Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Selvrefleksjon hjelper oss å kontrollere drømmer

Selvrefleksjon hjelper oss å kontrollere drømmer

En bevisst eller klar drøm er en tilstand hvor man er klar over at man drømmer mens man fremdeles sover. I slike bevisste drømmer kan man i stor grad være med å styre drømmen, slik at man kan utfordre og utforske seg selv i drømmeland. Teknikken kan læres og er et verktøy i visse typer terapi. Noen har lettere for å oppleve bevisste drømmer naturlig. Tyske forskere har undersøkt hjerneaktiviteten hos en gruppe drømmere med ulike nivåer av bevisst drømming. De som hadde mange bevisste drømmer, hadde større volum av grå hjernemasse i nedre områder av pannen. Hjerneområder som er viktige for bevisst drøm er mye de samme som er sentrale for det som kalles ”metakognisjon”, hvordan vi ”tenker om tankene”. Det kan altså se ut til at mennesker som er bevisste på å reflektere over sine egne tanker og atferd, i det virkelige liv også har lettere for å oppleve bevisst drømming.

Kilde:

Filevich E, Dresler M, Brick TR mfl. Metacognitive mechanisms underlying lucid dreaming. Journal of Neuroscience 2015; 35: 1082-8.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25609624

Legg igjen et svar