Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Skaff deg en hund – unngå hjertesykdom

Skaff deg en hund – unngå hjertesykdom

Hunder kan bidra til å redusere eiernes risiko for hjerte- og karsykdom ved blant annet å gi sosial støtte og motivere til fysisk aktivitet. For å få bedre innsikt i betydningen av hundehold for slike sykdommer studerte svenske forskerne data fra en nasjonal database med nesten fire millioner personer i alderen 40 til 80 år som var fulgt inntil 12 år. I tillegg fikk de tak i data om helse og livsstil fra det svenske tvillingregisteret.

Både for hundeeiende husholdninger med én og flere personer ble det funnet at risikoen for å dø generelt og for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av de 12 årene, var lavere enn for dem som ikke hadde hund. For enehusholdninger ble det funnet at tilstedeværelse av hund reduserte risikoen for å få et infarkt eller andre sykdommer i hjertet. De som hadde hund som tilhørte en jaktrase, hadde lavest risiko for å bli rammet av hjerte- og karsykdom. Forskerne konkluderte at hundeeierskap ga lavere risiko for hjerte- og karsykdom i enpersonshusholdninger og hadde lavere dødelighet enn den allmenne befolkningen. IM
nts. Neonatology 2017; 112: 187–2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/medKilde:
Mubanga M, Byberg L, Nowak C mfl. Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death – a nationwide cohort study. Scientific Reports 2017; 7: 15821.
https://www.nature.com/articles/s41598-017-16118-6

Legg igjen et svar