Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Mer soling og mindre kreft

Mer soling og mindre kreft

Selv om soltilbedere har økt risiko for å utvikle hudkreft, har de lavere risiko for å dø av hjertesykdom og de fleste andre sykdommer enn folk som unngår sol. En nyere, svensk studie (omtalt i nr. 4/2016) konkluderte faktisk at hvis man unngår solstråler, kan det være like skadelig som å røyke.

Nylig publiserte to amerikanske forskere en studie som bekrefter at soling er sunt. De fikk tilgang til satelittdata over solintensiteten over hele USA i perioden 1999–2011. Disse dataene ble sammenholdt med offentlige data over forekomsten og dødeligheten av kreft i USA. Det viste seg at forekomsten av alle aggressive kreftformer som har potensial for spredning til hele kroppen, samt 11 av de 22 hyppigst forekommende kreftformene, ble redusert med økt innstråling fra sola. Kreftdødeligheten for alle kreftformer med potensial for spredning hang ikke sammen med solstrålingen, men for sju av 22 vanlige kreftformer, inkludert kreft i livmor, lunge, eggstokker og urinblære samt leukemier, fant forskerne klar sammenheng mellom økt solstråling og redusert dødelighet. Alt i alt fant de motsatt sammenheng mellom solstråling og forekomst og dødelighet for en rekke typer kreft. Den nye studien underbygger forskning som viser at UV-stråling kan redusere forekomsten og dødeligheten av en rekke kreftformer. IM

Kilder:

Fleischer AB, Fleischer SE. Solar radiation and the incidence and mortality of leading invasive cancers in the United States. Dermato-Endocrinology 2016; 8: e1162366. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27195056

Lindqvist PG, Epstein E, Nielsen K mfl. Avoidance of sun exposure as a risk

Annonse:

factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma

in Southern Sweden cohort. Journal of Internal Medicine 2016; 280: 375-87. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26992108

You may also like
Jevninger
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land

Legg igjen et svar