Skip to main content

Sjøvann med helsefremmende egenskaper

Sjøvann som omgir urørt planktonoppblomstring i havet, har mange likhetstrekk med våre kroppsvæsker og er 98 prosent identisk med blodplasma. Dette spesielle vannet utvunnet fra havet inneholder alle stoffer som inngår i våre celler og sørger for at de fungerer optimalt. Dette marine plasmaet ble oppdaget av den franske forskeren René Quinton på slutten 1800-tallet og kalles derfor Quinton marint plasma.

Tekst Oddvar Forsberg

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Noen mener at Quinton marint plasma er en av de største medisinske oppdagelsene i vår tid. Alle vet at mennesket består av mest vann. Mineralbalansen i vannet inne i kroppen vår og rundt cellene sikrer god kommunikasjon mellom celler og bestemmer hvilke gener som skal uttrykkes. Når mineralinnholdet i denne ekstracellulære væsken blir ubalansert, blir cellekommunikasjon svekket, og da kan alle slags sykdommer oppstå. Vi kan få de mineralene vi trenger fra havet, men ikke fra vanlig sjøvann. Erfaringene viser at Quinton sjøvann kan rebalansere vårt indre miljø, gi økt energi og utholdenhet og gjøre at vi raskere kommer oss etter sykdom. Det støtter fordøyelsen og immunforsvaret og forbedrer mentalt fokus. Plasmaet har vist seg særlig effektivt for vordende mødre og deres barn fordi det indre miljøet hos moren har stor innvirkning på barnets utvikling. Det har vært brukt med stor suksess på klinikker og sykehus i Sør-Europa i 110 år blant annet i behandling av hudsykdommer som eksem og psoriasis, og mot mange andre helseproblemer.1,2,3

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Tilgjengelige produkter»]I Norge er alle Quinton marint plasma-produktene tilgjengelige. De selges som isoton løsning (fortynnet for å passe med konsentrasjonen i blodet) eller hyperton løsning (med tre ganger større mineralinnhold enn i blodet) i esker à 30 ampuller à 10 ml, og i tillegg finnes spray til hud, nese og øyne.[/gdlr_box_icon]

Plasmaet er ikke bare sjøvann

Den franske forskeren René Quinton (1866–1925) oppdaget dette plasmaet i 1897. Det er imidlertid ikke vanlig sjøvann. Man kan ikke bare samle sjøvann og duplisere de kliniske resultatene som er oppnådd. Plasmaet er kaldfiltrert, noe som i motsetning til andre produkter av sjøvann, betyr at det ikke varmes opp eller bestråles. Quinton marint plasma er 100 prosent naturlig og ubearbeidet.


Forskjellen på vårt blodplasma og det mikrofiltrerte sjøvannet er at blodet har et ekstra jernmolekyl, mens sjøvann har et ekstra molekyl magnesium. Bortsett fra dette er de øvrige 98 prosentene molekyler identiske.

Bruksmåter

Quinton marint plasma balanserer organismen ved regenerering og revitalisering av cellene. Dette betyr at en rekke sykdommer kan påvirkes positivt med denne terapien. Plasmaet er i seg selv ikke ment å kurere noen lidelse, men heller å gjenopprette organismens likevekt. Organismer som ikke er i likevekt, kan bli utsatt for en rekke sykdomstilstander.

En veiledning viser hvordan det marine plasmaet brukes innenfor ulike problemområder. Anbefalt mengde av Quinton Isotonic er 2–6 drikkeampuller per dag og 2–4 ampuller med Quinton Hypertonic. Disse mengdene er kun veiledende og kan økes eller reduseres avhengig av hvor alvorlig sykdomstilstanden er.

Produktet bør tas på tom mage slik at det absorberes bedre, noe som betyr at det skal tas først om morgenen (før frokost), midt på dagen 15 minutter før lunsj og deretter på kvelden 15 minutter før middag.

LES OGSÅ  Fulvinsyre – naturens mest perfekte mineralblanding?

Livet oppsto i havet

Levende vesener er sammensatt av de samme mineralene, aminosyrene og grunnstoffene som finnes i havet. Vannforholdet i kroppen gjenspeiler jordas, det vil si omkring jordoverflaten består av 70 prosent vann, samme andel som vi har i kroppen. Så lenge noen har kjent til, har massive planktonblomstringer dannet strømhvirvler (tilsvarende tornadovirvler på land) og dynamisk regulert havvannets pH, basert på sollys, temperatur, vind og andre miljøfaktorer. Inne i disse blomstringene lever milliarder av levende organismer i perfekt balanse, og de produserer et levende plasma. I dette blomstrende, beskyttende miljøet, som beskyttes av strømvirvelen, lager små sjødyr det originale plasmaet. Det kan ikke tørkes for seinere å bli tilsatt vann eller produseres syntetisk med samme virkning. Det originale plasmaet har oppstått i naturens laboratorium og balanserer menneskets celler perfekt.

I utgangspunktet mente René Quinton at livet oppsto i havet og at menneskekroppen er som et lite hav hvor cellene flyter. Hvis dette indre havet opprettholder fysiske forhold som likner på sin opprinnelse, vil kroppen som helhet opprettholde sin balanserte naturlige tilstand, det vi kaller ”helse”. Med fysiske forhold tenker vi her blant annet på pH, saltinnhold og temperatur.

I motsatt fall, dersom en mangel eller en liten ubalanse vises i disse faktorene, blir den normale funksjonen av hele organismen vanskelig eller til og med hindret, og vi får en tilstand vi kaller ”sykdom”.

René Quinton utforsket en nå patentert metode for innhøsting av dette plasmaet og fant at det ga bemerkelsesverdige resultater. Det kom til nytte for det franske folk under sykdomsplagene som herjet i Europa på den tida, og under verdenskrigene ble det brukt som erstatning for blod. I dag brukes det samme originale Quinton-plasmaet oralt for maksimal helse, ytre skjønnhet og fysiske prestasjoner. Det er altså en drikk som brukes som kosttilskudd.

Det originale Quinton marint plasma høstes på visse tider og under visse forutsetninger. Dette er forretningshemmeligheter som tilhører Quinton-familien og har vært slik i mer enn 100 år.

Bakgrunnsinformasjon

René Quinton publiserte sitt hovedverk om det marine plasmaet på fransk i 1904.6 I boka presenterte han resultatene av flere års laboratorieforskning. Det viktigste resultatet var at menneskelig blodplasma og ekstracellulære væsker hadde nesten identisk innhold av mineralsalter som isoton marint plasma.

Den orientalske legen Roy Dittman fra USA og biologen Raul Brugioni fra Brasil har skrevet flere populariserte artikler om det marine plasmaet.1,2,7,8

For de som leser fransk, kan jeg anbefale boka Quinton: la cure d’eau de mer: la mer est un docteur! fra 2011.3 Den er det tjuende århundres oppdatering på René Quintons kunnskap. Med nesten førti års yrkespraksis har osteopaten og urtelegen Jean-Claude Seconde opparbeidet betydelig kunnskap. Han har samlet tusenvis av bøker, vitenskapelige artikler og kliniske studier, og er vert for en rekke seminarer, kurs, konferanser og radio- og TV-debatter. I denne boka deler han sin kunnskap om hva som motiverer oss alle: en bedre måte å leve de neste årene med fysiske og mentale evner på topp.

Informasjon om en rekke bøker, fag- og populærvitenskapelige artikler om Quinton marint plasma finnes på nett.9 En del dokumenter om dette marine sjøvannet kan også fås ved henvendelse til Excoli as (post@excoli.no).

Sentrale nettsider om plasmaet og produktene:
www.originalquinton.com
www.quinton.no

LES OGSÅ  Fra farmasøyt til parapsykologisk medium
Quinton-Isotonic_Quinton-Hypertonic

Cellulær balanse som styrker helsa

Quinton og hans legegruppe utarbeidet en metode for oral bruk av plasmaet, som også ble gitt som injeksjon. Han åpnet sin første medisinske klinikk i Paris i 1906, og etter hvert var det over 60 av dem. Daglig brakte hundrevis av mødre sine babyer for behandling. Avisene anerkjente Quinton som en ny Louis Pasteur (1822–1895) og var svært populær i sin samtid. Logisk nok ble Quinton, etter å ha behandlet småbarn, interessert i gravide mødre. Han brukte sin behandling med enorm suksess og reduserte sterkt antallet aborterte svangerskap. Behandlinga ble også brukt i forbindelse med mange andre sykdommer. Quintons plasma ble gjort tilgjengelig for den medisinske verden og allmennheten og spredde seg til Storbritannia, Italia, Belgia og andre steder i Sør- og Mellom-Europa.

I 1907 trykket den franske dagsavisa L’Intransigeant en artikkel der følgendee sto:

”Arbeidet til PASTEUR bringer oss en viss forståelse av sykdom. QUINTON gir oss en oppfatning av helse. Hva er Pasteurs serum? Det er et serum for og mot en bestemt sykdom, et serum som angriper en gitt mikrobe og ingen andre. Hva er Quinton sjøvann? Det er et serum som ikke angriper noen spesiell mikrobe, men som gir den organiske cellen kraft til å bekjempe alle mikrober.”

Etter dette ble Quinton invitert til Egypt der dødens herjinger tok tusenvis av babyers liv hver sommer. Den samme suksessen ble gjentatt. Quinton kom tilbake til Frankrike i 1913, og i 1914 ble han innkalt til det franske forsvaret og tjenestegjorde der under hele første verdenskrig.


Legene som hadde støttet ham før krigen, glemte ham. Hans terapi ble delvis neglisjert fordi hans behandlinger representerte en fare for legenes prestisje. De farmasøytiske selskapene med sine vaksiner og medikamenter våknet opp og begynte å spre sine tentakler og røtter over sine favorittkunder – de syke – og var redd for at kunnskap om dette sjøvannet på ”mirakuløst” vis kunne utrydde de fleste sykdommene som eksisterte på den tida.

Quinton, som ble skadd under krigen, døde i 1925, men hans medarbeidere og etterfølgere som legene Jean Jarricot, Robert Simon og Potocki, videreførte arbeidet hans inntil 2. verdenskrig.

Etter 2. verdenskrig begynte enkelte i den medisinske verden å gjenopplive terapien med Quinton marint plasma, først i Tyskland og deretter i Frankrike. På 1980-tallet ble behandlinga også tatt i bruk i Spania, Italia og Portugal. I dag brukes plasmaet i Sveits, Canada, USA og Latin-Amerika og er også i ferd med å vinne innpass i Skandinavia, særlig blant naturterapeuter.

Det er utført ulike vitenskapelige studier av Quinton sjøvann, inkludert av en forskningsgruppe i immunologi ved Universitetet i Alicante og Murcia universitet. Disse forskerne anbefaler å bruke sjøvann ikke bare som en del av tradisjonell behandling for sykdommer, men også som et mat- og mineraltilskudd for å korrigere eventuelle eksisterende mangler, eller hvis noen har store fysiske og/eller psykiske belastninger. Sjøvann inneholder alle mineraler og informasjon som trengs for at cellene skal fungere, og fordi mineralene har så høy biotilgjengelighet, kan de gjenopprette og revitalisere alle typer mineralmangler.

Fra helsepersonell i Romania, Brasil og USA rapporteres det om gode resultater i behandling av autisme hos barn og ungdom. Dette kommer fram av Roy Dittmans bok Brighton baby4 og rapporten Alex´s journey out of autism,5 der følgende beskrives: “Sima Ash, en CEASE-terapeut og homøopat, begynte behandlingen av Alex med å gi ham Quintons isotoniske løsning. Noen dager etter begynte Alex å snakke! Det var en fredag morgen da han våknet opp, kom inn på rommet mitt og sa: “God morgen, mamma”. Det var slik alt startet og våre liv ble forandret!”

LES OGSÅ  Sukker og psykisk ubalanse

Undersøkelser har også vist store forskjeller mellom barn hvor mødre har inntatt Quinton marint plasma før og under svangerskapet. Den nevnte boka Brighton baby er viet dette emnet.4

Historien om René Quinton er en av de mest ekstraordinære i moderne medisinsk historie. De potensielle konsekvensene av å bruke denne, gjennom 110 års godt dokumenterte, men tapte terapeutiske metode for behandling av moderne sykdommer som livsstil- og autoimmune sykdommer, er overveldende. Det er en stor tragedie at René Quintons liv og prestasjoner i så stor grad har vært ukjent siden slutten av 1970-tallet. Metoden er harmløs, enkel og naturlig og gir ingen bivirkninger. Plasmaet ligger i små glassampuller og drikkes over et tidsrom på 3–7 måneder. I likhet med de terapeutiske virkningene som ble vist på begynnelsen av 1900-tallet, må de oppleves eller sees før man kan tro på dem.

Om forfatteren

Oddvar Forsberg (f. 1935) er pensjonist og har i løpet av de siste 15 åra studert ved The School of Natural Healing i Utah, USA. Han kaller seg vitalist (kosthold) og herbalist (urtelege). I tillegg har han studert ortomolekylær terapi vitenskap og bruker mye tid på å studere vitenskapelige artikler og rapporter utført av tidligere forskere.

Under sin behandling av egne sykdomsplager fant han ingen nytte i de mineraler han ble tilbudt. Forsberg begynte da å søke i gamle forskningsdokumenter og fant omsider frem til René Quinton. Han reiste til Spania for å treffe forskere og fant også fram til Laboriatorie Quinton. Siden Quinton var ukjent utenom Frankrike og Spania, kjente ingen i Norge til dette mineralproduktet. Forsberg begynte derfor i 2012 å ta det inn til et lite selskap han eier: Excoli as. Han har følgelig en viss økonomisk interesse av temaet og produktet, men er selv for lengst pensjonert. Forsbergs ønske er at dette produktet kommer hans pasienter og andre syke til gode, siden han vet hvor viktig det er å få balanse i det indre terrenget for at folk skal bli friske.

E-post: oddvarforsberg@gmail.com

Kilder:

1.  Dittman R. Bio-terrain, evolutionary biology, and the practice of medicine in the early 1900’s: An intro to René Quinton’s marine plasma. Explore! 2006; 15 (4): 1-4. http://www.originalquinton.com/article/

2.  Dittman R, Brugioni R. Evolutionary development of our internal ocean: Restoring bio-terrain with Quinton Marine Plasma. Explore! 2006; 15 (6): 1-5. http://www.originalquinton.com/evolutionary-development-of-our-internal-ocean-restoring-bio-terrain-with-quinton-marine-plasma/

3.  Seconde J-C. Quinton: la cure d’eau de mer: la mer est un docteur! Frankrike: Chariot d’or, 2011.

4.  Dittman R. Brighton baby: A revolutionary organic approach to having an extraordinary child. The compete guide to preconception & conception. Bloominton, IN: Balboa Press, 2012.

5.  Rivera K, McDaniel K. Healing the symptoms known as autism. AutismO2, 2013.

6.  Quinton R. L’eau de mer milieu organique. Paris: Masson, 1904.

7.  Roy Dittman. René Quinton’s integral approach to maintaining the internal/external terrain. Explore! 2007; 16 (6): 1-5. http://www.originalquinton.com/rene-quinton%e2%80%99s-integral-approach-to-maintaining-the-internalexternal-terrain/

8.  Dittman R. Is hygiene modern medicine’s blindspot? The link between sinus & gum infection and chronic inflammation. Explore! 2008; 17 (3): 1-4. http://www.quintonhealth.com/index.php/download_file/view/92/143/

9.  http://www.quintonhealth.com/about/articles-about-quinton/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner