Skip to main content

Slik kan kreativiteten få en ny gnist

[wcm_restrict]

Hva skal til for å bli mer kreativ? Kreativitet handler blant annet om ikke å tenke slik vi er vant til, og i stedet finne nye måter å tenke på. Det vil si å finne nye innfallsvinkler til kjente oppgaver eller å finne helt nye oppgaver/problemstillinger vi tidligere ikke har tenkt på. For å bli mer kreative må vi følgelig styre hjernen bort fra vanetenkning og over på nye veier. Hvordan får vi til det? 

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


En studie har vist at en liten elektrisk stimulans i høyre hjernehalvdel er effektiv i så måte: I en serie på fire eksperimenter fikk deltakerne stimulert enten høyre eller venstre hjernehalvdel eller ingen av delene. Samtidig ble de testet på ulike kreative oppgaver mens hjerneaktiviteten ble målt. Resultatene viste betydningen at alfabølger i høyre hjernehalvdel øker kreativiteten. Alfabølger er en type elektrisk aktivitet i hjernen, og eksperimentene viste at disse bidrar til å blokkere nettopp denne vanetenkningen som hindrer oss i å tenke nytt. Dermed øker muligheten for at nye tanker og ideer kan vokse fram. 

LES OGSÅ  Hvordan forholde seg til ny informasjon

Kilde:

Luft CBD, Zioga I, Thompson N mfl. Right temporal alpha oscillations as a neural mechanism for inhibiting obvious associations. Proceedings of the National Academy of Sciences 2018; 115: E12144–52. https://www.pnas.org/content/115/52/E12144.long


/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner