9.2016).

3.  SCENAR technology. http://www.scenar.com.au/technology-2/ (12.9.2016).

4.  What is it – SCENAR therapy? http://www.scenar-revenko.ru/en/scenar/what_is_scenar.htm (12.9.2016).

5.  Montana C. Space-age healing in your pocket. What Doctors Don’t Tell You 2016; august: 56–63. https://www.wddty.com/magazine/2016/august/space-age-healing-in-your-pocket.html

LES OGSÅ  Viktig referanseverk om aromaterapi

6.  Historical reference. http://www.scenar-revenko.ru/en/scenar/scenar_history.htm (12.9.2016).

7.  Prinz J. SCENAR: A paradigm shift in therapy for pain and chronic disease. The New Zealand Journal of Natural Medicine 2016; nr. 20: 51–3.

8.  Scherer U, Engelbert CW. SCENAR Medizin – Lehrbuch und Atlas. Stix Verlag, 2007 (sitert etter Prinz 2016).

9.  SCENAR therapy. http://www.scenar.com.au/technology-2/scenar-therapy/ (12.9.2016).

10.  http://ritmscenar.com.au/

11.  Individual results of SCENAR therapy – Dr.Yuri Gorfinkel.

http://scenar.biz/scenar-resources/scenar-articles/scenar-articles-scenar-therapy/individual-results.html (16.9.2016).

12.  http://elib.scenar.com.ru/

13.  http://scenartherapist.co.uk/CLINICAL-STUDIES/

14.  Tsimmerman IaS, Kochurova IA, Vladimirskiĭ EV.The effectiveness of SCENAR therapy in complex treatment of duodenal ulcer, and the mechanisms of its action. Klinicheskaia Meditsina 2006; 84: 35–41 (russisk tekst, engelsk abstrakt). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16924799

15.  Barbaeva SN, Kulishova TV, Eliseev VV. The comparative effectiveness of the application of various methods for electrical muscle stimulation in the patients presenting with juvenile cerebral palsy. Voprosy Kurortologii, Fizioterapii, i Lechebnoĭ Fizicheskoĭ Kultury 2014; juli-august: 43–6 (russisk tekst, engelsk abstrakt). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25314769

16.  Lebedev VA.The treatment of neurogenic bladder dysfunction with enuresis in children using the SKENAR apparatus. (self-controlled energy-neuroadaptive regulator). Voprosy Kurortologii, Fizioterapii, i Lechebnoĭ Fizicheskoĭ Kultury 1995; juli-august: 25–6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8779182

17.  Vitiello AL, Bonello R, Pollard H. The effectiveness of ENAR(R) for the treatment of chronic neck pain in Australian adults: a preliminary single-blind, randomised controlled trial. Chiropractic & Osteopathy 2007; 15: 9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17617926

18.  Bonello RP, Cohen M, Reece J mfl. A postmarket surveillance study on electro-neuro-adaptive-regulator therapy. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 341256. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24999365

19.  Ing MR. The use of electronic biofeedback for the management of post-herpetic neuralgia – a report of 3 cases. Hawaii Medical Journal 2007; 66: 232,234. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20879466

20.  Kossovskaia I. What is COSMODIC®. 2009. http://scenar.biz/scenar-resources/scenar-articles/scenar-articles-general/what-is-cosmodic.html (13.9.2016).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner