Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Slankere med melkefett

Slankere med melkefett

Grunnet sterk skepsis mot (særlig) mettet fett har helsemyndighetene i flere tiår anbefalt å spise/drikke magre meieriprodukter i stedet for fete varianter, til tross for at ingen studier så langt har vist at dette er skadelig. Nylig viste nok en studie at myndighetenes råd ikke har faglig støtte. Tre forskere søkte på flere databaser og fant studier som undersøkte mulige sammenhenger mellom inntak av melkefett og forekomsten av overvekt blant barn mellom ett og 18 år. Tjueåtte studier møtte inklusjonskriteriene og ble med i analysen. Samlet indikerte disse observasjonsstudiene at barn som drikker/spiser fete meieriprodukter, generelt er slankere enn de som drikker/spiser fettfattige varianter. På denne bakgrunn er internasjonale retningslinjer som anbefaler ”lettprodukter” til barn for å motvirke fedme, ikke i tråd med faglitteraturen. Det er imidlertid ikke gjennomført kliniske studier der man trekker lodd om hvem som skal spise og drikke meieriprodukter med normalt versus redusert fettinnhold, men studien falsifiserer hypotesen at fettrik mat bidrar til fedme. Dette temaet og budskapet at fett gjør mett, men ikke fet, har Helsemagasinet omtalt tallrike ganger. IM

Kilde:

Vanderhout SM, Aglipay M, Torabi N. Whole milk compared with reduced-fat milk and childhood overweight: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Clinical Nutrition 2019. 

Legg igjen et svar