Skip to main content

Selen og Q10 mot hjerte- og karsykdom

Tilskudd av selen og Q10 til friske personer reduserer deres framtidige risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. De positive effektene ser ut til å holde seg også mange år etter at man sluttet å ta tilskudd.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Både selen om koenzym Q10 er viktig for en rekke cellefunksjoner. Selen inngår som kofaktor i en rekke enzymreaksjoner som blant annet nøytraliserer frie radikaler, og Q10 er både en viktig  fett- og vannløselig antioksidant og er nødvendig for å frakte elektroner i mitokondrienes elektrontransportkjede. Koenzym Q10 dannes fra kolesterol, og hjertemuskelen inneholder spesielt mye Q10, som det imidlertid dannes mindre av med økende alder. Ortomolekylære leger anbefaler tilskudd blant annet av Q10 og selen for å motvirke hjerteinfarkt.

Svenske forskere publiserte i 2012 en viktig studie. De hadde gitt en daglig kombinasjon av selen og Q10 eller placebo til 443 friske deltakere i alderen 70 til 88 år. Dosene var henholdsvis 200 mg/d Q10 og 200 µg/d selen fra organiske gjærtabletter, med andre ord langt høyere enn myndighetene anbefaler: null for Q10 og 40–50 µg/d selen.

Forskerne trakk lodd om hvem som skulle få kosttilskudd og hvem som skulle få placebo. Deltakerne ble deretter undersøkt hver sjette måned i fem år. Etter fem år var dødelighet av hjerte- og karsykdommer i gruppa som hadde fått selen og Q10, signifikant lavere enn i placebogruppa. Det så også ut til at tilskuddene hadde gitt hjertemuskelen et ekstra ”løft” som økte dets pumpekraft.1

LES OGSÅ  Kunstige søtstoffer øker risikoen for hjerte- og karsykdom

I 2015 publiserte forskerne en oppfølging av de samme pasientene etter ti år. Også da ble det observert redusert dødelighet hos dem som hadde fått selen og Q10. Det interessante var at de positive effektene av tilskuddene vedvarte mange år etter at personene hadde sluttet å ta dem. Tilskuddene ble kun inntatt i en fireårsperiode, men forskerne observerte redusert dødelighet i hele oppfølgingsperioden på ti år.2

Hadde disse studiene vært gjort med et medikament i stedet for ikke patenterbare kosttilskudd, ville trolig resultatene vært bredt omtalt i alle medier. I stedet forblir resultatene relativt godt bevarte hemmeligheter for folk flest – og deres fastleger.

Kilder:

1.  Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M mfl. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology 2012; 167: 1860–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22626835

2.  Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Reduced cardiovascular mortality 10 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly citizens. PLoS One 2015; 10: e0141641. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26624886


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner