Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Sink og kreft i fordøyelseskanalen

Sink og kreft i fordøyelseskanalen

I flere epidemiologiske studier er det funnet korrelasjon mellom inntaket av sink og risikoen for å utvikle kreft i fordøyelseskanalen. På denne bakgrunn ønsket forskere fra Kina å få en systematisk oversikt over publiserte studier om temaet. De foretok derfor en samlestudie (metaanalyse) av til sammen 19 studier som inkluderte rundt 400 000 personer. Sett under ett viste det seg at risikoen for kreft i fordøyelseskanalen var størst for de gruppene som hadde lavest sinkinntak. Da de sammenliknet personer med høyest og lavest sinkinntak, fant de at risikoen for å utvikle kreft i tykk- og endetarmen var lavest hos de som hadde høyest sinkinntak. For kreft i spiserøret og magesekken fant de ingen slik samvariasjon i totalmaterialet, men for folk i Asia viste dataene at risiko for å rammes av slike kreftformer, var lavest for dem med høyt sinkinntak. Forskerne konkluderte at sinkinntaket var omvendt korrelert med risikoen for å utvikle kreft i fordøyelseskanalen, særlig i tykk- og endetarm: Jo høyere sinkinntak, desto lavere var risikoen. IM

Kilde:

Li P, Xu J, Yu Shi, Ye Y mfl. Association between zinc intake and risk of digestive tract cancers: A systematic review and meta-analysis. Clinical Nutrition 2014; 33: 415-20. 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24148607

You may also like
Myseprotein
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”

Legg igjen et svar