Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Selv småbarn bryr seg om andres mening

Selv småbarn bryr seg om andres mening

Bryr du deg om hvordan andre oppfatter deg? Selvfølgelig gjør du det, og det har du gjort siden du var to år gammel. Det er i hvert fall i den alderen vi starter å bli oppmerksomme på at andre oppfatter oss på en bestemt måte og vurderer oss enten positivt eller negativt. Denne ferdigheten er tydelig hos barn i 4–5-årsalderen, men forskere ved Emory universitet i USA har i en studie med fire eksperimenter oppdaget at den altså kan være utviklet mye tidligere. Barna som deltok i studien, ble instruert i hvordan de skulle trykke på knapper på en robot.

I det første eksperimentet fulgte testlederen nøytralt med eller snudde seg bort og leste mens barna lekte med roboten. I det neste eksperimentet uttrykte testlederen først en positiv reaksjon når barna trykket på den ene knappen, og deretter en negativ reaksjon når barna trykket på den andre. Deretter snudde testlederen seg igjen bort. I et kontrolleksperiment fikk barna ingen positive eller negativt reaksjoner mens de trykket på ulike knapper. Eksperimentene viste at barna oftere trykket på den ”positivt ladde” knappen når de ble observert enn når ingen fulgte med. Små barn ser altså ut til å være mer følsomme overfor hvordan mennesker i deres omgivelser reagerer på dem enn man før har antatt. Det var ingen kjønnsforskjeller i resultatene.

Kilde:

Botto SV, Rochat P. Sensitivity to the evaluation of others emerges by 24 months. Developmental Psychology 2018; 54: 1723–34. http://psycnet.apa.org/record/2018-41343-012

Legg igjen et svar