Skip to main content

Slutt å krangle – bli raskere frisk

Psyken og kroppen er tett sammenvevd, og vår mentale tilstand påvirker derfor den fysiologiske tilstanden i kroppen. For eksempel gror sår langsommere hvis man har kranglet. 

Tekst Iver Mysterud

Forskning indikerer at problemer mellom ektefeller/samboere er en risikofaktorer for sykelighet og dødelighet. Med bakgrunn i dette ønsket amerikanske forskere å teste hvordan sår grodde når ektefeller hadde positive eller negative konfrontasjoner.1 De rekrutterte 42 friske ektepar i alderen 22 til 77 år (gjennomsnittsalder 37 år), og gjennomsnittlig alder for ekteskapet var 13 år. Parene besøkte klinikken to ganger med vel to måneders mellomrom, og begge gangene fikk hver av dem påført åtte små blemmer på armen. Deretter fulgte forskerne med på hvordan blemmene grodde de neste dagene. I tillegg tok de flere prøver det første døgnet av spesifikke stoffer som gir inflammasjon, såkalte cytokiner, både fra sårene og fra blodet. Cytokiner er viktige for sårhelingen, og dette gjelder IL-6, tumor nekrosefaktor-α og IL-1β.

Ved første besøk hadde parene en positiv atmosfære. Her ble de spurt om å diskutere forhold de kunne ønske å endre i ekteskapet, mens en psykolog sørget for at samtalen forløp positivt og støttende. Først valgte den ene ektefellen et tema som ble diskutert i ti minutter, og deretter valgte den andre ektefellen et tema. 

LES OGSÅ  Revolusjon i synet på seksualitet

Ved neste besøk samtalte psykologen 10–20 minutters med hvert par om problematiske sider ved ekteskapet. Deretter valgte psykologen ut ett eller to temaer som var spesielt konfliktskapende for paret, for eksempel økonomi, kommunikasjon eller svigerforeldre. Paret ble så bedt om å diskutere det mest problemfylte temaet, men denne gangen uten at psykologen var til stede. 

Psykonevroimmunologi

Helsemagasinet har i flere artikler vist hvordan blant annet ernæring, giftstoffer og infeksjoner kan påvirke psykiske forhold, altså at forhold i kroppen kan være en hovedårsak til at man utvikler psykiske problemer. Fagfeltet psykonevroimmunologi viser at koblingen også går motsatt vei, nemlig at psykiske forhold kan påvirke både nerve- og immunsystemet. 

Lenger grotid

I tiden etter krangelen grodde parenes blemmer saktere enn etter at de hadde diskutert problemer i en positiv atmosfære. Produksjonen av betennelsesfremmende cytokiner var også lavere i sårene etter krangling enn etter en positiv samtale.

Noen av parene kranglet i disse forsøkene mer enn andre, og forskerne delte derfor parene inn i to: de som kranglet mye, og de som kranglet lite. Ved å sammenlikne gruppene viste det seg at hos dem som kranglet mye, grodde sårene igjen én dag langsommere enn de som kranglet lite. Dette gjaldt både etter den ”hyggelige” og etter den lite hyggelige samtalen.

Det viste seg også at de minst harmoniske parene hadde høyere nivåer av cytokiner i blodet dagen etter forsøkene enn de mest harmoniske parene. Selv om slike cytokiner er viktige for sårhelingen lokalt, er et forhøyet nivå av disse stoffene negativt for kroppen i det lange løp. Blant annet er de satt i forbindelse med hjerte- og karsykdommer, diabetes, leddgikt og kreft.

LES OGSÅ  Det beste personlighetstrekket hos partneren

Denne forskningen viser at psykososiale stressfaktorer kan virke inn på en rekke kroppslige prosesser. Dette er generelt underbygget av omfattende forskning innen fagfeltet psykonevroimmunologi. Dette forklarer det mange mennesker har erfart og erfarer, nemlig at psykososial stress bokstavelig talt kan gå på helsa løs. Trøsten er at vi kan påvirke helsa positivt ved å omgå vennligsinnede mennesker og ha en god tone i forholdet til partnere, familie, venner og kolleger.

Helsemagasinets kommentar: Det er kjent at både fysisk og psykisk stress fører til raskere nedbryting av vitamin C, som er en viktig kofaktor i produksjonen av stresshormonene adrenalin og kortisol. Vitamin C er viktig for sårtilheling og produksjon av bindevev. Alvorlig mangel på vitamin C (skjørbuk) gjør at man blant annet lettere får blåmerker i huden, indre blødninger og blødende tannkjøtt. Det ville vært interessant om ovennevnte forsøk hadde vært utført med og uten ekstra tilskudd av vitamin C. Par som krangler, trenger med andre ord mer vitamin C!

Kilde:

1 Kiecolt-Glaser JK, Loving TJ, Stowell JR mfl. Hostile marital interactions, proinflammatory cytokine production, and wound healing. Archives of General Psychiatry 2005; 62: 1377–84. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16330726/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner