Skip to main content
Søkeresultater for «stråling»

Hvor trygt er 5G-stråling?

Denne uka kan du lese at 5G-stråling ikke er så trygt som telekomindustrien og våre myndigheter påstår. Det er kun ett av mange gode lesetips fra redaksjonen.

Planter kan beskytte nerver mot strålingsskader

Det er i dag ikke mulig å unngå eksponering for stråling fra mobiltelefoner og andre trådløse kommunikasjonssystemer. En gruppe indiske forskere mener at fornuftig bruk av visse planter kan bidra til å redusere effektene av stråling. Tekst Iver Mysterud Dette gjelder planter som kan nøytralisere frie radikaler, har antioksidanteffekt og regulerer immunsystemet på fordelaktige måter. […]

Stråling i svangerskapet og barns søvnproblemer

Tyrkiske forskere har undersøkt 400 friske barn i alderen én måned til fem år blant foreldre som var villige til å svare på en spørreundersøkelse. Den inkluderte spørsmål om graden av eksponering for menneskeskapt elektromagnetisk stråling da barna lå i mors mage og i tiden etterpå.  Svarene indikerte at barn i femårsalderen opplevde større søvnproblemer […]

Krimtriller blant forskere i strålingsmiljø

Tesla’s curse av Nina FitzPatrick er en spenningsroman som foregår blant forskere og fagfolk med ulike oppfatninger av hvor skadelig stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer kan være for menneskers helse og livet på jorda. I tillegg til at boka er engasjerende skrevet, gir den innblikk i forskning, faglige og politiske uenigheter om slike temaer. Videre får […]

Slik påvirkes vi av stråling fra trådløst kommunikasjonsutstyr

Susan Pocketts bok Stråletåka beskriver dagens situasjon og gir en oversikt over hva forskningen har funnet om helsevirkningene og hvordan vi påvirkes. Vi eksponeres for langt mer stråling enn forskningen tilsier er trygt. Hvorfor har ikke våre myndigheter vedtatt grenseverdier som ut fra forskningen beskytter oss? Det kan trolig skyldes en allianse mellom telekombransjen, politikere […]

Genetisk sårbarhet for kreft fra mobilstråling

[wcm_restrict] En amerikansk studie fant økt forekomst av kreft i skjoldkjertelen blant personer med visse genvarianter. Forskerne undersøkte over 900 personer og fant at dette gjaldt personer med bestemte varianter av enkeltgener – såkalte SNP-er. Mobilbrukere med slike varianter i fire studerte gener hadde mer enn dobbelt så høy risiko for å utvikle slik kreft […]

Kreftfri med avgiftning og stråling

I 2009 oppdaget Terje Toftenes (f. 1950) for første gang røde flekker på kroppen. Han trodde det var en allergisk reaksjon på noe han hadde spist eller drukket. Det viste seg å være forstadier til kreft. Symptomene ble lenge oversett, men i 2016 fikk han konstatert en sjelden form for lymfekreft. Tekst Birthe Storaker Foto […]

Strålingsbeskyttelse

Hvilke produkter anbefaler dere som beskyttelse mot elektromagnetisk stråling? Christina Wallin VOF: Vi tar opp dette temaet i en omfattende artikkel i nr. 4/2018. Jeg henviser dit hvis du ikke alt har lest den. Artikkelen gir en oversikt over temaet. Som helsemagasin kan vi ikke anbefale navngitte produkter, men vi gir leserne en oversikt over […]

Viktig om stråling i bok om skolen

Einar Flydals har i boka Kritiske blikk på skolen skrevet et kapittel om ikke-ioniserende stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer. Dette er noe av det beste jeg har sett oppsummert på norsk om temaet og anbefales alle som er opptatt  av helsespørsmål. For foreldre med barn i  skolealder bør kapitlet være obligatorisk lesing. Tekst Iver Mysterud     Foto Kai […]

Mobilstråling og stoffskifteproblemer

Skjoldkjertelen sitter i halsen, og denne posisjonen kan tenkes å gjøre den ekstra sårbar for stråling når man prater i mobiltelefon (relativ nærhet til selve strålingskilden). For å undersøke dette har indiske forskere undersøkt mobilvaner og eventuelle skjoldkjertelproblemer hos 83 medisinerstudenter. Denne pilotstudien fant korrelasjon mellom total strålingseksponering fra mobiltelefon og økt nivå av tyroideastimulerende […]

Svensk toppforsker om stråling og helse

Olle Johansson (f. 1953) er en av verdens mest produktive forskere på temaet helse og stråling fra trådløs kommunikasjon. Han har engasjert seg sterkt for å få til politiske endringer.1 Her utdyper Johansson hva forskningen har vist. Han er kritisk til myndighetenes rolle i strålingsspørsmål og hvordan de vurderer slik forskning. Tekst Iver Mysterud   Foto […]

Oppdatering om stråling fra andre land

I Norge har vi knapt noen debatt om negative helsepåvirkninger av stråling fra trådløs kommunikasjon. I andre land derimot foregår det ikke bare debatter, men det skjer også mye i praksis. Her gis noen eksempler. Tekst Iver Mysterud Foto Shutterstock Organisjonen EMR Australia utgir et nyhetsbrev om ikke-ioniserende stråling og helse, EMR and Health.1 Det […]

Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Karsefrø som eksponeres for stråling fra mobiltelefoner, spirer dårligere enn frø som ikke gjør det. Denne innsikten kan vi takke noen danske elever for. Profesjonelt utført forskning har seinere gjentatt studien og funnet det samme. Tekst Iver Mysterud     Foto Kim Horsevad og Shutterstock   I 2013 utførte en gruppe danske jenter i niende klasse […]

Grønn te motvirker skade av mobilstråling

En gruppe egyptiske forskere har funnet at grønn te motvirker oksidativ skade av mobilstråling på rotter. Bakgrunnen for studien er at mobilstråling øker nivået av frie radikaler og endrer de antioksidantbaserte forsvarssystemene i kroppen, noe som fører til økt oksidativt stress. Det er velkjent at grønn te inneholder mye antioksidanter. I studien undersøkte forskerne effekten […]

Mobilstråling svekker effekten av antibiotika

Stråling fra mobiltelefoner og trådløse nettverk (WiFi) er av iranske forskere vist å påvirke bakteriers resistens mot antibiotika. Forskerne eksponerte bakteriene Listeria monocytogenes og Escherichia coli for signaler av typen 900 MHz fra mobiltelefoner og 2,4 GHz fra trådløs ruter. Dette gjorde bakteriene motstandsdyktige mot antibiotika. Dette vil potensielt kan ha store konsekvenser i en […]

Terapeutisk bruk av infrarød stråling: Tøyfiber

Et spesialutviklet tøyfiber avgir svak, fjern infrarød stråling og brukes i ulike klesplagg, bandasjer og støtteprodukter. Tekst Iver Mysterud Foto Produsenter Kort fortalt Dette er fjerde del av fire artikler om medisinsk bruk av infrarød stråling. Varmestråling fra infrarødt lys stimulerer en rekke kroppsprosesser til bedre funksjon. Første del (6/2017) viste at spekteret av infrarød […]

Terapeutisk bruk av infrarød stråling: Infrarøde badstuer

  Her gis en oversikt over infrarøde badstuer. Dette dreier seg om badstuer som er tilgjengelig på det norske markedet, samt enkelte som kan bestilles til Norge. Tekst Iver Mysterud     Foto Produsenter Alle typer infrarød varmestråling virker å være gunstig for organismen, og det ideelle ser ut til å være teknologi som påvirker […]

Gir mobilstråling hodepine?

  Hopepine rapporteres stadig oftere som en bivirkning av mobiltelefonbruk. Hva sier egentlig forskningen? Kinesiske forskere har foretatt en systematisk gjennomgang av faglitteraturen ved hjelp av en samlestudie (metaanalyse) av sju relevante studier. Disse viste at risikoen for hodepine økte med 38 prosent hos brukere av mobiltelefon sammenliknet med ikke-brukere. Blant brukere økte risikoen hos […]

Stråling – en oversett årsak til atferdsproblemer?

Det er viktig å ha et helhetlig perspektiv når man diskuterer mulige årsaker til helseproblemer og sykdom. Selv om det foreligger en underliggende genetisk sårbarhet for mange vanlige lidelser i vår tid, er som regel miljøfaktorer med som en viktig del av årsaksbildet. Psykiske lidelser og atferdsproblemer kan påvirkes og forårsakes av psykososiale forhold, feilernæring […]

Terapeutisk bruk av infrarød stråling

Denne artikkelen gir en oversikt over terapeutisk bruk av en spesiell type varme: infrarød stråling, som stimulerer en rekke kroppsprosesser til bedre funksjon. Det er utviklet en rekke teknologier for behandling med slik varme, alt fra å sitte eller ligge i infrarøde badstuer, kamre eller på matter som avgir slik stråling til bruk av apparater […]