Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Skjermbruk og søvnproblemer

Skjermbruk og søvnproblemer

Norske forskere har sett på søvnmønstre og teknologiske vaner hos nesten 10 000 ungdommer i Hordaland mellom 16 og 19 år. Tenåringene brukte mye tid med skjermbaserte teknologier både på dag- og før leggetid, og jo mer de brukte dem, desto dårligere sov de. De sov kortere, det tok lenger tid å sovne, og risikoen for søvnunderskudd økte. Dagens anbefaling er at man ikke har tv på soverommet. Forskerne mener dette også bør gjelde pc og mobiltelefon. Tenåringer bør særlig unngå skjermbaserte teknologier på soverommene om kvelden og være logget av en time før legging. IM

Kilde:

Hysing M, Pallesen S, Stormark KM mfl. Sleep and use of electronic devices in adolescence: results from a large population-based study. BMJ Open 2015; 5: e006748. http://bmjopen.bmj.com/content/5/1/e006748.short?g=w_open_top10_tab

Legg igjen et svar