Skip to main content

Sink og kreft i fordøyelseskanalen

I flere epidemiologiske studier er det funnet korrelasjon mellom inntaket av sink og risikoen for å utvikle kreft i fordøyelseskanalen. På denne bakgrunn ønsket forskere fra Kina å få en systematisk oversikt over publiserte studier om temaet. De foretok derfor en samlestudie (metaanalyse) av til sammen 19 studier som inkluderte rundt 400 000 personer. Sett under ett viste det seg at risikoen for kreft i fordøyelseskanalen var størst for de gruppene som hadde lavest sinkinntak. Da de sammenliknet personer med høyest og lavest sinkinntak, fant de at risikoen for å utvikle kreft i tykk- og endetarmen var lavest hos de som hadde høyest sinkinntak. For kreft i spiserøret og magesekken fant de ingen slik samvariasjon i totalmaterialet, men for folk i Asia viste dataene at risiko for å rammes av slike kreftformer, var lavest for dem med høyt sinkinntak. Forskerne konkluderte at sinkinntaket var omvendt korrelert med risikoen for å utvikle kreft i fordøyelseskanalen, særlig i tykk- og endetarm: Jo høyere sinkinntak, desto lavere var risikoen. IM

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Kilde:

LES OGSÅ  Fettsyrer og prostatakreft

Li P, Xu J, Yu Shi, Ye Y mfl. Association between zinc intake and risk of digestive tract cancers: A systematic review and meta-analysis. Clinical Nutrition 2014; 33: 415-20. 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24148607


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner