SPAR 10%

Pharma Nord: Bio-Biloba (60 og 150 kapsler)

206 kr449 kr

  • Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter.
  • Fremstilt under farmasøytisk kontroll
  • Standardisert høyt innhold av de aktive stoffene flavonoider, ginkgolider og bilobalid
Nullstill

Beskrivelse

Hva er Bio-Biloba?

Bio-Biloba er registrert som et tradisjonelt plantebasert legemiddel. Det består av filmdrasjerte tabletter, som hver inneholder 100 mg raffinert tørrekstrakt av ginkgoblader. Tablettene er standardiserte til å inneholder 24 mg ginkgoflavonglykosid og 6 mg terpenlaktoner. Indikasjonene for bruk av Bio-Biloba er for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter.

Varme hender med Bio-Biloba

Pharma Nord: Bio-Biloba (60 og 150 kapsler) / Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter. Fremstilt under farmasøytisk kontroll Standardisert høyt innhold av de aktive stoffene flavonoider, ginkgolider og bilobalid         Pharma Nord: Bio-Biloba (60 og 150 kapsler) / Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter. Fremstilt under farmasøytisk kontroll Standardisert høyt innhold av de aktive stoffene flavonoider, ginkgolider og bilobalid        Pharma Nord: Bio-Biloba (60 og 150 kapsler) / Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter. Fremstilt under farmasøytisk kontroll Standardisert høyt innhold av de aktive stoffene flavonoider, ginkgolider og bilobalid Uten bruk av Bio-Biloba: På 10 minutter stiger hudtemperaturen fra 12,6 til ca. 20C. Pharma Nord: Bio-Biloba (60 og 150 kapsler) / Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter. Fremstilt under farmasøytisk kontroll Standardisert høyt innhold av de aktive stoffene flavonoider, ginkgolider og bilobalid          Pharma Nord: Bio-Biloba (60 og 150 kapsler) / Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter. Fremstilt under farmasøytisk kontroll Standardisert høyt innhold av de aktive stoffene flavonoider, ginkgolider og bilobalid          Pharma Nord: Bio-Biloba (60 og 150 kapsler) / Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter. Fremstilt under farmasøytisk kontroll Standardisert høyt innhold av de aktive stoffene flavonoider, ginkgolider og bilobalid Etter bruk av Bio-Biloba: På 10 minutter stiger hudtemperaturen fra ca. 13,8C til ca. 30,9C. Ovenstående termofotografier viser blodgjennomstrømninger i hender på en person før og etter bruk av Bio-Biloba. Hendene har vært nedsenket i 7 C kaldt vann i 2 minutter og er blitt termofotografert umiddelbart , samt etter 10 minutter.
 

Hva er Ginkgo biloba?

Ginkgo, også kjent som Tempeltre, kommer opprinnelig fra Sørøst-Asia. I hundrevis av år, er uttrekk fra bladene av dette treet blitt brukt til terapeutiske formål. Treet som ikke er i familie med noen eksisterende tresorter, har eksistert i 240 millioner år og omtales som et levende fossil. Det er ytterst robust og har en høyde på 30-40 meter. Ginkgo biloba-treet kom til Europa på 1700-tallet. Dets karakteristiske vifteformede og tolappende blader, inneholder en rekke aktive stoffer, hvor gruppene ginkgoflavonglykosider og terpenlaktoner antas å utgjøre de aktive bestanddelene.
 

Interaksjoner og bivirkninger

Bruk av annen medisin

Snakk med din lege før behandling med Bio-Biloba hvis du tar:
  • Medisin mot epilepsi
  • Blodfortynnende medisin (f.eks. Warfarin, phenprocoumon)
  • Medisin mot smerter eller gikt (f.eks. Acetylsalicylsyre, diclofenac, etodolac, ibuprofen)
  • Visse legemidler mot hjertesykdom, som calciumantagonister (nifedipin)
  • Visse legemidler mot for mye magesyre (omeprazol)
  • Medisin mot sukkersyke (tolbutamid)
  • Visse legemidler mot infeksjoner (sulfonamider)

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor ginkgoblad eller overfor et eller flere andre hjelpestoffer. Preparater med ginkgoblad, bør avsluttes senest 2 uker før planlagt operasjon.

Overdosering

Kontakt lege, legevakt eller apotek, hvis du har tatt flere tabletter enn det som står her, eller at du føler deg utilpass. Det er ikke sett tilfeller av overdosering med Bio-Biloba. Bivirkninger Blødninger er sett i enkelte tilfeller etter langtidsbehandling med Ginkgo Biloba. I sjeldne tilfeller er rapportert kvalme, lett mage/tarmbesvær, hodepine og allergiske hudreaksjoner. Viktig informasjon Bør ikke anvendes i ukene opp til en planlagt operasjon. Kan muligvis øke effekten av blodfortynnende medisin. Personer som får spontan blødning under behandling med Ginkgo Biloba, bør avbryte behandlingen og kontakte lege. Personer som tar medisin mot anfall, feks. epilepsi, bør ikke anvende Ginkgo Biloba uten legens anvisning. Kan muligvis nedsette medisinens virkning eller øke hjernens sårbarhet mot anfall.

Tilleggsinformasjon

Vekt I/A
Størrelse

,

Dosering:

Voksne: 1-2 tabletter daglig. Anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år. Kontakt lege dersom symptomene vedvarer eller det oppstår bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Graviditet og amming:

Ta kun Bio-Biloba i samråd med lege.

Hjelpestoffer:

Magnesiumstearat Talkum Hypromellose Titandioksid (E171) Silika, kolloidal, vannfri Dette er et tradisjonelt plantebasert legemiddel med et bruksområde utelukkende basert på erfaringer fra lang brukstradisjon.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved maks 25oC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.