Skip to main content

Smarte valg i hverdagen

Professor ved NTNU, sivilingeniør Knut Samset (f. 1946) og professor emeritus ved Handelshøyskolen BI, PhD i operasjonsanalyse Fred Wenstøp (f. 1945), har skrevet en  kompakt bok om hvordan man kan foreta bedre valg hjemme, på jobben og i livet. Det er ingen liten ambisjon å framstille dette temaet på en enkel og oversiktlig måte, noe de imidlertid har utført med bravur!

Tekst Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Forfattere: Knut Samset og Fred Wenstøp
Tittel: Smarte valg hjemme, på jobb og i livet!
Utgiver: NKI Forlaget AS, Oslo
Utgivelsesår: 2016; 209 sider.
ISBN: 978-82-562.7392-5
Pris: kr 349 (innbundet, nkiforlaget.no)[/gdlr_box_icon]

Samset_2016_Smarte-valgBokas 17 kapitler tar opp en mengde forskjellige valg alle må foreta i løpet av livet og som kan gjøres mer eller mindre veloverveid. Forfatternes mål er å hjelpe leseren til å foreta bedre valg, det vil si slike som øker livskvaliteten på lengre sikt og reduserer ”valgets kvaler”. De diskuterer forskjeller mellom tilfeldigheter, situasjoner man kan påvirke utfallet av, hvordan følelser virker inn og matematiske modeller som vi kan bruke for å øke sannsynligheten for å foreta ”rasjonelle” valg.

Kapittel 2 tar opp ”obskure valg” som astrologi og biorytmer, hvor det ikke foreligger solid forskning som dokumenterer effekter, men som mange likevel tror på. Fra kapittel 3 diskuteres informerte valg, betydningen av informasjon, rasjonalitet og erfaring, intuisjon, presisjonsnivå og mye annet. Spillteori, partnervalg og eksempler fra speed-dating følger i neste kapittel, før kapittel 5 tar opp hvordan man rasjonelt kan velge mellom flere alternativer, her eksemplifisert ved kjøp av bil. På grunn av det store tilbudet anbefales utslagsmetoden, hvor man setter opp for eksempel åtte kriterier for å sammenlikne et utvalg biler man finner tilfredsstiller hvert av dem.

LES OGSÅ  Biokjemi, forskningshistorikk og ketonenes helsebringende rolle

Kapittel 6 diskuterer flermålsanalyse, en metode som kan brukes når man skal kjøpe bolig. Eksempelet tar med 14 egenskaper mange ønsker å realisere med boligkjøp og viser hvordan man kan skåre hver mulighet, inkludert med vektlegging av hver egenskap for å finne en totalskåre. Av særlig relevans for Helsemagasinet diskuteres i kapittel 7 ulike problemstillinger som motorstopp og ulike sykdommer. Poenget her er å finne årsaker og gjøre noe med dem, ikke å dempe symptomet. Forfatterne illustrerer en årsak-virkning-kjede og illustrerer blant annet med noen svært forenklede mulige årsaker til fedme. Særlig interessant er bruken av flytdiagrammer og en systematisk problemanalyse.

Kapittel 8 diskuter behov, mål og konsekvenser av valg. Et relevant eksempel er egne og familiens behov i forbindelse med jobb, karriere for en eller begge ektefeller og ønsker om fellesskap. I slike situasjoner oppstår gjerne konflikter mellom egne mål og familiens, og det er viktig å tenke systematisk gjennom konsekvensene av nye muligheter. Et interessant eksempel viser hvordan systematisk gjennomdrøfting av et problem kan være en god løsning også for bedrifter i en omstillingsprosess, her eksemplifisert ved Lucas Aerospace, som på 1970-tallet måtte nedbemanne med 5 000 personer. Etter en omfattende intern diskusjon om nye produktforslag utviklet bedriften en prototyp av en hybridbil med svært lavt forbruk av drivstoff, noe som imidlertid ikke ble realisert.

Kapittel 9 tar opp hvordan man kan finne gode alternativer og fallgruver man møter på veien mot det som kan være det beste valget. Et godt råd er å lytte til andres erfaringer, lære av vanlig praksis og å finne fram til foreliggende muligheter. Det viktigste er å klargjøre egne mål før du analyserer valgmuligheter. Metoden kalles verdifokusert tenkning, som går ut på å finne et hierarki av verdier som gjelder for deg.

LES OGSÅ  Terapeutisk og lett gjenkjennelig om mor

Neste kapittel diskuterer hvordan man skal forholde seg til motstridende informasjon. Som eksempel diskuteres hvilke ernæringsråd man bør lytte til og konkret hvorvidt melk er sunt eller ikke. Forfatterne tar utgangspunkt i 14 påstander som er fremmet i debatten og gir en vurdering av hver av påstandenes troverdighet. Deres vurderinger (vitenskapelig, intuitivt, autoritativt, ikke relevant) samsvarer relativt godt med dem vi har presentert i Helsemagasinet, selv om vurderingene av plasshensyn nødvendigvis er sterkt forenklet.

Kapittel 11 diskuterer rasjonalitet, logisk konsistens, nyttefunksjoner og følelser. Forfatterne gjennomgår nyttefunksjoners forhistorie tilbake til 1738, da Daniel Bernoulli beskrev det såkalte St. Petersburg-paradokset, som handler om forventet verdi av et spill med en gitt innsats. I 1947 ble nyttefunksjoner koblet til rasjonalitet da to matematikere formulerte nytteforventningsteoremet, som innebærer at en person alltid foretrekker det alternativet som maksimerer forventet nytte. Det har imidlertid vist seg at følelser er nødvendige for å kunne foreta rasjonelle valg, en idé som stammer fra den britiske filosofen David Hume (1711–76).

Kapittel 12 diskuterer læringssløyfer, forutsigbarhet av enkle og komplekse hendelser, trender og kompliserte klimamodeller. Sistnevnte inkluderer en kort diskusjon av prognosene over temperaturforholdene på jorda slik FNs klimapanel anslår at de vil utvikle seg. I kapittel 13 trekkes inn etikk og moral, følelser, økonomisk nyttemaksimering og hvordan man kan vurdere ulike valgmuligheter. I neste kapittel diskuteres psykologiske feller som overdreven selvtillit, uvilje mot tap, klokkertro, forankringsfellen og basisratefeilen, sistnevnte eksemplifisert med matematiske beregninger.

Kapittel 15 omhandler spillteori med eksempler som nullsumspill, Nash-likevekter, fangenes dilemma, kortspillet GOPS (game of pure strategies) og fingerspillet stein, papir og saks, mens kapittel 16 tar opp hvordan man kan visualisere valg. Et illustrerende eksempel er bruken av venndiagram for å illustrere interesser og egenskaper i parforhold, en metode mange med fordel kan bruke før de inngår et seriøst forhold. Dersom to sirkler av interesser nesten ikke overlapper i det hele tatt, kan det være et signal om at man ikke bør gå videre i forholdet. At man overlapper i svært stor grad, betyr imidlertid ikke at man kommer til å leve lykkelige sammen resten av livet, men det øker i det minste sannsynligheten for et heldig utfall.

LES OGSÅ  Underholdende og lærerikt om hukommelsen

Kapittel 17 oppsummerer budskapet og diskuterer klokskap og etterpåklokskap. Forfatterne har stor tro på at det er mulig å foreta rasjonelle valg i hverdagen og gir åtte råd som både tar hensyn til rasjonalitet, nevrobiologiske og psykologiske faktorer som innvirker på våre valg:

● Bestem deg for hvordan du kan skaffe deg informasjon
● Avgrens alternativene
● Finn ut hva som er ”godt nok”, ikke let etter perfekte valg
● Ikke bekymr deg for konsekvensene av valget
● Foreta valget
● Alternativt: stol på ”magefølelsen”
● Alternativt: La andre velge for deg (eks. legen)
● Ikke bruk tid på å gruble over valget i ettertid, men lev med det

Vår vurdering

Alt i alt er dette en nyttig bok. Deler av den krever stor grad av konsentrasjon, og noen vil trolig finne at de matematiske og statistiske resonnementene er vanskelige å forstå. De er imidlertid ikke nødvendige å sette seg inn i for å få med seg bokas hovedbudskap: Mange av oss kan foreta smartere valg privat, på jobben og ute i samfunnet dersom vi bruker litt mer tid på systematisk refleksjon over våre ønsker, behov og muligheter.

Boka er stort sett velskrevet (bare noen få ”i forhold-ismer” og kommafeil), inneholder en oversiktlig litteraturliste og har mange gode illustrasjoner. En detaljert innholdsfortegnelse kompenserer for manglende stikkordsregister.

NB! En av forfatterne (Knut Samset) er en personlig venn av anmelderen.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner