Skip to main content

Sopp, bakterier og Crohns sykdom

 
 

En ny studie viser at sopp i tarmen er en nøkkelfaktor i utvikling av Crohns sykdom. Forskerne koblet også en ny bakterie til denne sykdommen. Man har lenge antatt at visse bakterier, i tillegg til genetiske faktorer og kostholdet, kan bidra til utvikling av Crohns sykdom. Pasienter med denne sykdommen har unormale immunreaksjoner mot disse bakteriene, som finnes i tarmen til alle mennesker. Mange forskere har studert disse bakteriene, men få har utforsket hvorvidt sopp som finnes i tarmen til alle mennesker, kan ha betydning for sykdomsutviklingen.

I den nye studien karakteriserte forskerne bakterie- og soppsamfunnet i tarmen hos personer med Crohns sykdom, nære slektninger uten sykdommer (altså lik genetikk, men friske) og friske personer som levde i samme område (altså ulik genetikk, samme miljø, men friske). Forskerne påviste overvekst av sopparten Candida tropicalis og bakterieartene Serratia marcescens og Escherichia coli hos pasienter med Crohns sykdom, og pasientene hadde samtidig lavere nivåer av gunstige tarmbakterier. Det ble også påvist at nivået av antistoffer mot gjærsoppen Saccharomyces cerevisiae – en kjent markør for Crohns sykdom – var høyere desto mer C. tropicalis som ble målt. Forekomsten av soppen og bakteriene (S. marcescens og E. coli) korrelerte med hverandre, noe som indikerer interaksjoner mellom dem i tarmen. Disse tre artene ser ut til å samarbeide om å danne et beskyttende slimlag, en såkalt biofilm.

Resultatene av studien indikerer at man kan diagnostisere forekomsten av Crohns sykdom ved å studere sammensetningen av nevnte sopp- og bakteriearter i tarmen. Dette betyr at framtidig behandling av Crohns sykdom med fordel bør inkludere å gjenopprette bakteriefloraen med probiotika eller på andre måter, eventuelt kombinert med midler for å drepe sopp og bryte ned biofilm. IM

Kilde:

Hoarau G, Mukherjee PK, Gower-Rousseau C mfl. Bacteriome and mycobiome interactions underscore microbial dysbiosis in familial Crohn’s disease. mBio 2017; 7: e01250-16. http://mbio.asm.org/content/7/5/e01250-16


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner