Skip to main content

Snuskete forskning på MMR-vaksine og autisme

Helsemyndighetene i vestlige land, spesielt i USA, hevder hardnakket at det ikke er noen kobling mellom vaksinering og autisme. Det hele er blitt begrunnet i forskning. Nå viser det seg at denne forskninga er blitt manipulert slik at resultatene passer bedre med myndighetenes synspunkter.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Etterfølgende framstilling er basert på en artikkel i det uavhengige, britiske helsemagasinet What Doctors Don’t Tell You,1 som hver måned kommer med kritiske og gode artikler. I Storbritannia som i USA, Sverige og Norge finnes det svært få magasiner som er helt uavhengige av og dermed ofte kritiske til mye av det helsemyndighetene står for. En slik uavhengighet er spesielt viktig i saker som omhandler farmasøytisk industri, inkludert vaksineindustrien, som rår over store midler og derfor lett kan bruke sine ”økonomiske muskler” til å ”kjøpe seg venner”.

I sentrum av det mange mener er en skandale, er Senteret for forebygging og kontroll av sykdom i USA (CDC), hvis oppgave er å beskytte nasjonen mot infeksjonssykdommer. I 2004 publiserte CDC-tilknyttede forskere en studie hvis mål var å avklare en gang for alle hvorvidt det kunne være sammenheng mellom vaksinering mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) og utvikling av autisme hos barn.2 De sammenliknet alderen da 624 barn fikk sin første MMR-vaksine med tilsvarende alder til 1 800 barn som utviklet seg normalt. Barna var født mellom 1986 og 1993 i  Atlanta, Georgia. Samme andel autistiske og normalt utviklende barn  var vaksinert ved anbefalt alder eller like etter (dvs. før 18 måneder) og før alderen når den unormale utviklinga vanligvis starter (dvs. 24 måneder). Andelen vaksinerte barn før 36 måneders alder var litt  høyere i autismegruppa enn kontrollgruppa, særlig blant 3–5-åringene, noe som ble (bort)forklart med andre forhold.

LES OGSÅ  Massevaksinering – hjelper det?

Da studien ble publisert, rapporterte forskerne at de ikke hadde funnet noen kobling mellom vaksinering og utvikling av autisme eller noen annen statistisk påvisbar økt risiko for noen rasemessig eller etnisk gruppe.1 Denne studien har vært viktig i den forskninga som helsemyndighetene i USA baserer seg på om temaet MMR-vaksine og autisme: Ingen sammenheng.

Ny analyse

Ni år senere ønsket biokjemiingeniøren Brian Hooker, som er førsteamanuensis ved Simpson-universitetet i California, å studere datagrunnlaget i 2004-artikkelen på nytt. Han har selv en autistisk sønn og er naturligvis av den grunn interessert i problemstillinga. Hooker brukte loven om frihet til innsyn i informasjon og dokumenter som kontrolleres av den amerikanske regjeringa, ”Freedom of Information Act”, til å få tak i originaldataene. Det fikk han etter mye om og men. Mens han reanalyserte dataene, ble han oppringt fra CDC-forskeren William Thompson, som var medforfatter av 2004-studien. Thompson følte seg nå tvunget til å få fram en riktig versjon av historien  ved å tilby seg å samarbeide om den nye artikkelen Hooker ønsket å skrive.1

I løpet av en rekke telefonsamtaler forklarte Thompson de statistiske krumspringene som var gjort for å justere  utvalgsstørrelsen av barn for å tillate manipulasjon av datasettet. CDC-forskerne hadde i 2004 oppdaget en økning på 3,4 ganger (340 %) i autismeforekomsten blant afroamerikanske gutter i studien. Denne risikoen ble imidlertid aldri publisert fordi forskerne ifølge Thompson håndplukket hvilke deltakere de ønsket å inkludere i sine analyser.

Det viste seg at forskerne bak 2004-studien hadde begrenset størrelsen på afroamerikanere ved bare å ta med de individene som hadde fødselsattest fra Georgia. Med dette reduserte de mulighetene til å finne statistisk holdbare tendenser i datamaterialet. Dette reduserte utvalgsstørrelsen med 41 prosent og fordreide resultatene. Effekten ble at de publiserte sluttresultatene kun inneholdt en minimal risiko etter vaksinering.1

Hooker publiserte sin reanalyse tidlig i august 2014.3 Her kom det fram at afroamerikanske gutter som hadde fått MMR-vaksine før 24-måneders alder, hadde økt sannsynlighet for å få en autismediagnose.

Som What Doctors Don’t Tell You skriver, er Thompsons varsling sjokkerende dokumentasjon på juks og bedrageri i hjertet av USAs offentlige helsebyråkrati  med ansvar for vaksinesikkerhet. Han har blant annet lekket den originale korrespondansen han hadde i 2004 med daværende leder for CDC, Julie Gerberding, før de avholdt et viktig møte om studien de arbeidet med.

LES OGSÅ  Hva er ”flokkimmunitet”?

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kvikksølv i barnevaksiner»]Det er viktig å være klar over at det foregår to faglige debatter om MMR-vaksine og autisme. Den ene handler om hvorvidt tilsetning av kvikksølv (tiomersal) i vaksiner for å hindre bakterievekst, kan øke risikoen for utvikling av autisme. Den andre handler om hvorvidt MMR-vaksine uten kvikksølv kan øke risikoen for autisme.

Denne artikkelen handler om kritikkverdige forhold i USA omkring vaksinering med kvikksølvholdig MMR-vaksine. I 2001 sluttet USA å tilsette  kvikksølv i barnevaksiner med unntak av én type influensavaksine.5 MMR-vaksiner i Norge inneholder ikke kvikksølv, så debatten om  kvikksølvholdig MMR-vaksine i USA er ikke direkte relevant for norske forhold.[/gdlr_box_icon]

Medienes rolle

What Doctors Don’t Tell You påpeker  at pressen var en pådriver i Watergate-skandalen i 1972, mens dagens kommersielt styrte  presse i mye mindre grad fokuserer kritisk på offentlige etater. Mange saker har minst like stor sprengkraft som Watergate-saken, men kritikken kommer oftest fra den ”alternative” pressen, inkludert ulike nettsteder. Dette gjelder særlig saker om autisme og vaksinering.

Da nyheten om Hookers funn og Thompsons varsling ble postert på nettsiden til CNN som en nyhetsrapport postert av seere (en ”iReport”), fikk den mer enn 45 000 klikk og 178 kommentarer. De fleste var fra folk som oppfordret kanalen til formelt å dekke saken. Ikke nok med at CNN ikke dekket historien, de fjernet også den seerposterte rapporten fra nettsida.1

Tilbaketrukket artikkel

Da historien begynte å dukke opp i den ”alternative” pressen, la tidsskriftet Translational Neurodegeneration, som hadde trykket Hookers artikkel, ut en rød varselboks om at det var ”publisert en bekymringsmelding for denne artikkelen”. Den røde boksen omdirigerte leserne til en kommentar som viste at utgiveren ”var alvorlig bekymret for holdbarheten av dens konklusjoner”.1

Ikke lenge etter ble artikkelen formelt trukket tilbake av redaktøren og utgiveren.4 Det betyr at den er gjort ugyldig. Den kan derfor ikke brukes for å underbygge argumenter i ulike debatter.

Dette nuller imidlertid ikke ut de dokumentene og opplysningene som Thompson har lekket fra det interne ”spillet” i CDC før publisering av artikkelen i 2004. Utelatelse av deler av et datasett ut fra et relativt vilkårlig argument er ikke god forskningspraksis, spesielt ikke når det endrer resultater om et tema av stor allmenn interesse. Vi håper derfor at en uavhengig forskergruppe kan analysere hele dette datamaterialet, altså for tredje gang, så man en gang for alle kan vite hva dataene inneholder om MMR-vaksinering i USA på 1980- og 1990-tallet.

LES OGSÅ  Paracetamol, AD/HD og autisme

Tilliten til et direktorat som CDC svekkes av en slik sak. Er toppledelsen egentlig motivert for å beskytte nasjonen mot sykdommer, eller er hensynet til egen prestisje eller farmasøytisk industri viktigere? Det vil i så fall bety at CDC er korrupt, en sterk påstand som krever god dokumentasjon.

En indikasjon på at en slik hypotese ikke kan avkreftes, er at leder  for CDC i 2004, Julie Gerberding, har sluttet i jobben og nå er  direktør for Mercks vaksineavdeling.1 Dette er selvsagt lovlig, men ikke uvanlig, og det er selvsagt tankevekkende at byråkrater i offentlige amerikanske helsetilsyn og -direktorater ofte går over til godt betalte jobber i farmasøytisk industri. Man trenger ikke være ”omdømmeekspert” for å skjønne at slikt er med på å svekke tilliten til de offentlige etatene.

Kilder:

1.  McTaggart L. All the CDC’s men. What Doctors Don’t Tell You 2014; oktober: 18-20.

2.  DeStefano F, Bhasin TK, Thompson WW mfl. Age at first measles-mumps-rubella vaccination in children with autism and school-matched control subjects: a population-based study in metropolitan Atlanta. Pediatrics 2004; 113: 259-66.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14754936

3.  Hooker BS. Measles-mumphs-rubella vaccination timing and autism among young african american boys: a reanalysis CDC data. Translational Neurodegeneration 2014; 3: 16. http://www.translationalneurodegeneration.com/content/3/1/16 (artikkelen er senere trukket tilbake av tidsskriftet)

4.  Hooker BS. Retraction: Measles-mumphs-rubella vaccination timing and autism among young african american boys: a reanalysis CDC data. Translational Neurodegeneration 2014; 3: 22. http://www.translationalneurodegeneration.com/content/3/1/22

5.  http://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/thimerosal/thimerosal_faqs.html (20.11.2014).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner