Skip to main content

Smarte folk har færre hjernekoblinger

Har du et stort hode, er det stor sannsynlighet for at du er mer intelligent enn mange andre.

Store hoder inneholder store hjerner, som igjen har flere nevroner, og dermed har hjernen flere ”arbeidsceller” å tenke med. Dette burde gi mulighet til å skape mange flere koblinger i hjernen, skulle man kanskje tro.

Nyere forskning viser imidlertid at intelligente mennesker med mange nevroner tvert i mot har færre koblinger mellom nevronene i hjernebarken. Hjernen er dermed mindre aktiv og jobber ”stillere” enn dem med flere nerveceller. Intelligens kommer altså ikke bare an på størrelsen, men også på hvor effektivt hjernecellene kommuniserer med hverandre.

Dette ble vist i en studie der 259 mennesker fikk målt antallet utløpere fra hjerneceller (dendritter) i hjernen. Dendrittene tar imot informasjon fra andre hjerneceller og sender det videre. En IQ-test viste at de som hadde færrest dendritter, skåret best på IQ-testen; altså var mer intelligente.

Færre dendritter betyr lavere energibruk og mindre ”støy” i hjernen, noe som gjør signalene som sendes videre, blir klarere. En smart hjerne ser altså ut til å arbeide mer effektivt, et fenomen psykologer kaller ”hypotesen om intelligensens nevrale effektivitet”.

LES OGSÅ  Fantasien kan hjelpe oss å bekjempe frykt

Kilde:

Genç E, Fraenz C, Schlüter C mfl. Diffusion markers of dendritic density and arborization in gray matter predict differences in intelligence. Nature Communications 2018; 9: 1905: 1–11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner