Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Selvkontroll gjør deg lykkeligere

Selvkontroll gjør deg lykkeligere

En som har stor grad av selvkontroll, har evnen til å reagere hensiktsmessig på en gitt hendelse og å kunne endre sine reaksjoner slik at de mer effektivt og bedre støtter opp under langsiktige mål. Klarer man å utøve selvkontroll, øker sannsynligheten for å bli lykkeligere, nettopp fordi det øker sannsynligheten for å oppnå bedre resultater på lang sikt enn om man reagerte spontant og ureflektert.

Studier viser at folk med høyere grad av selvkontroll dessuten fokuserer mindre på det negative i ulike situasjoner – hvilket ellers vil gjøre det lettere å spore av i feil retning fra dit man egentlig vil. Ikke bare oppnår man økt livsglede og livskvalitet om man utøver selvkontroll, men man slipper også stadig å kjempe med motstridende følelser og vanskelige valg. En større grad av selvkontroll gjør det rett og slett lettere å foreta rette valg, og dermed bruker man ikke så mye energi på negative situasjoner som måtte oppstå. Jo bedre selvkontroll, desto bedre resultater oppnår man i både studier, jobb og privatliv, og dermed blir man gjerne lykkeligere.

Kilde:

Cheung TTL, Gillebaart M, Kroese F mfl. Are you into me? Why are people

with high self-control happier? The effect of trait self-control on happiness as

Annonse:

mediated by regulatory focus. Frontiers in Psychology 2014; 5: 722.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4085873/

Legg igjen et svar