Skip to main content

Slik blir vi manipulert av Toxoplasma gondii

Ifølge den tsjekkiske biologen Jaroslav Flegr kan infeksjon med parasitten Toxoplasma gondii på spissfindige måter påvirke nervesystemet og endre våre reaksjoner på skremmende situasjoner, vår tiltro til andre, hvor utadvendte vi er og vår preferanse for visse lukter. Det er mulig slike infeksjoner kan bidra til bilulykker og selvmord i tillegg til schizofreni.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock og privat

Flegr ble interessert i slike problemstillinger på 1990-tallet da det gikk opp for ham at Toxoplasma gondii kanskje manipulerte hans egen personlighet og fikk ham til å oppføre seg på rare, ofte selvødeleggende måter. Hvis han selv ble påvirket, tenkte han seg at også andre kunne bli manipulert på liknende vis . Et par tiår seinere har Flegr og en rekke andre forskere fått på plass mange biter i dette puslespillet. Ut fra alle måter parasitten ser ut til å kunne påvirke nervesystemet vårt negativt på, mener Flegr at Toxoplasma gondii faktisk kan drepe like mange mennesker som malaria, eller minst en million personer i året.17

Flegrs egen forskning er godt utført og støttes av en rekke framtredende forskere. Han har gjort mesteparten av forskningen på egenhånd med små forskningsbudsjetter til rådighet.17

Tilbake på 1990-tallet fikk Flegr øynene opp for parasitters manipulasjon av sine verter da han leste om en parasitt som infiserer nervesystemet til en maur, slik at den krabber opp på et strå og ikke klarte å klatre ned igjen. Dette øker sannsynligheten for å bli spist av en sau, noe som er i parasittens interesse. Den fullfører nemlig livssyklus hos sau. Flegr så med en gang likheter mellom egen atferd og atferden til slike infiserte maur. Han brød seg ikke om å krysse gata når det var mye trafikk der, selv om bilistene lå på hornet. Flegr gikk like rolig og lot seg ikke affisere av andre i slike situasjoner. Han gjorde heller ingen forsøk på å skjule sin kritikk av det kommunistiske regimet som regjerte i Tsjekkoslovakia tidlig i sine voksne år. Flegr medgir i dag at han var heldig som ikke ble puttet i fengsel. Da han en gang var sammen med noen forskerkolleger i Tyrkia i en del av landet som var veldig urolig på den tiden, var han helt kald, mens kollegene var redde. Flegr hadde lurt mye på hva som var galt med seg selv.17

Infisert

I 1990 ble han ansatt som evolusjonsbiolog ved Charles-universitetet i Praha. Det viste seg at den 650 år gamle institusjonen var verdensledende i å dokumentere helseeffekter av Toxoplasma gondii og i å utvikle metoder for å påvise parasitten. Flegr ble straks testet og fikk påvist toxoplasmose. Han gjorde da et dypdykk i litteraturen for å lære om parasittens livssyklus.17

Livssyklus

Når avføringa til en katt blir liggende på bakken, blir den ofte plukket opp av åtseletere eller gressende dyr, særlig smågnagere, griser og kveg, som kan få parasitten inn i hjernen og andre kroppsvev. Mennesker kan derimot bli smittet på flere måter, både gjennom direkte kontakt med katteavføring, kontakt med vann som er forurenset med katteavføring, spising av uvaskede grønnsaker eller kjøtt som ikke er varmebehandlet. For eksempel er det hos franskmenn, som er kjent for å like blodige biffer, påvist infeksjonsrater så høye som 55 prosent, mens det hos folk i USA er nede i 10-20 prosent. Parasitter som er på innsiden av et menneske eller et annet dyr, må på en eller annen måte komme tilbake til en katt eller et annet kattedyr. Det er nemlig eneste stedet de kan formere seg seksuelt. Og det er for å komme over i kattedyr at Flegr mener at atferdsmanipulasjon kommer inn i bildet.17

LES OGSÅ  Sopp, bakterier og Crohns sykdom

Hvordan påvirkes mennesker?

På dette tidspunktet visste forskere en del om hvordan katters naturlige byttedyr blir påvirket på måter som vil øke risikoen for å bli spist av en katt. For eksempel ble infiserte smågnagere mer aktive i løpehjul enn ikke-infiserte individer, noe som indikerer at de lettere vil bli oppdaget, drept og spist av en katt. Katter trekkes naturlig mot objekter som beveger seg hurtig. Mennesket er imidlertid ikke en type byttedyr som katter spiser. Vi er ikke en naturlig del av parasittens livssyklus. Like fullt deler vi hoveddelen av våre gener med andre pattedyr. Dermed tenkte Flegr at vi likevel kunne bli manipulert av Toxoplasma gondii.17

Det var lite tilgang på forskningsmidler i datidens Tsjekkoslovakia, men heldigvis for Flegr hadde 30-40 prosent av tsjekkerne en latent form for infeksjon. Han begynte å gi standardiserte personlighetstester til infiserte og ikke-infiserte studenter. I tillegg ga han dem en databasert test for reaksjonstid. Studenter som testet positivt på parasitten, viste seg å ha redusert reaksjonstid. En infeksjon slo også ulikt ut når det gjaldt de to kjønnenes personlighet. Infiserte menn ble mer innadvendte, mistenksomme, brydde seg ikke om hva andre syntes om dem og ble mer tilbøyelige til å bryte regler enn ikke-infiserte. Infiserte kvinner endret seg derimot på motsatt vis . De ble mer utadvendte , tillitsfulle, bevisste på utseendet og lovlydige enn ikke-infiserte kvinner. Flegr fulgte opp med studier av nye grupper mennesker (sivile og militært personell) og en rekke andre typer tester. Hans opprinnelige resultater ble funnet også her.17

Etter å ha fordypet seg i den psykologiske litteraturen lurte Flegr på om økt grad av angst kunne ligge under det han observerte av kjønnsforskjeller. Når kvinner er følelsesmessig stresset , har de tendens til å søke trøst gjennom sosial binding og omsorg. Menn har derimot lettere for å trekke seg tilbake og bli fiendtlige eller antisosiale.17

Trafikkulykker

I sine studier av reaksjonstid oppdaget Flegr at infiserte testpersoner ble mindre oppmerksomme og reagerte langsommere et minutt eller så inn i testen. Dette indikerte at Toxoplasma gondii kunne ha negativ påvirkning når man kjørte bil, der konstant god oppmerksomhet og raske reflekser er viktige. Flegr gjennomførte da to befolkningsstudier i Tsjekkia, en av menn og kvinner i den allmenne befolkningen og en av primært mannlige sjåfører i militæret.21,22 De som hadde testet positivt for parasitten, hadde i begge studiene rundt to og en halv gang større risiko for å ha vært innblandet i en trafikkulykke enn dem som ikke var infisert.17

Infeksjon med Toxoplasma gondii er sett i sammenheng med trafikkulykker også i to tyrkiske studier.23 Siden opp til en tredel av verdens befolkning er infisert med parasitten, mener Flegr det kan være sannsynlig at den er involvert i flere hundre tusen dødsfall på veiene hvert år. I egne datamaterialer har Flegr videre funnet at mange med latent infeksjon føler seg fryktløse i farlige situasjoner. En manglende fryktrespons kan være en av årsakene til at infiserte oftere blir innblandet i trafikkulykker enn andre.17

Den kjente atferds- og nevrobiologen Robert Sapolsky fra USA synes Flegrs forskning er interessant, men blir ikke bekymret over resultatene om trafikkulykker fordi effektene ikke er særlig store. Hvis man ønsker å redusere alvorlige bilulykker og man måtte velge mellom å kurere folk for toxoplasmose versus å få folk til å slutte å kjøre i alkoholpåvirket tilstand eller mens de tekstet med mobilen, ville Sapolsky fokusert på alkohol og teksting.17

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Se opp for borreliose!«]Borreliose er infeksjon av bakterien Borrelia burgdorferi etter bitt av flått. Denne typen infeksjon ser ut til å kunne gi psykiske lidelser ved hurtig å invadere sentralnervesystemet og endre hjernen og det øvrige nervesystemet.
En tsjekkisk forskergruppe som studerte nesten 1000 psykiatriske pasienter, fant en høyere forekomst av antistoffer mot Borrelia burgdorferi enn hos friske kontroller.29
Borrelia-bakterien tilhører samme bakteriegruppe som Treponema pallidum, som gir syfilis. Syfilis er kalt ”den store imitatoren” fordi dens symptomer likner sterkt på en rekke andre tilstander. Faktisk er ”galskap” et velkjent symptom på syfilis i seine stadier. Borrelia-bakterien er også en slik imitator. Det er kjent at alle deler av nervesystemet og musklene kan bli påvirket.30
I tillegg til schizofreniliknende symptomer har kronisk borreliose blitt koblet til angst, depresjoner, forvirring, aggressiv atferd, spiseforstyrrelser (anoreksi), tvangsatferd, hukommelsestap og utmattelse. Det er også kjent at den kan gi mental svekkelse hos barn, inkludert autisme og psykiske problemer.30
Det faktum at borreliose kan gi et stort spekter av psykiske symptomer, har medført at Den amerikanske psykiatriforeningen (APA) anbefaler at terapeuter sjalter ut muligheten at symptomene kan skyldes borreliose før de går i gang med andre former for behandling.30   [/gdlr_box_icon]

LES OGSÅ  Fastens fremragende effekt

Selvmord

Infeksjon av Toxoplasma gondii ser ut til å kunne øke risikoen for å begå selvmord. I en studie fra 2011 fra 20 europeiske land økte selvmordsraten i direkte proporsjon med forekomsten av latent infeksjon med parasitten i hver nasjons kvinnelige befolkning.24 En rekke andre studier underbygger koblingen mellom infeksjon og selvmordsforsøk, både i den generelle befolkningen og pasienter med bipolar lidelse, depresjon og schizofreni, og i land som Sverige, Tyrkia, Tyskland og USA.17,25,26,27,28 Akkurat hvordan parasitten kan dytte folk over grensa, er ikke avklart. Det er ikke sikkert at det er parasitten som påvirker humøret og impulskontrollen, det kan også tenkes å være forårsaket av nevrokjemiske endringer i forbindelse med kroppens immunreaksjon på parasitten.17 Majoriteten av alle infiserte forsøker imidlertid ikke å ta sitt liv. Sårbarheten ser ut til å gjelde en undergruppe.

Avslutning

Sapolsky har et poeng når det gjelder trafikkulykker. Hvis man for å forebygge må velge mellom å kurere folk for toxoplasmose eller fokusere på å kjøre i alkoholpåvirket tilstand eller mens de tekster, kan det være lurt å prioritere alkohol og teksting. Men i mange tilfeller kan det være mulig å oppnå begge deler, for eksempel ved rutinemessig undersøkelse av denne typen infeksjoner hos fastlegen et visst antall ganger i løpet av livet eller ved konkrete mistanker. Dette ville ikke bare kunne bidra med å redusere risikoen for trafikkulykker, men for alle problemer som er mistenkt å stå i forbindelse med toksoplasmose, slik som selvmord, schizofreni og en del atferdsendringer vi har omtalt.

Et problem er at det ikke finnes effektive medikamenter mot latente Toxoplasma-infeksjoner, og per i dag foreligger intet incentiv for farmasøytisk industri til å utvikle slike medikamenter.17 Kanskje er det mer å hente ved å bruke informasjons- og energimedisinsk teknologi av typen e-Lybra, kvantemedisin (Scio, L.I.F.E.), CoRe eller TimeWaver? De har frekvenser for mange typer smittestoffer i sine databaser. Selv om effekten mot parasitter ikke er testet i kontrollerte forsøk som er publisert i medisinske journaler, foreligger kliniske erfaringer for at slik teknologi kan være effektiv ved en rekke typer infeksjoner. Sammen med for eksempel tilskudd av store doser vitamin C, kokosfett og/eller hvitløk kan slik teknologi bidra til at infeksjonen svekkes og kroppen får overtak.

Les også:

Kan katta di gjøre deg gal? Infeksjoner og schizofreni

Infeksjoner og Alzheimers sykdom

Kilder:

1.  Anonymous. Is insanity due to a microbe? Scientific American 1896; 75: 303.

2.  Wenner M. Infected with insanity. Scientific American Mind 2008; april/mai: 40-7.

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=infected-with-insanity

3.  Patterson PH. Maternal effects on schizophrenia risk. Science 2007; 318: 576-7.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17962542

4.  Buka SL, Cannon TD, Torrey EF mfl. Maternal exposure to herpes simplex virus and risk of psychosis among adult offspring. Biological Psychiatry 2008; 63: 809-15.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17981263

5.  Torrey EF, Peterson MR. Slow and latent viruses in schizophrenia. The Lancet 1973; 302: 22-4. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(73)91952-1/abstract

6.  Brown AS, Begg MB, Gravenstein S mfl. Serologic evidence of prenatal influenza in the etiology of schizophrenia. Archives of General Psychiatry 2004; 61: 774-80.

LES OGSÅ  Underlivssopp

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15289276

7.  Brown AS, Cohen P, Harkavy-Friedman J mfl. Prenatal rubella, premorbid abnormalities, and adult schizophrenia. Biological Psychiatry 2001; 49: 473-86.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11257233

8.  Brown AS, Schaefer CA, Quesenberry CP mfl. Maternal exposure to toxoplasmosis and risk of schizophrenia in adult offspring. American Journal of Psychiatry 2005; 162: 767-73.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800151

9.  Amminger GP, McGorry PD, Berger GE mfl. Antibodies to infectious agents in individuals at ultra-high risk for psychosis. Biological Psychiatry 2007; 61: 1215-7.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17207471

10.  Mortensen PB, Norgaard-Pedersen B, Waltoft BL mfl. Toxoplasma gondii as a risk factor for early-onset schizophrenia: analysis of filter paper blood samples obtained at birth. Biological Psychiatry 2007; 61: 688-93.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16920078

11.  Webster JP, McConkey GA. Toxoplasma gondii-altered host behaviour: clues as to mechanism of action. Folia Parasitologica 2010; 57: 95-104.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20608471

12.  Webster JP, Lamberton PHL, Donnelly CA mfl. Parasites as causative agents of human affective disorders? The impact of anti-psychotic, mood-stabilizer and anti-parasite medication on Toxoplasma gondii’s ability to alter host behaviour. Proceedings of the Royal Society of London, B 2006; 273: 1023-30.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1560245/

13.  Horacek J, Flegr J, Tintera J mfl. Latent toxoplasmosis reduces gray matter density in schizophrenia but not in controls: Voxel-based-morphometry (VBM) study. World Journal of Biological Psyhicatry 2011; 2; 13: 501-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21599563

14.  https://sites.google.com/site/influensabeskyttelse/home/cytokinstorm—hva-er-cytokiner-og-hvorfor-er-cytokinstormer-farlige

15.  Scharko AM. The infection hypothesis of schizophrenia: a systematic review. Journal of Behavioral and Brain Science 2011; 1: 47-56.

http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?paperID=4629

16.  Brown AS, Patterson PH. Maternal infection and schizophrenia: implications for prevention. Schizophrenia Bulletin 2012; 37: 284-90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21134972

17.  McAuliffe K. How your cat is making you crazy. The Athlantic 2012; mars. www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/03/how-your-cat-is-making-you-crazy/308873/

18.  Torrey EF, Yolken RH. Could schizophrenia be a viral zoonosis transmitted from house cats? Schizophrenia Bulletin 1995; 21: 167-71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7631163

19.  Torrey EF. The invisible plague. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2001.

20.  Torrey EF, Yolken RH. Toxoplasma gondii and schizophrenia. Emerging Infectious Diseases 2003; 9: 1375-80. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14725265

21.  Flegr J, Havlícek J, Kodym P mfl. Increased risk of traffic accidents in subjects with latent toxoplasmosis: a retrospective case-control study. BMC Infectious Diseases 2002; 2: 11. http://www.biomedcentral.com/1471-2334/2/11/about/citations-biomedcentral

22.  Flegr J, Klose J, Novotná M mfl. Increased incidence of traffic accidents in Toxoplasma-infected military drivers and protective effect RhD molecule revealed by a large-scale prospective cohort study. BMC Infectious Diseases 2009; 9: 72. http://www.biomedcentral.com/1471-2334/9/72

23.  Yereli K, Balcioglu IC, Özbilgin A. Is Toxoplasma gondii a potential risk for traffic accidents in Turkey? Forensic Science International 2006; 163: 34-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16332418

24.  Ling VJ, Lester D, Mortensen PB mfl. Toxoplasma gondii seropositivity and suicide rates in women. The Journal of Nervous and Mental Disease 2011; 199: 440-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716055

25.  Arling TA, Yolken RH, Lapidus M mfl. Toxoplasma gondii antibody titers and history of suicide attempts in patients with recurrent mood disorders. The Journal of Nervous and Mental Disease 2009; 197: 905-8.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010026

26.  Yagmur F, Yazar S, Temel HO mfl. May Toxoplasma gondii increase suicide attempt-preliminary results in Turkish subjects? Forensic Science International 2010; 199: 15-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219300

27.  Okusaga O, Langenberg P, Sleemi A mfl. Toxoplasma gondii antibody titers and history of suicide attempts in patients with schizophrenia. Schizophrenia Research 2010; 133: 150-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21890329

28.  Zhang Y, Träskman-Bendz L, Janelidze S mfl. Toxoplasma gondii immunoglobulin G antibodies and nonfatal suicidal self-directed violence. Journal of Clinical Psychiatry 2012; 73: 1069-76. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22938818

29.  Hájek T, Pasková B, Janovská D mfl. Higher prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in psychiatric patients than in healthy subjects. American Journal of Psychiatry 2002; 159: 297-301. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11823274

30.  McTaggart L. Back to bug hunting. What Doctors Don’t Tell You 2007; 18 (3): 3.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner