Skip to main content

Senter for livsstilsmedisin

Den 1. november 2016 startet tre entusiaster opp et felles senter på Lysaker i Bærum, der de tilbyr livsstilsmedisin. Ernæringsterapi og muskelbehandling står sentralt. De tre gründerne er lege Joakim Øien Iversen, ernæringsterapeut Nina Husø og muskelterapeut/ helsecoach Tor Strømsnes. Sammen har de utviklet en helhetlig tilnærming for å hjelpe pasienter med helseplager og inspirere dem til å ta større ansvar for egen helse.

Tekst Birthe Storaker     Foto Birthe Storaker og Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Senter for livsstilsmedisin»]Strandveien 8, 1366 Lysaker
(hvitt bygg, etasje 2B)

hjelp@livsstilsmedisin.com; livssstilsmedisin.com.[/gdlr_box_icon]

– Alle pasienter som kommer til senteret, har til felles at de er slitne, forteller Joakim. – Ofte er det tilstander som i stor grad påvirkes av livsstilsfaktorer som søvn, inaktivitet, utilstrekkelig kosthold og mye stress.

Joakim bruker ofte 1 eller 1½ time på nye pasienter for å danne seg et helhetlig bilde av personen, livsstilen og sykehistorien. Etter klinisk undersøkelse, anbefaler han gjerne at pasienten tar blodprøver. Disse kan avdekke mangler på næringsstoffer, inflammasjon og hormonforstyrrelser. – Resultatene brukes til å få plassert slitenheten, forteller han. Eksempler på ulike former for slitenhet er lavt stoffskifte, utbrenthet (stressrelatert slitenhet), ME/kronisk utmattelsessyndrom (mitokondriell dysfunksjon), slitenhet forbundet med inflammasjon/kronisk sykdom og slitenhet på grunn av næringsmangler.

Avhengig av diagnosen kan det være grunn til ytterligere utredning. Mat-overfølsomhet, forstyrret tarmflora, parasittinfeksjon (sjeldent avdekket årsak til irritabel tarm), lavgradig kvikksølvforgiftning og andre forhold kan forstyrre kroppens naturlige balanse. Avanserte laboratorieprøver kan være kostbare, men kan gi verdifull informasjon for å hjelpe pasienten videre når en helsebringende livsstil ikke er nok.

– Typen slitenhet blir avgjørende for hva som er viktigst for å få energien tilbake, sier Joakim. – Ved lavt stoffskifte kan det være nyttig å legge til stoffskiftehormonet T3. Stressreduksjon og god søvn hjelper best mot utbrenthet. ME er ofte sammensatt, og tilnærmingen må være mer omfattende. Næringsmangler kan være hovedårsak ved mangelfullt kosthold eller dårlig fordøyelse. Mange er ikke klar over at næringsmangler også kan oppstå på grunn av stress og dermed bidra til å forverre slitenheten og forlenge restitusjonstiden, forklarer han videre.

Ved utilstrekkelig kosthold, irritabel tarm, unormal blodsukkerregulering eller mistanke om matintoleranse, blir pasienten anbefalt en time hos ernæringsterapeut Nina for videre oppfølging og hjelp til kostendringer.

LES OGSÅ  Kviser, hodepine, forkjølelse og slapphet

– En velfungerende tarm er alfa og omega for å opprettholde god helse, sier Nina.  Ofte er noe av det viktigste å starte med tarmen for å hjelpe kroppen ut av sykdom, i og med at det meste av immunforsvaret finnes i tarmen. Nina ser på hvilke endringer pasienten kan gjøre for å hjelpe klienten til en friskere hverdag.

– Som ernæringsterapeut tar jeg utgangspunkt i at plager og kroniske sykdommer skyldes ubalanser, forteller Nina. – Dette kan gi for eksempel konsentrasjonsproblemer, AD/HD, hyppige luftveisinfeksjoner, allergier, dårlig immunforsvar, tørr og livløs hud, lite energi, dårlig søvn, fordøyelsesproblemer, overvekt, stive muskler og ledd og hodepine/migrene, fortsetter terapeuten. Hun analyserer symptomer, kosthold og livsstil og utarbeider et opplegg som kan gi kroppen mulighet til å komme i balanse igjen.

Mange som kommer til Nina, opplever mye stress i hverdagen. –  Kronisk stress påvirker vår helsetilstand negativt og viser seg ofte blant annet ved dårlig fordøyelse, dårlig søvn, og generelt lite energi, sier hun, og snakker mye med pasientene om det. – Mange må lære seg å hvile og senke skuldrene, sier hun videre. Nina råder pasientene til å sette av tid til aktiviteter som gir energien tilbake og anbefaler ofte meditasjon og mer alenetid uten å måtte gjøre annet enn å være til stede for å skape indre ro og stresse ned. Mange har dårlig tid og velger lettvinte løsninger når det gjelder kostholdet. – Selv om vi under stress trenger ekstra næringsstoffer, velger mange ofte lettvinte løsninger i form av halvfabrikata og annen mat med lavt næringsinnhold, er Ninas erfaring. Hun anbefaler naturlig, ren mat med mye grønnsaker og gode fettkilder.

– Noen kommer direkte til meg uten først å konsultere legen, fortsetter Nina. Hun må ofte skreddersy målrettede behandlingstiltak tilpasset hver enkelt for å oppnå ønsket resultat. Etter møtet med pasienten sender hun et referat for å oppsummere hva de har snakket om og hva pasienten bør ta tak i på hjemmebane.  – I tillegg setter vi opp en oppfølgningstime, legger hun til. – Det dukker alltid opp utfordringer underveis og spørsmål som det kan være viktig å få avklart. Å endre kosthold og livsstil kan være vanskelig, så det kan være nyttig med flere samtaler slik at pasientene ikke mister motet, avslutter hun.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Diabetes type LADA»]LADA er en form for type 1-diabetes, en autoimmun sykdom hvor betacellene i bukspyttkjertelen blir ødelagt på samme måte som ved diabetes type 1. Sykdomsforløpet er imidlertid lenger, slik at det kan ta alt fra måneder til år før man blir insulinavhenging. Tre kriterier brukes for å stille diagnosen LADA. Kun ett er uomtvistelig, nemlig at man tester positivt for ett eller flere av de antistoffene som er klart assosiert med type 1-diabetes. Det dreier seg her nesten alltid om antistoff mot glutaminsyre dekarboksilase (anti-GAD).

LES OGSÅ  Kosttilskudd mot stress

Blant de klare forskjellene fra type 1-diabetes er at LADA kommer snikende, og de fleste trenger ikke insulin de første seks månedene eller opptil et år etter at diagnosen er stilt. Reduksjonen i produksjonen av insulin i kroppen foregår langsommere enn ved type 1-diabetes og behøver ikke å opphøre fullstendig. Ved type 2-diabetes dannes nok insulin, men muskelcellene er blitt mindre følsomme, slik at de reagerer dårligere og ikke klarer å ta opp like mye glukose som tidligere. De fleste som utvikler diabetes type LADA, er over 35 år.[/gdlr_box_icon]

Muskelterapi

Kroniske plager kan skyldes fysiske belastninger, og en vanlig årsak til mange plager er dårlig arbeidsstilling og/eller for mye stillesitting. Tor jobber med å hjelpe pasienten til å få igjen en naturlig styrke og funksjon i kroppen. – Vi mister bevegelighet og styrke i hoftene ved for mye sitting, forteller Tor. – Å gjenopprette hoftefunksjon er det viktigste vi kan jobbe med for å unngå muskelsmerter, fortsetter han. – Behandlingen er å la bevegelser bli ”smøring” for leddene, noe som betyr at pasienten må jobbe med å endre hvordan de beveger seg og belaster kroppen. Dette gjøres ved en kombinasjon av behandling på benk og øvelser hjemme.

Ved behandling på benk benytter Tor et apparat (Erchonia Percussor) på pasientene for å stimulere pasientens nervesystem. Nervesystemet regulerer muskelspenningen og en rekke funksjoner i kroppen. Tor forteller at vi har tre balansesystemer. Hvis ett av dem er i utakt med de andre, blir hjernen usikker og utrygg på bevegelser. Det fører til at færre signaler blir sendt ut, og musklene blir svakere.

Behandlingsmetodene komplementerer hverandre og gjør at man blir mer bevisst hvordan man beveger seg, puster og fungerer. Målet er bedret funksjonsnivå i hverdagen og å ”finne igjen” kroppen.

Hjelp til å finne naturlig balanse 

ARCH-metoden™ er en behandlingsmetode som hjelper folk tilbake til naturlig balanse og bevegelse. Behandlingen fører til mindre slitasje på kroppen og hjelper den til å fungere optimalt. Metoden består av en kombinasjon av et patentert verktøy for mekanisk stimulering av nervesystem og bindevev (”percussorbehandling”), stressreduksjon og basistrening (”Foundation-trening”) satt i et helhetlig system. Klienten lærer hvordan bevegelse kan smøre ledd og være massasje for muskler og gjør at man blir sterkere og etter hvert vedlikeholdsfri.

LES OGSÅ  Stress kan gjøre deg syk, eldre og overvektig

Metoden jobber ikke med individuelle systemer i kroppen, men med systemer i harmoni med hverandre i kroppen og hjernen.

Mann over 50-kampanje!

De tre behandlerne planlegger en kampanje for menn over 50 og vil gjøre det enkelt å gjennomføre et opplegg som kan gjøre mange friskere. – Etter fylte 50 år begynner en rekke negative helsetilstander å dukke opp hos mange menn. Noen blir overvektige, får høyt blodsukker, blir impotente med høyt blodtrykk, andre utvikler hjerte- og karsykdom, kreft eller diabetes. Mange er i høyrisikosonen for en dårlig alderdom, menn er veldig dårlige til å oppsøke hjelp, sier Tor.

– De fleste helseproblemene kan forebygges, og grunnlaget for en friskere alderdom legges nå! fortsetter han. Tor er selv over 50 og har opplevd hva som kan gjøres med enkle grep. Nå hjelper han andre menn til å oppleve det samme ved hjelp av en 10 punkts «EU-kontroll på kroppen». Se mer info på http://mannover50.online/

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Menneskene bak»]Nina Husø (f. 1969) er utdannet ernæringsterapeut ved Tunsberg Medisinske Skole (2017). Under kostholdsveilederstudiet ble hun veldig syk og fikk påvist en type diabetes kalt LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), en ”krypende” form for type1 diabetes som kan utvikle seg over mange år. Hun har lang erfaring med veiledning og rådgivning og ønsker å hjelpe andre til en bedre helse ved å gi dem nok kunnskaper slik at de selv kan få kontroll over egen helse.

Joachim Øien Iversen (f. 1968) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og var ferdig med turnustjenesten i 2014. Han driver privat og har ingen avtale med kommunen. Praksisen er bygget på strukturerte livsstilstiltak. Joakims hovedfokusområder er ernæring, stoffskifte og sykdommer i fordøyelseskanalen. Han gjør grundige vurderinger med klinisk undersøkelse og avanserte laboratorieprøver som utgangspunkt for intervensjoner med livsstilsorienterte tiltak.

Tor Strømsnes (f. 1963) er opprinnelig odelsgutt med agronomutdanning. Fra gårdslivet gikk veien videre til næringsmiddelindustrien. En mangeårig interesse for trening, kropp og helse førte midtveis i livet til at han valgte å omskolere seg. Tor utdannet seg til muskelterapeut og seinere kostholdsveileder, funksjonell helseveileder (Functional Diagnostic Nutrition® Practitioner og Z-Health® Movement Integration Specialist) og i den nye percussor assisterte Archmetoden (Certified Archmethod Specialist). Etter 8 år som terapeut gikk en drøm i oppfyllelse høsten 2016 da han ble med å starte «Senter for livsstilsmedisin» på Lysaker, der Tor jobber med å gjøre mennesker kronisk friskere.[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner