Skip to main content

Sink og kobber ved autisme

Nordmannen Geir Bjørklund har gått gjennom faglitteratur som har sett på nivået av mineralene sink og kobber hos personer med diagnoser innenfor autismespekteret (altså ulike typer av autisme). Et viktig funn er at barn med denne typen utviklingsforstyrrelser har for lite sink, for mye kobber og for lite sink i forhold til kobber. Faglitteraturen indikerer at lagring av kvikksølv kan forekomme som en årsak til eller konsekvens av at metallotioneiner ikke fungerer som det skal, noe som kan være en av årsakene til sinkmangel. Metallotioneiner er proteiner med viktige funksjoner i omsetningen av og beskyttelse mot metaller. Både sink og kobber binder seg til og deltar i kontrollen av dannelsen av metallotionein-proteiner. Studier indikerer at endringer i signalstoffet GABA (gammasmørsyre) og reseptorene for dette stoffet kan være involvert ved autisme og at både sink og kobber kan spille en rolle i GABA-systemet. Dette er viktig kunnskap som kan brukes terapeutisk for å hjelpe barn med autisme, for eksempel ved å gi tilskudd av sink mens man over tid overvåker nivåene av sink og kobber. IM

LES OGSÅ  Manipulert studie om autisme og kvikksølv i vaksiner

Kilde:

Bjørklund G. The role of zinc and copper in autism spectrum disorders. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2013; 73: 225-36. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23823984


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner