Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Skader i ryggmargen påvirker tarmfloraen

Skader i ryggmargen påvirker tarmfloraen

Ifølge forskning fra USA kan skader i ryggmargen føre til grunnleggende endringer i tarmfloraen, der det blir dominans av tarmbakterier som er involvert i inflammasjon. I tillegg fører skadene til ”lekk tarm”, slik at stoffer fra tarmkanalen kommer over i blodbanen. En ubalansert tarmflora blir en viktig hindring for å komme seg etter skader i ryggmargen. Endringene i tarmfloraen varer minst én måned, og analyser av status kan brukes for å si noe om i hvilken grad skadene hemmer bevegelsen.

I eksperimentelle studier av mus ble det påvist dårligst tilfriskning etter skader der det var størst endringer av tarmfloraen. Tilskudd av gunstige tarmbakterier (probiotika) stimulerte en gunstig immunrespons i tarmen og bedret tilfriskning i bevegelsesapparatet. Dette tyder på at framtidig behandling av skader i ryggmargen bør inkludere tilskudd av gunstige tarmbakterier for raskere å gjenopprette en normal tarmflora. IM

Kilde:

Kigerl KA, Hall JCE, Wang L mfl. Gut dysbiosis impairs recovery after spinal cord injury. Journal of Experimental Medicine 2016; 213: 2603–20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27810921

Legg igjen et svar