Skip to main content

Skyldes premenstruelt syndrom infeksjoner?

Premenstruelt syndrom (PMS) er en samlebetegnelse på en rekke symptomer som forekommer like før eller under menstruasjonen, inkludert depresjon, utmattelse, hodepine og generell smerte. For rundt fem prosent av kvinnene er symptomene så ille at de knapt fungerer i hverdagen. Hva kan det skyldes at en liten minoritet opplever så sterke plager? Forskere fra USA har undersøkt om seksuelt overførte infeksjoner kan være en grunn. De studerte medisinske journaler til 500 kvinner med regelmessig menstruasjon for tilstedeværelse av følgende smittestoffer: humant papillomavirus (HPV), Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Gardnerella vaginalis, Candida albicans og Trichomonas vaginalis.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Forskerne testet deretter om forekomsten av disse mikroorganismene korrelerte med forekomsten av hodepine, smerter, kvalme og depresjon. De som hadde Chlamydia trachomatis, hadde oftere plager med PMS og to av dens symptomer, depresjon og smerter. Det var korrelasjon mellom tilstedeværelse av Trichomonas vaginalis og hodepine og mellom Gardnerella vaginalis og kvalme. Ingen av symptomene hadde sammenheng med hvorvidt kvinnene tok tilskudd av kalsium, brukte alkohol, narkotika, røykte eller graden av mosjon. Dataene underbygger dermed hypotesen om at plagsomme PMS-symptomer kan være forårsaket av visse seksuelt overførte infeksjoner, selv om denne studien ikke kan si noe definitivt om årsaksforhold. IM

Kilde:

LES OGSÅ  Feber – en nyttig forsvarsreaksjon

Doyle C, Swain WA, Ewald HAS mfl. Sexually transmitted pathogens, depression, and other manifestations associated with premenstrual syndrome. Human Nature 2015; 26: 277–91. http://link.springer.com/article/10.1007/s12110-015-9238-3Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner