Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Soltilbedere lever lenger!

Soltilbedere lever lenger!

Selv om soltilbedere har økt risiko for å utvikle hudkreft, har de lavere risiko for å dø av hjertesykdom og de fleste andre sykdommer enn folk som unngår sol. Faktisk kan unngåelse av solstråler være like skadelig for oss som å røyke i følge de svenske forskerne bak en ny studie. De studerte solingsvanene til nesten 30 000 kvinner som ble fulgt i 20 år. Kvinnene var mellom 25 og 64 år da studien startet i 1990–1992. Kvinner med aktive solingsvaner levde lenger enn dem som unngikk sola. Sistnevnte levde 0,6–2,1 år kortere enn dem med aktive solingsvaner. Ikke-røykere som unngikk soleksponering, hadde en forventet levealder tilsvarende det som ble observert for røykere i soltilbedergruppa. Dette indikerer at unngåelse av sola er en like viktig risikofaktor for framskyndet død som røyking. En viktig grunn til at soling er gunstig for helsa, er at UV-strålene produserer vitamin D i huden. IM

Kilde: Lindqvist PG, Epstein E, Nielsen K mfl. Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort. Journal of Internal Medicine 2016. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26992108

You may also like
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

1 kommentar

Legg igjen et svar